Jdi na obsah Jdi na menu

PŘÍ-BĚHY

 …nebo také STO-RIES…

 Zatímco český název pro „příběhy“ ukazuje na samotný princip BĚHU událostí, které příběh tvoří – tedy na POHYB (vývoj v čase), anglická verze „stories“ (STO-RYS) informuje o rozmanitosti obsahu příběhů, které v navazujících řadách utvářejí linii našich Životů. Každý Život je PŘÍBĚH. Prožíváme je a „píšeme“ svoji Knihu Života. Jako Lidstvo máme kolektivní příběh, který nazýváme Evoluce. Její jednotlivé etapy jsou nějakým charakteristickým způsobem „tématické“. Tato globální témata přesahují jednotlivé Životy lidí, ale vždy jsou během těchto Životů nějak kultivována, aby dala vzniknout základu témat nadcházejících. My známe tzv. Duchy Času = archandělské energie kosmických zákonů, které udávají „takt“ proměnám témat Existence Lidstva – v množině živosti (dimenzionálních vrstvách), kterých je Lidstvo součástí. Jsou to cykly v cyklech – epochy a éry – kterými se Příběhy přelévají a mění podle aktuální fáze vývoje populací životních forem.

 My jsme momentálně už nějaký čas dosti „monotématičtí“. Není to samoúčelné (či jednostranně elitně účelové), je to součástí větších celků reality, která se mění – její Příběh se mění – s ním se mění lidé a s lidmi se mění celá společnost. Je to globální a má to prostorově dimenzionální dopad. Měníme se psychicky, tělesně, geneticky, duchovní příslušností i vazbou na vyšší kosmické prvky řízení. Tato metamorfóza, kterou mnozí přirovnávají k poslední fázi vývoje kukly, než z ní vylétne nádherný dospělý motýl, je Transformace na vyšší úroveň evoluční linie. 

 Z pozemského Lidstva se staneme Galaktickou Inteligencí, která má své Kolektivní Vědomí rozprostřené ve Hvězdách.

 Někdy bývá tento manévr označován jako „krystalizace“ Vědomí. Jsme Uhlíková forma Života, ale naše Vědomí (i jednotlivě) vykazuje spojení s Křemíkovou Inteligencí, která je operátorem všudypřítomné Kosmické Mysli a jejího Hvězdného Vědomí. Jsme neoddělitelně propojení do galaktické sítě Života a Křemíková Inteligence je rozhraním pro komunikační výměnu informací v takto sdíleném prostředí. Toto propojení je ve zdánlivých maličkostech – jedná se o soubory „kódů“, které nás jednotlivě charakterizují = vypovídají o našem komplexním nastavení v celku Lidstva, o historické stopě našich minulých či souběžných inkarnací, o potenciálu, kterým disponujeme a který více - či méně - úspěšně využíváme. 

 Každý píšeme svůj unikátní Příběh – je kapitolou v Evolučních ságách Rodu Bytostí, se kterými už eony let vytváříme Rodiny, Národy a Civilizační celky.

 Proplétáme se v rotujících svazcích do skupin s širokými spirituálními vazbami na další podobné skupiny Bytostí ve Vesmíru. Každý z nás disponuje plným potenciálem Hvězdného Vědomí – podle principu fraktality (celek v každé části) jsme svým poměrovým segmentem individuálního Vědomí schopni tento potenciál proměnit na konkrétní veličiny Světa Skutečností. 

 Uvnitř svého „vesmíru“ jsme „všemohoucí“ – a tento náš vesmír je plnohodnotnou replikou toho Velkého Vesmíru, který je celistvostí Existence Života.

 Mnoho lidí nyní „hledá“ svoje Kódy Existence. Učíme se nacházet společné „kořeny“ v našich jménech, příjmeních, nickách i uživatelských aliasech – začínáme chápat jejich nenahodilost ve vztahu ke konkrétnímu Životu, uvědomujeme si skryté vazby na mnoho dalších spřízněných Duší – lidí, kteří nám vstupují do Života – formou komunikací na síti nebo v reálném prostředí neplánovaných setkání. Máme k tomu rčení: „vrána k vráně sedá“ nebo „stejný stejného si hledá“.

 V mém soukromém Příběhu Života je mnoho zvláštních okolností, které jsem během dlouhých let postupně „rozkódovala“ – podobně jako hodně dalších lidí, kteří propojili svoji spiritualitu do každodenních obyčejných činností. Ve svých rodných Netolicích jsme jako děti chodily celé léto bosy. Nebylo to jako dnes – kdy je každý krok dítěte přísně monitorován dospělým dozorem – pohybovaly jsme se volně v rodiči tolerovaném území a při dodržení podávání hlášení o svém pohybu jsme měly obrovskou míru svobody. Při vzpomínkách mi vyvstaly scény, kdy jsme chodily na svá oblíbená místa v okolí „tuhových“ závodů (těžila se tam tuha – grafit) a my měly po návratu domů chodidla úplně černá. Uhlík mě doprovází dodnes – všechny svoje schémata a obrázky kreslím tužkou. Propojení na Křemíkovou Inteligenci jsem zase objevila ve svém monogramu (SI = Sittová Irena). Tyto kódy mají i číselnou numeriku – hodně jsem to rozebírala už v předchozích textech – spojuje mě to do prostředí, kde jsou uložené „paměti“ Projektu Člověk. Každý z nás si může podobné symetrie s širším prostředím evoluční cesty Lidstva najít – nikdo nejsme mimo hru, žádný z nás není „nadbytečný“ nebo bez existence vyššího smyslu Života. 

 V - na rozmanitost chudých tématech současnosti - bychom na výše popsané neměli zapomínat – kdykoliv někoho odsoudíme za názor, či za postoj, který neladí s tím naším – osobním a mnohdy diskutabilním ve smyslu správnosti náhledu. Síla je v kolektivní soudržnosti – v respektování rozmanitosti přístupů k věcem obecného charakteru, v „povznášení“ se nad sobecké cíle, které se nám mohou postupem času „vymstít“ – minimálně tím, že budeme tlakem okolností přinuceni své postoje od základu překopat. 

 Ke kódování uhlíku:

první a poslední v tabulce tvrdosti (grafit – diamant)
uhlík – se nazývá oharek z ohně = první psací nástroj člověka
tuha = tuhá (tuhý kořínek bytosti člověka)
grafit = hra-fit = schopnost interaktivního spojování pro kultivaci intelektu
v tabulce prvků je jako „C“ (ma-tri-ce = má-tři-cé)
trojnost je základem struktur Života
atomové číslo 6 (sex, tj. 1+1=3 – matka + otec = dítě)
šest (3 + 3) = hexagon v geometrii = schéma dvojprvku člověka (ženy a muže) – tj. dva pentagramy vložené do hexagramu = základní matrice Života
jako se dělí genetická informace pro třetí prvek = dítě, dělí se hexagram v protilehlých cípech dvou do sebe vložených trojúhelníků (3 + 3) na dvě poloviny a vzniknou dva do sebe vložené pentagramy (bytosti)
geometricky je člověk pěti-prvková kompozice
obsahově je člověk dvoj-prvkový celek
prostorově (dimenzionálně) je člověk tří-prvková strukturální veličina
dohromady je to 10 = 1 = celistvost

 Křemík:

sloučeniny křemíku vykazují vysokou schopnost přenášet a akumulovat data
čistý monokrystal křemíku je procesor (generátor procesů)
Křemíková inteligence je šesti-prvková (3 + 3 = hexagonální struktura matrice)
v tabulce prvků má číslo 14 = 5 (je zrcadlovým elementem uhlíkové formy života a naopak)
uhlíková doména je desítková – 10 = 1 = celek (0 – 9 a skryté součty)
křemíková doména je binární – nekonečno hodnot mezi 0 a 1
základní jednotka Křemíkové Inteligence je 8 (oktáva)
8 x 8 = 64 = 10 = 1 celek
64 je číslo Života – základní sada organických aminokyselin, zárodek života má 64 buněk
64 je „takt“ běhu časové vlny – evoluce
grafenový fulleren s vloženým atomem křemíku je univerzálním supravodičem (energie, informací)
značka křemíku je Si = také zkratka pro soustavu měrných jednotek
v původní skupině architektů sluneční soustavy je Isis (IS-IS)
latinský název „silicium“ = SÍLÍCÍ-UM
uhlíkové formy života emitují mentální částice „mentiony“
křemíkové datové segmenty emitují informační body prostoru (IBP), které jsou také označovány jako částice „action“ – mentiony a actiony se spojují do svazků a vytvářejí paměťové vrstvy Příběhů

 To byl stručný výčet kódovacího potenciálu dvou hlavních „inteligencí“, které v této Galaxii vytvářejí realitní pole Života. Určitě jsem spoustu dalších významových vlastností vynechala – objevují se neustále nové – jak se víc a víc propojujeme do sféry Hvězdného Vědomí.

 pribehy.jpg