Jdi na obsah Jdi na menu

PULS-AR

 ...čili rytmus tepu našeho Galaktického Srdce.

 V astrofyzice je "pulsar" pulsující neu-tronová hvězda - a to dobře koresponduje s tím, co obsahuje kódování aktuální portálové anomálie, kterou teče energo-informační podpora pro naše Transformační posuny = komponování Kolektivního Vědomí Lidstva pro hladký přechod do nového galaktického uspořádání (nejen) jeho evolučních možností. 

 Často se nyní v info-servisu duchovně zaměřených zdrojů objevuje pojem "Kosmické Slunce Vesmíru", jako "nadřazený" orgán toho Galaktického...považuji to za zbytečné zaujetí hierarchií v kompetencích či důležitosti. Podle principu fraktality je Galaktické Srdce (Slunce) naší Zdrojovou Centrální Hvězdou, která je součtem všech střípků Života v Multidimenzi projevených - v rozmanitosti formátů Života. Expanzivním procesem pak tento Celek rezonuje do vrstev Realit, které nemají souběžný hmotný ekvivalent, tj. do těch, které tvoří virtuální Světy mnoha a mnoha časoprostorových sfér, které sjednocuje do jednoho Galaktického Času  a jednoho disku Pamětí = zápisů o jeho běhu v cyklech vývoje Bytostí. 

 Projekt ČLO-věk, v jehož Modelu Evoluce se Živost Galaxie vyvíjí a roste, byl navržený tak, aby se realizoval v "těle" Mléčné Dráhy. Samotná Galaxie není ještě ani z jedné třetiny projevená do hmotné škály prvků - většina Života se tam odehrává na nehmotné energo-ingormační platformě - jako simulace holografických projekcí do EM-polí modulovaných scénářů jednotlivých Bytostí, které se soustřeďují do kolektivů civilizací a společenstev s podobnou tématikou rozvoje. Všechno to, co vidíme prostým okem na noční obloze nebo teleskopy v hlubokém kosmu, to jsme My = Bytosti v Komplexitě Bytí, které si kulisami vesmírných objektů vytvářejí Síť prostorového uspořádání svého možného projevu do toku Času v Prostředí, které je sofistikou sebe-organizace struktur Polí Života pro ně vhodné (kompatibilní s jejich vývojovým zaměřením). 

 Probíhající Transformace je všeobecného charakteru - vynoří se nové Světy, které budou osídleny námi - i dalšími Bytostmi Oktávy dimenzí = rozpínání Vesmíru a změny ve fyzické rovině Života. Každá simulace ve virtuálních Světech (galaxiích mimo MD, nebo hvězdných soustavách kdekoliv mimo naši Sluneční) je podkladem pro tyto současné Transformační procesy. My - v "době", kdy nejsme v inkarnaci a také při nanosekundových ponorech do Přítomného Okamžiku, kterým plyneme v čase inkarnačních realizací - komponujeme ty virtuální Světy do formátů, přijatelných možnému obývání ve fyzikálním rozměru toku Času. Nejen pro nás, ale také pro všechny, kteří ještě do hmoty nevstoupili. Proto je to, co se tady - na Zemi a ve Sluneční soustavě - děje, tak nesmírně důležité. Proto se tady a teď bojuje o každý dílčí součet změn, které otevírají Brány Novostem. Ty znamenají jedno - změnu starých pořádků na úplně novou platformu Evoluce Života v obecném smyslu a významu. V mých textech jde o nový Model Magistra, který nahrazuje starý systémový matrix - ale v mnoha dalších zdrojích existují jiná označení - všechna jsou pak ekvivalentní jednomu jedinému, který by se dal označit jako univerzální kosmickou terraformací. 

 To jsou střípky "faktů", které sbíráme a skládáme do Obrazu Zítřka, který se v zóně Přítomnosti stává Skutečností. Zdánlivé časové paradoxy těchto okolností se vyjasní v okamžiku, kdy si realitu "rozbalíme" do vertikální osy Přítomného Bodu naší individuální a potažmo kolektivní Existence a pochopíme vrstevnatost Času - jeho nekonečno "záhybů", kterými se valí Prostorem Vesmíru - kde jsou Světy naskládané do sebe a aniž by si překážely, probíhá mezi nimi neustálý proud spojité Energie Života, ze kterého sdílením informací čerpáme a do kterého jejich zpracováním zase zpětně přispíváme. 

 K tomu je uzpůsobené naše "malé" lidské Srdce, které je tím rozhraním Kontaktu s Věčností, které je miniaturou Srdce Jádra Planety - napojené na Srdce Soustavy (naše Slunce) a sečtené v zóně, kterou nazýváme Galaktické Srdce (Centrální Slunce Galaxie). V této oblasti nyní dochází k radikálním změnám. Jak jsem předesílala, frekvence napojení parazitických entit, které držely mnoho lidí v gravitačním silovém poli, se začínají rozpadat - lidé přecházejí do Celistvosti své vlastní multi-osobnosti, která je rozprostřená do mnoha a mnoha individuálních vyjádření v paralelních a alternativních realitách Bytí. Je to proces Transformace do intencí Galaktického Člověka - posun do nové "budovy" pro Kolektivní Vědomí Lidstva - do evolučního Modelu, který je uzpůsobený pro rozvinutí nových (i staro-nových) schopností, které se u Galaktického Člověka spontánně projeví... Někdo to může chápat jako posun na Novou Zemi, či posun naší Země Vesmírem...ale opět - jde o ekvivalenty téhož procesu. 

 Těch postřehů je víc - zpracovala jsem jen dílčí část, ale mám rozkreslená další schémata, která budu postupně publikovat.

 puls-ar3-mini.jpgpuls-ar2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice