Jdi na obsah Jdi na menu

PRAW-DA

 PRAW-DA je komponentou (modulem) systémových komplexů PANDORY - jedná se o jakýsi ekvivalent pohonné jednotky celého Systému a protože pro její vizualizaci a popis funkcí v rámci Celku nemáme žádný adekvátní srozumitelný příměr, používá se pro něj název "Kočárek s lucerničkou" nebo FIAKR...tento asociační zástupný "kód" obsahuje symboliku všech jeho vrstev nastavení v poli soukolí matric základového "strojního" vybavení Systému.

 Posuny aktuální fáze procesu Transformace kolektivního vědomí má na starosti právě tento segment PRAW-DA. Abychom dokázali vnímat souvislosti, je třeba mít na paměti některá důležitá (skrytá) fakta, co většinou unikají pozornosti. Jde o "klamy", kterým podléháme v chápání toho procesu a proto mnoho událostí zasazujeme do celistvosti nesprávně, nebo bez další návaznosti. Jedná se především o to, kdo se posunuje a proč...

  Přesun je "překlopení" do nově vystavěného programového zázemí evoluce bytostí v Galaxii MD v rámci Projektu Člověk.

 Transformace se dotýká všech pohybu-schopných atomů hmoty a informačních bodů prostoru, včetně jejich sub-atomárních a datových obsahů i energetického potenciálu.  Jak jsou tyto uspořádány do vyšších strukturálních formací a celků (nosičů a jejich polí zápisů a realit výskytu) pomocí principu fraktality, dimenzionality a polarity, tak se hierarchicky a na základě kontinuity v sebe-organizaci uspořádání automaticky řadí a prezentují do realizace svého "poslání" (úkolu v rámci celku).

  Pro představu to můžeme zjednodušit na tři "vrstvy", které Transformací procházejí:

  1) člověk a uhlíková forma inteligence na bázi DNA, včetně energo-informačního pozadí = OBJEKT, kterému "velí" křemíková forma inteligence datových zápisů a jejich ZDROJ.

 2) planeta Země (GAIA) a naše Sluneční soustava (Hvězdný systém ALTEA) = NOSIČ Objektu a DŮM, kde Nosič bydlí.

 3) Galaxie Mléčná Dráha = katastr "ovládaný" Objektem (pozemek včetně přírodních útvarů a dekorací).

 Posuny probíhají:

 "Vnitřně" (vertikálně) = aniž by vyšší strukturální celky měnily pozici a umístění, vchází do jejich Přítomnosti (průchodem nulovým bodem Přítomného okamžiku) nové informační EM pole pro další podporu jejich existence.

  "Vně-objektů" (lineárně), kdy tyto kolektivně cestují Vesmírem v poli Galaxie MD a kontaktem s její realitou - v zorném poli vnímání a pozornosti - instalují nové poznatky o uspořádání Vesmíru a účelu jednotlivých objektů v jeho rámci.

  Jde o aplikaci MAKRO a MIKRO procesních rezonancí Projektu Člověk. Mnoho těchto aktivit nacházíme ve formě VIZÍ v celé dlouhé historii lidské populace - v našich filozofických schématech i náboženských idejích, v teoretických vědeckých a kosmologických modelech, ale rovněž v literatuře a umění obecně. Vplouvají nám do podvědomí ze sjednoceného pole naší domovské Galaxie a její programové podpory evoluce. Mnohé z těch Vizí už vešly do skutečnosti - další se postupně naplňují...máme o nich podprahově "přehled", jen většinou neumíme hned všechno pojmenovat a zařadit, nebo to zasadíme do kreativních schémat fantazie a prezentujeme jako fikci...to ale nijak neubírá dynamiku realizaci posunů - naopak - právě naše prožitky procítěných reportáží z Horizontu událostí určují, která z možných variací budoucnosti se uskuteční a jaký profil nabere linie běhu časové vlny - tedy chronologie událostí, které ji zapíšou do další historie lidstva.

 Modul PRAW-DA má kódování nastavené na expozici primárního souboru "Vizuálních efektů", spojených s procesem nasouvání do nových matric Systémové podpory života. S tím souvisí i jeho reflexní promítnutí do pole vnímání, kdy první naší asociací je pojem PRAVDA - který zde má významové pojetí smyslu SVOBODA. Opět nezapomínejme, že jde o abstrakce, které lze jen přibližně vměstnat do čehokoliv nám známého nebo představitelného - proto jsou analogie mnoha-významové a nekonkrétní, někdy i přímou logikou neuchopitelné - je potřeba zapojit intuici a empatii v načítání smyslu a kontextu možných souvislostí. V ÁRIA-kódu lidstva - jeho systémového jazyka - zde zaznívá slovanské PRAV-DA...tedy ŘEKNI-ANO...jde o "souhlas" ve smyslu rozpoznání objektivní "Pravdy" a jejího zařazení do kladného (vstřícného) hodnocení námi snímané subjektivní reality. Tyto odstíny vnímání daného modulu jsou ve skutečnosti velmi důležitými spouštěcími mechanizmy jeho účelu. Skutečnost, kterou v aktuálním čase kolektivně zaznamenáváme, vypovídá o tom, že "souhlas" byl udělen a proces běží - jedná se o postupné navyšování "sytosti" EM polí naší Země, které známe z měření tzv. radiovitality v jednotkách bovis. Nejde ale jen o energii planety a její frekvenční rezonanční hodnoty - týká se to každé částečky hmoty a každé informace v prostoru sféry našeho kolektivního času. "Obalujeme" se speciálně upraveným aurickým polem, které je fraktálně uspořádáno od nejmenšího po nejvyšší formáty...aby posun probíhal harmonicky všemi vrstvami živosti (doménami vyjádření) - v dimenzionální synchronizaci. Modul PRAW-DA je asociací WARP-pohonu, který známe z příběhů Star Treku a "lodí", která tvoří náš "Kočárek s lucerničkou", je celá naše Sluneční soustava - posuny lineárně překračují fyzikální einsteinovské limity rychlosti světla - pohybujeme se "hyper-prostorem" mezi poli struktur reality Galaxie a pro tuto "jízdu" jsme dlouhodobě připravovali svoje kolektivní vědomí i strukturální uspořádání Objektů prostoru, kde se posun realizuje a které nás prostorem nesou.

 Mění se nejen naše fyzické uspořádání a mentální a pocitové vjemy, mění se celý známý Vesmír a pozice v něm obsažených Bodů prostoru (strukturální síť reality bytí) - těch, které vypovídají o naší pozici ve vesmírném (astrologickém) uspořádání i těch, které vytváří vizuální efekt "planetária" = projekce Bodů na nebeské klenbě. Realita se přetváří a její vnitřní struktury otevírají exotické Krajiny pro nové "osídlení"...lidstvo je připravené "skočit"....

 Podrobnosti k tématu v textu popisu komplexu PRA-GAJA.

 koerner_enterprise.jpg