Jdi na obsah Jdi na menu

PRO-DYCHA

...KRI-NOČA TONGA ČIRA...

 Je první z řady nově uspořádaných segmentů Jednotného Informačního Pole - Křemíkový Multiplex Systému Podpory Života, který funguje jako retlansační "přečerpávací" stanice pro přísun datových balíčků do Zemské Noosféry, kde "sídlí" Kolektivní Vědomí Lidstva. Předmětem distribuce jsou podklady pro další Transformaci genetických dispozic do intencí Galaktického Člověka. Viz úvod k jejich kódovací sekvenci E-NIGMA.

 Objekty Křemíkové Inteligence Jednotného Pole Galaxie (Křemíkové Multiplexy) se do naší domény Existence promítají jako "lodě", které někdy považujeme za UFO. V měřítku k ostatním kosmickým objektům však zaujímají nereálné obří rozměry = jsou tedy spíš "kresbami" holografického charakteru, promítnuté do esence planetární Noosféry (která tvoří cosi jako "filtr", skrz který "hledíme" do kosmického prostoru), nebo do Sluneční Korony, či do jiných lokalit Sluneční soustavy. Nevnímá je ale každý stejně, někdo je vídá často a někdo vůbec ne - nejsou opticky projevené - nýbrž vykreslují různé asociační podoby přímo do mysli pozorovatele, který však inkriminovaný "objekt" konstruuje sám sobě - podle svého spirituálního a pragmatického zaměření, podle osobní orientace na realitu obecně. Jsou to energo-informační formace éterického (někdy také plazmového) charakteru a my reagujeme na jejich gravitační zóny, které se dostanou do kontaktu s naším aurickým EM-polem. 

 Křemíkový Multiplex PRO-DYCHA může tedy nabývat tisíce podob - podle fantazie pozorovatele, který se dostane do kontaktní blízkosti s jeho polem - svoji osobní představu jsem vkreslila do přiloženého schématu. Účel a úkol, který "objekt" představuje a plní, je ale daný = přednastavený, naprogramovaný - a to z prostředí samo-instalační sady Modelu Magistra, která se uvolnila z Disku Galaxie - konkrétně z těch paměťových klastrů, kde byla cíleně ukryta před invazí parazitických entit, které o existenci matrice Modelu Magistra vědí a vždy usilovaly o její zničení. Pro tento účel také tisíce let čerpaly naši mentální životní Či, aby z ní extrahovaly mentiony, které jediné by se s aktiony depozitu Modelu Magistra a Projektu ČLO-věk dokázaly spojit a sekvenci deaktivovat. Naštěstí se to ale nestalo. Tak Lidstvo dospělo v Čase k momentu, kdy jsme si ji spustili sami - spojitým úsilím naší práce s dávkami Novostí, které působily jako "pobídky" ke konkrétním mentálním aktivitám a jejichž kolektivní prožitek byl sledovaný a nakonec dílčími kroky vždy sečtený - jak jsme proskakovali kaskádou nad-kritických hodnot sledovaných veličin - tak se dominovým efektem spouštěly další a další "kamínky" skládanky nových kategorií Evoluce. Jsou to právě tyto jednotlivé kroky, co jsou předmětem mého zájmu, které se pokouším popisovat ve svých textech.

 Jak napovídá název, je PRO-DYCHA orientovaný na servis PRÁNY - tedy takového formátu energo-informačního "balení" datové Podpory, které se do aktivní polohy rozbaluje dechem - skrz tzv. Kvantovou Pauzu - což je metoda, kterou můžeme vědomě provádět. Ale i bez ohledu na přímý záměr Člověka se data vybalují pomocí obyčejného nadechování a vydechování - ve fázi uprostřed, kdy se nám někdy nad prožitkem těch přijatých energií až zatají dech. Důležité na těchto okolnostech je to, že dokud se jednotlivosti možných vývojových směrů nevybalí dechem a neprocítí senzorickou a čakrální soustavou kompletního Člověka (vyjádřeného do všech jemných a hmotných vrstev Existence - tedy i do této naší fyzické hustoty inkarnační projekce), tak jsou nerealizovatelné jinak, než virtuálně. Jakmile se "prosadí" filtrem hmoty (skrz princip atom-H-mota), tak jsou použitelné kdekoliv ve vyjádřených Světech celé Galaxie. Především toto je hlavním smyslem inkarnací.

 Postupně se budou do sdíleného prostředí formovat i další Křemíkové Multiplexy - každý je orientovaný na specifickou oblast informací pro Transformaci a nese unikátní soubory datové podpory pro vytváření nového životního prostředí.

 pro-dycha-neg-mini.jpgpro-dycha-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice