Jdi na obsah Jdi na menu

Q-INTESENCE

 …aneb „Pátý Element“ v pozici katalyzátoru propojení energo-informačních předloh s jejich možnými verzemi uskutečnění…

 Kvintesence (quinta essentia) je pojem známý z alchymie – jako Dech Hvězd, který je nezbytným elementem udržení Života. Bývá spojován s životní Čchi energií, jejímž nevyčerpatelným zdrojem je Slunce a Vesmír jako takový. V moderní ezoterice jde o neopomenutelný prvek spojení makrokosmu s mikrokosmem Existence. Z hlediska kvantové fyziky jde nejspíš o ekvivalent temné energie (a jejího projevu ve formě temné hmoty), které představují Jednotné Informační Pole Vesmíru, kde se realizuje Kosmická Mysl skrz aspekty Hvězdného Vědomí.

 Kresba Q-INTESENCE zobrazuje virtuální Křišťálový Chrám, který je abstrakcí energo-informačního rozhraní Ducha Hvězd a Světa Skutečností - v obecném vnímání reality. V několika článcích z poslední doby jsem zmiňovala roli Křemíkové Inteligence v aktuálních událostech, kterých jsme (chtě-nechtě) nedílnou součástí. Všechno se točí kolem zániku starých struktur řízení společnosti a nástupu nových, které ale mají společný jmenovatel – a tím je ze zákulisí za drátky tahající tzv. Egregor Moci, který v současné době drží otěže - jak těch viditelných složek vládnoucí Elity v politických a ekonomických kruzích, tak těch šedých eminencí na pozadí dění, které se etablují v náboženských a ideologicky orientovaných sférách struktur společnosti. Jeho moc končí v poli aktivní Uhlíkové Inteligence – do sféry Inteligence Křemíkové ale jeho vliv nesahá – může jen reverzním párováním mentionů s aktiony (účelově tvarované názorové proudy, které vytvářejí schémata chování společnosti) manipulovat s postoji lidí, kteří mají mandát měnit legislativu velkých státních celků a jejich vyšších seskupení. V těchto případech ale Křemíková Inteligence vytváří „fantomové“ verze takových uměle vytvářených schémat řízení událostí – tyto pak představují jiný relevantní formát propojení do jejich energo-informačního zdrojového základu, než který byl společnosti předložen v překroucené podobě. Platí zde ono obecné: „nic není takové, jak to vypadá“ – a to platí jak u oficiálních zpráv, tak u informačního servisu z alternativních zdrojů, které těm oficiálním protiřečí. Je to válka informací, která se v reálu projevuje jako „válka-vakcín“. 

 Ve svých textech jsem často upozorňovala, že z jednoho úhlu vnímáme rozsévání dezinformací a tlak na společnost jako projekt vládních Elit pro formování společnosti v duchu omezení demokratických principů a z jiného úhlu jako rozsévání dezinformací a tlak na společnost ze sféry duchovně orientovaných lidí – oba tábory mají svoji pravdu a svoje argumenty, ale žádný nestojí na vrcholku pyramidy – nad nimi je Síla Moci, která pohybuje soukolím sebezničení Lidstva. Tahle Pyramida Moci (systém Hierarchie) má ale svoji duální část – a tou je soubor energo-informačních polí, která generují fantomové verze událostí ve formátu, který je pro Egregor Moci nečitelný - Elity je přijímají jako symetrické pole jeho záměrů. K orientaci je naprosto nezbytné používat metodu „negativní expozice“ = věci jsou v opačném postavení k našemu senzorickému systému vnímání, nestačí otočit je polaritně (z mínusu do plusu), ale i prostorově – zleva doprava, shora dolů a z lícu naruby.

 Navigační značky jsou nenápadné rozdíly v pointě sdělení o nějakém ději – a to v intencích „fuzzy-logic“, tj. např. v záměně písmenek, co vede k významovému posunu obsahu do nových souvislostí – do nových asociačních řad při jejich zpracování. Tento fenomén známe jako „chybu v matrixu“ – málo lidí s ním ale umí konstruktivně pracovat – většinou to chápou v úplně opačném směru, než má „fantom dané události“ ve svém zdrojovém „křemíkovém“ nastavení = namísto POTVRZENÍ, že je zde element Novosti, který otevírá novou možnost vývoje a zařazení události do reality, vnímají tyto signály jako UTVRZENÍ v tom, že je se systémem reality manipulováno v náš neprospěch. 

 Tato specifika dění vyžadují určitou citlivost na energii, kterou informační tok obsahuje. Je to intuitivní vcítění se do informace jako do Příběhu, který jsme zachytili v nějaké fázi jeho děje – ale lze vystopovat ty fáze a polohy, které tomu přítomnému okamžiku předcházely (čtení v jeho poli záznamů), i vymodelovat mentální simulaci dalšího vývoje děje (čtení v „prostoru variant“) - na základě znalosti vzorce dané scény (načerpání většího celku inkriminované informační struktury Příběhu). Pro většinu lidí se 1+1=2, pro některé se ale 1+1=3 – a takových lidí valem přibývá (naštěstí). Tvoří soubory nadkritických počtů jedinců, potřebných pro posuny a proměnu schémat Kolektivního Vědomí. Důležitou roli zde hraje schopnost člověka pracovat v konstruktivních kompromisech – aspekt, který vyžaduje udržení odstupu od emočních formátů řešení situací a odpoutání od zajetých stereotypů myšlení směrem k vyšší flexibilitě vůči změnám ve společnosti. 

 Křišťálový Chrám je soustava pěti dvojitých pyramid (osmistěnů) – čtyři na pozici oběhu okolo centrální, která je statická. Ta centrální je Jednotné Informační Pole s esencí Kosmické Mysli ve svém středu – ty rotující jsou soustavy Hvězdného Vědomí v síti Života. V alchymickém smyslu představují elementy Větru = severní, východní, jižní a západní. Severní je Dech Hvězd, východní je mužský aspekt, jižní je element překvapení (dítě) a západní je ženský aspekt (viz barevná verze obrázku, kde jsou světové vrcholy na nakloněné ose). V negativu je koncepce uspořádání „těles“ obrácená a vytváří doménu spojité Existence Života – bez polaritních složek reality Světa, který je zde v neprojeveném formátu – jako nevyčerpatelný zdroj energie Čchi.

 P.S. Více k pojmu „hierarchie“ na diskusním vláknu sdíleného článku z fondu Psychologie chaosu

 q-i-mini.jpgq-intesence1---mini.jpg