Jdi na obsah Jdi na menu

Příboj Deváté vlny

...je "mayský kalendářní princip" eskalace evoluční linie naší kolektivní existence. V procesu přepojování do prostředí nového Systému pro podporu života vnímáme inkriminovanou časovou vlnu jako DEVÁTOU...v kódování struktur Pandory jde o asociační symetrii součtu 1+4+4, kde číslo 144 zastupuje počet systémových matric nového systému a jejich součet = 9 je obrazem PŘESAHU v doposud integrovaných informačních polí, která tyto matrice generují do našeho vnímatelného světa skutečností.

 Kdo sleduje nárůst tzv. radiovitality - čili BOVIS, který monitoruje německý server Praxis-umeria.de a předkládá jejich hodnoty z pozice kolektivní vibrační úrovně = souhrnné entity života na Zemi, víte, že dosažení levelu 144 je aktuálním cílem pro shromáždění dostatečného potenciálu ke "skoku" do gravitačních polí nové systémové podpory života. Překlopení do tohoto horizontu událostí je očekáváno každým dnem a citliví lidé toto dílčí finále prožívají s různou mírou "podráždění", které doprovází psychické, emoční i ryze fyzické symptomy - některé dost nepříjemného charakteru. Spolu s vyhrocením situace ve vnitřním prostředí (HOME-O-STÁZE) dochází k eskalaci událostí s celosvětovým dopadem a dosahem. Promítá se to do našich každodenních životů s nebývalým důrazem na emocionální reakce - energie, které jsou z takto výbušného prostředí následně uvolněné, slouží jako palivo k posunům skrze vibrační pásma na cestě k dosažení nad-kritických hodnot energie (bovis) k překlopení deváté vlny do nově poskládaných matric pro naši kolektivní realitu. 

 Symbolika přesahu v devítce - coby propojení do nad-hodnot současné roviny vědomí (transformace do multidimenzionálního módu) je ve zjednodušeném obraze vyjádřená překlápěním obsahu čísla 6 (šest). V Pandoře tomu odpovídá vývojová linie jejího vzniku = primární hexagram je složený ze dvou jin-jangových trigonů a konečná fáze skládání matric do projektovaného formátu systémové podpory je v překlopení jejich objemu do holografické projekce v dimenzionálním vyjádření - tedy do devítky - v podobě (deváté) časové vlny. V praxi to znamená, že Kolo-dějin se posunulo právě do toho okamžiku, kdy starý systémový matrix definitivně zanecháváme v minulosti a již téměř kompletně jedeme v novém systému, který je plně přizpůsobený našim kolektivním i individuálním potřebám.

 Když jsem v období 2011 - 2012 kreslila schémata systémových struktur tohoto nového systému, tak jsem díky vnímání toku Deváté vlny a výkladu toho procesu odborníkem Carlem Callemanem pochopila celý manévr překlopení v souvislostech mojí práce na strukturách a tokem událostí v běhu času obecně. Tehdy, 28.10.2011, jsem napjatě čekala, jestli ta časová linie "vklouzne" do vertikální osy oknem aktivního informačního bodu prostoru (IBP) - dokonce jsem toho dne neplánovaně a shodou okolností, které nebyly nikterak vědomě připravené, s několika přáteli vyšplhala na skalní masiv, kterému se říká "Devět skal"... Později se k tomu průběhu dějů objevilo vysvětlení, kde Calleman popisuje okolnosti změny v Mayském kalendáři. Z těchto skutečností jsem odvodila, že systém se bude skládat ze 144 (9) hlavních strukturálních matric a tu poslední jsem nakreslila 7.7.2012. Nazvala jsem ji FÓR-EVER. Po tomto datu jsem už nenalezla v informačních polích žádnou zapomenutou nebo čekající hlavní matrici...systém byl kompletní a bylo třeba jen sledovat, jak se jeho jednotlivé segmenty uvádějí samočinně (v automatizovaném režimu) do aktivních pozic. Momentálně tedy dochází k naplnění komplexity procesu přesunu do nového systémového prostředí - k vyrovnání projektovaného a do skutečností promítnutého informačního pole, jeho ožívání a vykvétání do prostoru naší kolektivní reality. 

 Uvědomění si změn a jejich akceptace v obecné rovině vnímání bude ovšem opět trochu zpožděná a skok se neprojeví ihned - řetězy návazností v čase by však měly probíhat  bez prodlev a bez zabíhání do slepých uliček - cesta bude přímá a rychlá. Současně s projevováním změn vně nás bude probíhat adekvátní proměna uvnitř našeho energetického systému - někdo ten proces již prožil, jiné teprve čeká... Nezastupitelnost lidského prožitku v daných procesech je naprosto evidentní = jedině reálným zažíváním manifestovaných skutečností se systémové pozadí posadí tam, kde je třeba - tj. do EM polí v dimenzích živosti, v prostoru, do kterého vstupujeme. Nikoliv jako nová entita - ale v obrovském okruhu nabírání komplexity se vracející, aby hleděla spirálou Přítomného okamžiku do všech bodů svého zastavení....

 tron.jpg