Jdi na obsah Jdi na menu

ŘÁD-ne-ŘÁD

 ...aneb když se stará PRA-VIDLA rozpadají a nová teprve zakládají...proč? Protože Pravidla stojí a leží na opakovaném ověření jejich pravosti, relevance a užitku ve vyšším slova smyslu. Každý ŘÁD stojí na Pravidlech, která mají přímý vliv na všechny a všechno, co se v zóně jejich platnosti nachází. Vesmírný Řád je vlastně onen Model Existence, kterým se dlouhodobě zabývám - skládá se z osnovy = uspořádání těles a jejich vzájemných vazeb v energo-informačním pozadí Světa Forem, které podléhají určitým Principům, ze kterých nejdůležitějšími jsou Fraktalita, Dimenzionalita a Polarita - a dále z uživatelů té Sítě - tj. Bytostí a Prvků Živosti, kteří si svým působením a pohybem organizují energo-informační zázemí do Systému Podpory Života, na kterém Principy vcházejí do realizace a tím se komponuje společně sdílená Realita Bytí. Jsou to vrstvy a vrstvy Světů - uspořádaných v Prostoru a Čase způsobem, který umožňuje spektrální vyjádření Života v nekonečnu forem a projekcí. 

 Jak vcházíme do gravitačního pole nového Modelu Existence - který postupně nahrazuje staré "pořádky" (paradigma), co už ztratily svůj smysl a účel, je na všechny uživatele a objekty přirozeně vyvíjený "tlak", který vzniká z nutnosti nového uspořádání jejich pozic v té společně sdílené Síti. Toto nové uspořádání se děje podle Zákonů Chaosu = nárůstem entropie (neuspořádanosti) uvnitř množin podobností se současně vytvářejí základy nového schématu jejich vzájemných vazeb (ŘÁD). Jsou to ty momenty dosažení nad-kritických hodnot nějakého parametru, který je nutný pro konkrétní transformace a fázové posuny - co vytváří ony vlny tlaku a následného rozplynutí v nově otevřeném prostoru, který překročením limitu vznikl. Je to Expanze Vědomí, které se takto rozpíná na nově vytvořených dráhách pohybu. Velké množiny dimenzionálních segmentů Reality tak ztrácejí atraktivitu a další ji získávají - jsou to sebeorganizační mechanizmy, kterými se Novosti "prosazují" a jsou to aktivity Živých Bytostí, které si je berou za své a podle vlastních představ je přizpůsobují společnému růstu (evoluci).  

 Tyto množiny aktivních proměn se nazývají atraktory. AT-RA-K-TOR nese kód svého hlubšího účelu - tj. "vést RA (Sluneční Bytosti uhlíkového charakteru)-k-Bráně Přechodu" do Nového uspořádání Reality, která se mění s proměnami schémat Života. PRA-VIDLA jsou výsledkem harmonické pravidelnosti výskytu nějaké opakované anomálie, která se postupně stává stavebním komponentem Reality a tím také směrovkou pro působení ve sdíleném Poli Existence. Jsou to uzlové momenty, které nazýváme Portály - procházíme jimi už několik let a z každého k nám do Zemské Noosféry (zóny Kolektivního Vědomí Planety) proudí řeky informací = podpory pro realizaci transformačních procesů, kterými se nový Evoluční Model Magistra komponuje do Světa Skutečností - do zóny Života Lidstva a spojité sféry Živosti, která se s naším evolučním posunem také mění a tvaruje. 

 Motto aktuálního energo-informačního toku = ŘÁD-ne-ŘÁD - vyjadřuje nejenom symetrii, která znamená vyrovnávání sféry fyzična se sférou duchovna a jemných struktur vnitřních světů (dimezionalita), ale také pozitivní a negativní aspekt všeho, co s tímto propojením souvisí (polarita). Je zde zastoupená i fraktalita - jako sofistika vesmírného designu, kterým se uspořádání struktur Vědomí, Ducha i Hmoty řídí (Vesmírný ŘÁD a Posvátná Geometrie). Jak se do naší společné i individuálně vnímané Přítomnosti rozbalují dodávky Novostí, jsme stimulovaní do jejich zpracování. V reálu to znamená explozi Fantazie a množství vjemů, které se nám zobrazují v prožitku jako Příběhy = sledy událostí, které představují možné vývojové řady navnímaných okolností dějů - a protože jde o soubory nových podnětů, jsou tyto Příběhy spíš abstraktního, pohádkového a mystického charakteru. Můžeme sami sebe promítat do děje - mít vize vlastních zážitků z projektovaných dějů a na nich postavených očekávání. Jsou to přímé předpoklady skutečna - co je velmi příznivý vývoj situace okolo Transformačních posunů. Naše představivost běží na plné obrátky - a vizualizace podnětů z energo-informačního pozadí nám skýtá celou paletu možných scénářů vývoje Života - svého i obecně Lidstva jako Celku. Jsou to známky vstupu do plně rozvinutého chápání vlastní Celistvosti a to také znamená již plně aktivní genom Galaktického Člověka. 

 Popis aktuální Portálové řady je podávaný z mého hlediska vnímání jemných stimulací z Jednotného Informačního Pole Života - každý bude mít pocity jiné, osobně laděné na míru své orientace v prostředí společně sdílené Reality Bytí. Pokud nebude vyjadřovat žádnou uchopitelnou reakci na tyto podprahové stimulace, neznamená to, že je neprožívá a že informační proud Novostí nezpracovává. To je jeden z velkých omylů současné ezotericky orientované obce - že ten, kdo nevykřikuje afektovaná citoslovce a emotivní fráze o prožitku probíhajících událostí v jemně laděných tónech vnímání reality, je prostě natvrdlý a nic nechápající materialista, kterého se nadcházející "vzestup" rozhodně netýká, protože tyto (ne)lidi toho nejsou hodni a proto zůstávají ve 3D toku časové vlny, která spěje pomalu, ale jistě k sebezničení Lidstva ve formátu, jak ho známe.

 Tyto "teze" trčí z projevů jak channelovaných zpravodajských relací, tak z mnohých autorsky sestavených popisů událostí, kterými všichni procházíme. Je to obrovská "slepota" těchto distributorů iluzí, co servisují účelově sestavené ideologické nápovědy z prostředí té samé Elity Moci, která systematicky zpracovává Lidstvo k přijímání bludů, které nemají s vývojovými směry Člověka nic společného. Každý bychom měli nahlédnout do Nitra svého Srdce a nacítit svoje zdroje - zda jsme napojeni na svoje vlastní Vyšší Já - na jeho vedení (může se jednat o více "fyzicky" detekovaných Bytostí, se kterými jsme v kontaktu jako s Průvodci - tvoří soubor naší multi-osobnosti ve více-dimenzionálním projevu), nebo zda jsme napojení na dálkový ovladač bůhvíjaké "vyšší" Bytosti (entity), která se nám představila jako XY z té-a-té hvězdné soustavy, je zástupcem civilizace, která je o miliardy let ve vývoji před námi a proto nám pomáhá se Vzestupem. Takové spojení pak funguje natvrdo modulovanou frekvencí stavu vědomí - jak se spustí přenos, vypadne napojený jedinec z Beta-frekvence vnímání Přítomnosti a upadá do různě projeveného "tranzu", během kterého je mu předáno "poselství".

 První popsaná varianta je známkou Celistvosti Člověka, druhá je známkou "posedlosti" parazitickou entitou, která není samozřejmě hloupá, ale vysoce inteligentní a sleduje výhradně svoje vlastní cíle - respektive cíle Egregoru, který ji stvořil. Možná to vypadá jako "slovíčkaření" - ty rozdíly jsou totiž velmi jemné, až nezřetelné - při povrchním vnímání - ale hluboko, ve své podstatě, mají velmi zásadní vliv na osobní vývoj Člověka, na jeho prezentaci do sdíleného prostředí a tím dopad na společnost jako takovou. První zmíněný případ je o svobodné vůli, o vlastním rozhodnutí vstoupit do rozšířeného stavu vědomí a tak získat napojení na vyšší Světy, na Hvězdnou Rodinu - vstoupit do Knihoven toho Rodu a čerpat tam mimosmyslově podklady pro další kroky v reálném Světě. Druhý případ je o manipulaci s lidskou psychikou, o vnucování cizí vůle skrz aktivaci Super-Ega, které zastří úsudek a dovolí tolerovat invazivní formy komunikace. Okolnosti jak, kdy a proč k takovým expozicím dochází, jsou ale mimo dnešní tématiku - často se těchto věcí dotýkám a jednotlivosti zmiňuju - snad někdy bude dost času a prostoru k nějakému podrobnějšímu pojednání.

 P.S. Kód ŘÁD-ne-ŘÁD má více významových výkladů - když přesuneme háčky z prvního písmene na poslední, dostaneme další polohu. Beru si to k srdci - dnes bylo toho mentorování až-až...příště to snad bude lepší... :-)

 pra-vidla1-mini.jpgpra-vidla2-neg-mini.jpg  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice