Jdi na obsah Jdi na menu

PRAMENY ČASU

 …ve smyslu toku Událostí, které vytvářejí Obrazy Skutečnosti…

 V poslední době se hodně věnuji tématice Hvězdného Vědomí – jako zdroji pro rozvoj domény, kterou nazývám Kosmická Mysl. Zdroj je trochu zjednodušený výraz – vlastně se jedná o vzájemné působení vesmírných sil, které kmitají ve vrstvách různých fází projevu efektů, které tato vazba generuje do zóny Života. Jsou to souběžně (paralelně) existující reality, které ale neběží odděleně, nýbrž jsou v neustálém kontaktu = jsou v sobě navzájem obsažené. Tato obecná charakteristika Vědomí definuje jak velké makro struktury Kosmické Mysli v energo-informačním poli Vesmíru, tak lokální sféry konkrétních Světů v prostoru Galaxie, kde se Život realizuje do specifických evolučních linií. 

 Otázkou není, zda existuje ve Vesmíru Život (mimo planetu Zemi), ale jakou roli plní společenstvo Lidských Bytostí v onom obecném schématu existujících realit. Do podvědomí Člověka bylo dlouhodobě systematicky vkládáno, že jde o roli mizivou - bezvýznamnou v kosmickém měřítku Existence Života – protože Prim v této oblasti hraje neuchopitelný a statický aspekt Boha-Stvořitele, který ze svého „postu“ přiděluje jednotlivé role těm, kdo Život jako takový realizují. Tento determinační model Existence je naší lidskou součástí – po generace si ho předáváme a veškeré snahy ho změnit doposud selhávaly. V našem Kolektivním Vědomí je tak pevně zabudovaný, že se dotýká i těch nejtitěrnějších oblastí života = neumíme přemýšlet mimo jeho gravitační silovou zónu vlivu. Zatímco po fyzické, materiální a mentální stránce existence se člověk vyvíjel progresivně – po stránce duchovní (spirituální) stále stagnuje v prastarých paradigmatech a jakýkoli posun v této oblasti je jen zdánlivý – odvíjí se v kruzích nutnosti stále znovu a znovu získávat ztracené (zapomenuté) vědomosti, jejichž znovuobjevováním jen sklouzáváme hlouběji do šedé zóny ideologických pastí, které máme zakódované v archetypálních strukturách Kolektivního Vědomí. V každé generaci tak nacházíme moře těch, kdo se tzv. duchovně probudí, objeví Ameriku a zas a znovu toto silové pole Egregoru Moci obnovují. Je to velmi sofistikovaně propracovaný systém Existence – postavený na hierarchických schématech postupného „zasvěcení“ a získávání kompetencí v oblasti globálního vlivu.

 Dnešní doba – současné události – jsou pokusem jednou provždy s těmito geneticky předávanými informacemi skoncovat. Podstatu „věci“ poznáváme nepřímo = pomocí transkripce (přepisů) dogmat, která jsou nabíledni. Dostat se do tohoto režimu práce s informacemi není ani jednoduché, ani „přirozené“. Znamená myslet naruby, vnímat principy obráceně a mít na zřeteli, že to, co se jeví v reálu jako jasné a dané – je pokřiveným zrcadlem interpretace naší zmanipulované Mysli. Do Světa Skutečností = Událostí, které prožíváme v Čase a Prostoru našich Životů – se jejich energo-informační struktury projektují v určitých schématech projevu. Tyto procesy mají svoje zákonitosti, ale ve hře je tolik proměnných hodnot a vazeb, že není v našich silách a schopnostech obsáhnout jejich dopad na realitu Bytí a jejich následný vývoj v poli existujících Událostí. Růstem vlastních duševních obzorů pak zaznamenáváme mnoho disproporcí v dopadu Událostí a tyto pak chápeme jako zradu, nebezpečí nebo cílenou snahu o naši eliminaci. Tak dochází k všeobecné dezinformovanosti, která se dále prohlubuje snahou řídících orgánů je uspořádat nebo upravit – což se projevuje nešťastně jako cenzura a účelové zamlčování některých důležitých faktů. Je to kolotoč paradoxů, kterým nyní musíme čelit a není to vůbec lehké ani jednoduché. 

 Aspekt navázání se na Hvězdné Vědomí je následek naší kolektivní frustrace s momentálním stavem Světa. Změny, které probíhají v naší genetice – vlivem mnoha fyzických faktorů doby – běží symetricky se změnami archetypálních vzorců Kolektivního Vědomí – naše Planeta vysílá konkrétní frekvence do kosmického prostoru Galaxie a jejich rezonančním efektem se zpětně z Jednotného informačního pole uvolňuje energetická podpora pro stabilizaci zemské noosféry. Tyto pulsy Hvězdného Vědomí vytvářejí specifickou modulaci Pramenů Času, ze kterých čerpáme podklady pro kolektivní tvorbu reality. Každý je zpracováváme jedinečným způsobem, který je nepřenosný – můžeme se ale navzájem inspirovat a předávat si osobní zkušenosti. Tak přetváříme generující se Události do obrazů, které odpovídají novým schématům v zóně Kolektivního Vědomí – a tím stíráme nebo alespoň mírníme jejich dopad na společnost, který měl v záměru Elit pravděpodobně úplně jiný scénář i cíl. 

 Často píšu o tzv. „fantomovém matrixu“ – je to pole Událostí, které imitují ty Elitami zamýšlené a plánované. Na jeho instalaci a běhu se podílíme všichni – paradoxně i samy Elity, jejichž zástupci jsou rovněž lidé a sdílejí společné Kolektivní Vědomí. Paralelní Světy – v sobě navzájem obsažené reality – jsou doménami naší multi-dimenzionální Existence. V tomto pozemském Světě můžeme být v poli vlastní Celistvosti „řídícím“ elementem na mnoha úrovních Života. Úplně zřetelně a jasně vnímáme jen tu osobní, kterou žijeme tady a teď – je ale možné (pravděpodobné), že naše bytostná podstata realizuje mnoho dalších Životů v mnoha sférách společnosti – a to současně = v tomtéž časovém proudu. Pokud ve svých vjemech zohledníme tuto možnost, pak uvidíme Události v úplně jiném světle – z úhlu Pozorovatele dějů, který si je vědom toho, že tady dělá to a jinde zas ono – a ne vždy to jsou linie, které sledují stejný cíl. Nevybízím k akceptování zla, nespravedlností nebo k přehlížení nešvarů ve společnosti – jen nabízím jiný úhel pohledu, který možná vede k větší toleranci, vyšší logice pocitů a novému přístupu ke zpracování přijímaných informací. 

 Rok 2021, do kterého vcházíme, bude o těchto mini-přastavbách vlastních osobností. Změny naší genetiky, které vyvrcholily v letošním roce, se začnou raketovou rychlostí projevovat – i když naše psychika je trochu pozadu a proto to na ni bude velký nápor. Stáváme se Generací Nula = Lidstvem s novou Tváří, které se posunulo ze starých schémat Existence do nového Evolučního Modelu, aniž by si toho všimlo. Než se úplně rozpadnou zastaralé formy smýšlení, bude to ještě chvilku trvat – budeme okolo sebe kopat, budeme agresivní a budeme si toužebně přát, aby se staré pořádky vrátily zpátky, abychom nebyli vystaveni těm „příšernostem“ na obzoru. Ve vzduchu budou lítat těžké energie – disponujeme silným tvůrčím potenciálem, který umíme použít – a nebude to pokaždé v náš prospěch. Efekty našeho kolektivního chování budeme moci zhodnotit až s odstupem času – do té doby budeme v určité nejistotě a napětí. Přesto přese všechno z tohoto období „zkoušek“ vyjdeme čistí – na těle i na duchu, o tom jsem přesvědčená.

 Přiložená ilustrace je ze série motivů Paralelní Světy – je to soubor abstraktních vizí ze spojení s Hvězdným Vědomím, které tyto inspirace přináší každému z nás. Každý si je zpracujeme posvém, podle svých možností a zaměření.

 prameny-casu-mini.jpgprameny-casu-2-mini.jpg