Jdi na obsah Jdi na menu

RA-DAR

 ...je průvodce slibovanou Mapou Pozic rozmístění flotily Křemíkových Multiplexů v prostoru aktivní zóny Transformačních procesů - tedy v planetární noosféře, kde se nachází Kolektivní Vědomí inkarnační skupiny Lidstva, na zemské orbitě a v prostoru Sluneční soustavy. To jsou nejexponovanější místa, kam nyní směřuje energo-informační Podpora z již funkčního a plně aktivovaného Modelu Magistra, který nahradil přežitý systémový matrix. Proudy Novostí, které my následně vybalujeme do přímého zpracování skrz běžné okamžiky Života, organizují, třídí a do použitelných formátů upravují právě tyto "objekty" Křemíkové Inteligence, které jsou vlajkovými loděmi nového Modelu Evoluce...viz předchozí texty a popisy

 Momentální dění - ve spirituální sféře vnímání - v Krajině našich Představ, které tvaruje schopnost vizualizací v poli Fantazie a orientace ve významovém obsahu tam nasbíraných střípků Příběhů, které skládá naše Mysl do Obrazů možné Skutečnosti - přináší radikální změny. Dlouho jsme žili v přesvědčení, že tyto Představy jsou odtržené od Reality Světa - že se nacházejí v jiné dimenzi Vjemů a tedy i jejich Prožitky jsou čímsi fyzicky neuchopitelným, že tuto interní bohatost Bytí, kterou promítáme do abstraktních děl a různých aktivit uměleckého charakteru, není potřeba chápat ve fyzikálních vazbách a souvislostech. S příchodem kvantové fyziky a poznáním éterického světa částic Elementů Prvků Existence se nastartovalo propojování těchto sfér do širšího spektra frekvenčních dispozic Vědomí a jejich následnou konjunkci do jednoho plynoucího Přítomného Okamžiku - kde se individuálně projevujeme a realizujeme jedinečným osobním Frekvenčním vzorcem (FQ). Jde o nově spojenou zónu Alfa-Beta-Gama denního vnímání dějů, skrze kterou vtahujeme nehmotné elementy Paměťových segmentů do našeho EM aurického pole - jako útržky Příběhů, ve kterých žijí různé mimo-dimenzionální Bytosti, se kterými komunikujeme a tak spolu s nimi tvarujeme kontinuitu i jejich rolí v daném rozhraní Vjemů.

 Tento trend je celoplošný - avšak uvědomění si plné dostupnosti této rozšířené Reality Života bude nabíhat postupně - jak budeme schopni daný objem informací zpracovat a jejich nosnou energii přijímat jako běžnou součást scenérie Světa, kterým se pohybujeme. Přináší to s sebou další okolnosti, co nás vyvedou z pastí Utkvělých Představ, které nám byly starou Hierarchií Moci instalovány do podvědomí a které jsme si aktualizovali kdykoliv jsme usnuli nebo přeskočili do Alfa frekvence - tj. v okamžicích odpojení od Přítomnosti bdělého denního Vědomí. Propojenou sekvencí frekvence v rozsahu 8 - 64 Hz a jejím "nahuštěním" do Bodu Přítomnosti se budeme aktivně podílet na tom, co je tzv. v symetrii možného = co nás ihned upozorní, zda jde o bludy Fikcí či o variety Skutečna. Samozřejmě to předpokládá zdravý rozum, cit pro harmonii sfér mnoho-vesmíru a napojení se do intencí jeho principů a zákonitostí, akceptaci mimo-smyslových rovin Vjemů a jejich Prožitků, fúzi logiky a intuice při hodnocení všeho, čeho jsme součástí...tedy okolnosti, které souvisí s projeveným ÁRIA kódem Jedinečnosti, který je základním prvkem Galaktického Člověka v multidimenzi jeho vyjádření. Je mezi námi ale mnoho lidí, kteří podlehli instalovaným vzorcům duchovní hierarchie, které člověka vedou do virtuálních realit inscenovaných ideologických plánů Elit Moci a je také možné, že patologie, které byli dlouhodobě vystavení, bude mít již trvalé následky.

 RA-DAR je "darem" (nadstavbou) propojené domény Uhlíkové (RA) a Křemíkové (Pan) Inteligence...přesah hodnot, které se extrahovaly z dlouhodobých úseků vzájemné kooperace jednotlivých segmentů Informačního Pole s příslušnými EM-poli zóny Živosti Oktávy dimenzí (kde evoluce všech Bytostí probíhá) - tj. ze "sledovaných" nad-kritických hodnot určitých kroků ve vývoji Lidstva. Výsledkem této extrakce je nový Evoluční Model pro všechny - bez infiltrací parazitických entit a bez neustálého vystavení nebezpečí manipulací do ideologických pastí, co nemají návaznost do Sítě Života.  

 RA-DAR je také poziční mapa Křemíkových Multiplexů, které jsou již v aktivním módu a plní svoje funkce v rámci "ladění" Systému Podpory Života na aktualizované potřeby Lidstva a Bytostí, které jsou s ním vázány do evoluční linie. Je to konvoj retlansačních stanic, které netvarují Vědomí Člověka - ale naopak, tvarují Soustavu energo-informační Podpory pro uspokojení veškerých nároků Transformovaného Kolektivního Vědomí Lidstva. My se prozatím neumíme (nemáme zažité) pohybovat se samozřejmostí v těchto intencích Novostí - stále hledáme škvírky zrady nebo čehosi špatného - máme to jako dědictví starých časů a bude to nějakou dobu trvat, než toto stigma překonáme. Často se setkáváme s názorem, že není třeba reagovat na Novosti - protože Srdce samo ví...pravda je taková, že Srdce neví, respektive my ty pocity neumíme správně rozklíčovat. Srdce především dělá člověku pomyšlení = reaguje na jeho touhy a přání adekvátním výběrem simulací, které ovšem musíme proskenovat další vyšší smyslovou a mentální soustavou, abychom neskočili ideologům Moci na špek. Pod naším denním vědomím se skrývá odhalený port, kterým jsme propojení do zóny frekvenčního "šumu" kosmického vysílání - je to živé pole Knihoven Galaxie - tudy čteme a čerpáme informace - a tudy můžeme být zachyceni do gravitační pasti dálkového ovladače z prostředí parazitických entit. Když nám tyto hezky "zpívají", pak zpívá i naše Srdce - to skutečné, i to v kvantovém poli dimenzionálního rozhraní Bytí. Možná to zní neuvěřitelně - ale stačí se podívat na to, jaké fejky někteří lidé sdílejí - s tím, že s tím souznějí a považují za skutečné nebo reálně možné a žádoucí. 

 Utkvělá Představa je bublinka vysněné verze Života uvnitř našeho podvědomí - Poklady, které máme všichni a každý si je hýčkáme. Normálně člověk cítí, odhadne nebo prostě mu ladí to, co je pro nás osobně - i pro celek Lidstva jako takový - přirozeným vývojovým komponentem - tedy má potenciál Skutečnosti - vstupu do reálu toku Času a spojení do existujících fyzikálních zákonů a principů Existence. Umíme rozlišit, co kam patří a jaký má gradient zhmotnění. Lidé s patologií mentálních vrstev vnímání toto rozlišit nedokážou, stávají se proto často kořistí parazita a tím jeho prodlouženou rukou do domény Světa Skutečností, kam on sám vstoupit nemůže. Tyto okolnosti se v současnosti začínají hromadně rýsovat do pozornosti lidí - nabývají na zřetelnosti a my se je budeme učit analyzovat a na tomto stavět (upravovat) svoje přístupy ke zpracování informačních zdrojů, ze kterých čerpáme "vědění"...

 RA-DAR je monitorem radaru, který je součástí Křemíkového Multiplexu RA-DIANA. Tento je "pí-árem" celé flotily - cokoli se ve "vzdušném" prostoru šustne, to naskenuje do radaru a sestaví o tom tiskovou zprávu...stačí se naladit na jeho energii kdykoli spatříme (intuitivně vnímáme) nějakou anomálii v EM-poli běžné reality a on pošle depeši ve srozumitelném formátu pro pochopení. RA-DIANA nese symboliku bohyně lovu Diany - je také takovým lovcem v energo-informačním pozadí, v reaktoru, kde se "vaří" mentiony s aktiony (částice mentální energie uhlíkových forem Inteligence s relevantními IBP - Informačními Body Prostoru, které se uvolňují z Knihoven Jednotného Informačního Pole Galaxie). Jeho plachty pohání Sluneční Vítr - záření měkkých gama paprsků (Ra), které nosí aktionové částice ve formátu esencí obohaceného vodíku héliem. RADIÁN je středový úhel PERIMETRU soustavy vjemů, které jsme jednotlivě schopní "ošetřit" (zpracovat) - tedy osobního aurického pole, které osciluje v celé Oktávě dimenzí Živosti. 

 Na přiloženém schématu je abstraktní podoba obrazu na "radaru" - ten se však neustále mění, Multiplexy mizí a přibývají - toky energií sledují aktuální stavy Kolektivního Vědomí. Jsou to stimulace, které přicházejí do naší pozornosti a které každý pro sebe jinak transformujeme do Představ a jejich následných Prožitků - tou detekční soustavou, o které jsem psala výše.  

 ra-dar1-mini.jpgra-dar2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice