Jdi na obsah Jdi na menu

REZISTENCE - čili ODOLNOST

 REZISTENCE v pocitové rovině vnímání

 "Rezistence" je aktuálně nový sci-fi film, který bude okolo 19. března uvedený u nás do kin - jde o pokračování filmu DIVERGENCE a před-film dvoudílné připravované inscenace třetího dílu ságy - ALIANCE. Motivační trilogii napsala talentovaná mladá spisovatelka Veronica Rothová, která má blízko teenagerům, kterým je příběh směrovaný - tento atribut je hlavním tématem jeho kritiků....

 Mým záměrem není prozrazovat děj a rozebírat příběh Tris a Čtyřky ve fiktivním světě "harmonie" soužití pěti kast lidstva budoucnosti - použiju kódování jeho hlubších vrstev k popisu konkrétního aspektu, který je důležitý při aplikaci Metody asociační symetrie v Infonice - jde o ODOLNOST, čili schopnost vzdorovat "nástrahám" v liniích asociačních řad naší mentální fantazie při práci s informačním tokem. Ve svých předchozích spisech těmto nástrahám říkám systémové pasti a jde o přirozené součásti archetypálních vzorů našeho chování - tedy spouštěče k nějakým reakcím, které vedou pryč od vstupu do hlubší informační struktury a tedy pryč od vhledu za obecně vnímaný obzor dané tématiky...

 Tyhle "pojistky" spouštíme sami, respektive jsou nám spouštěny automaticky z oblasti vzdálenějšího okruhu karmických vazeb a neovlivnitelných souvislostí nad oblastí naší přímé kontroly. Tento fakt klade otázku, zda je tedy vůbec něco platné se o nějaké změny chování v té oblasti snažit - odpověď zní ano - je to potřeba. Člověk si většinou vůbec neuvědomuje, že hodně velkou část svého pohybu realitou jede tzv. na autopilota = rutinně provádí stereotypní činnosti stokrát dennodenně opakované a s téměř totožným scénářem - týká se to jak obyčejných věcí v životě,  tak i chování v práci nebo prostě při výkonu povolání... Profese, kde je kladený vyšší důraz na operativní reakce na okamžité změny ve vývoji sledovaného procesu (dispečeři, lékaři a zdravotnický personál, záchranáři a pod.) jsou pro tento "nebezpečný" lidský faktor hodně psychicky vyčerpávající a energeticky náročné. Existují studie, které se zabývají schématy udržení živé pozornosti - délkou jejího trvání za různých vnějších podmínek i v momentálních vnitřních emočních a mentálních stavech. Obecně se dá říct, že valnou většinu dne, kdy nespíme a teoreticky naše vědomí pracuje v režimu denní "bystré" frekvence, skutečně jen střídáme různě dlouhé úseky beta rozsahu s alfa frekvencí a chvílemi i théta hypnagogickou fází = jedeme v zajeté šabloně. Tyto hodnoty se samozřejmě dramaticky mění v závislosti na situacích, ve kterých se ocitáme... Častá změna stimulací a variabilita v úrovni, která si žádá neustálou kontrolu a vyhodnocení našich reakcí, je zničující - nedá se dlouho efektivně v takovém stavu plnit všechny vyžadované úkony, proto existují předpisy na povinné přestávky a pod.

 Rezistence je aspekt, který prodlužuje hloubku vnímání všech příchozích informačních celků, aniž by docházelo ke ztrátě potřebného nadhledu a nežádoucímu vyčerpání hyperaktivitou mozkové činnosti - protože právě tuto hyperaktivitu nutně potřebujeme pro "překonání" smyslové bariéry. Mluvíme tady ale stále o vysoké schopnosti empatie - sklouzávání do odolnosti proti stresu z prostředí může totiž vyústit do vědomého přehlížení "maličkostí", které narůstají a v součtu je efekt podobný stereotypní fluktuaci vědomí... Pro zachování hloubky empatie je nezbytná poloha "naladění" do formátu vstřícnosti a optimismu v hodnocení situačních schémat. Negativní ladění generuje příliš silné emoce, které vyčerpají energii (elán) a nejsou pro Metodiku asociační symetrie vhodné - neotevírají ta správná vrátka v memových rozhraních informačních vrstev.  Proto je mírou odolnosti proti sklouzávání do šablonovitého chování hlavně nadhledová perspektiva v oblasti zpracování podnětů. Vstřícnost v ladění emocí je udržitelná pouze tréninkem - ze zkušenosti ale vím, že pozitivní empatické sondy pro získání informací k vyhodnocení aktuálních životních situací vedou k optimálním reakcím a tedy i k řádově kratším krokům v jejich řešení. Modelové nastavení naší osobnosti se vždycky plně rozvine právě v rámci nějakých krajních nebo kritických hodnot - tehdy si většinou "otestujeme" jak jsme na tom s udržením odstupu a se schopností správně "nadávkovat" některou tzv. emoční ctnost - což je základní předpoklad k řízené "polarizaci" předpokládaných výsledků našeho chování. Skvělou techniku na trénink rozeznávání a aplikaci pozitivních barev emocí mají Tvůrci křídel - jde o Ctnosti Srdce - šest základních, které se rozvíjejí do celkem 64 odstínů spektra energetické škály poloh pro zaujímání stanovisek v rámci akceREakce = v kauzalitě toku času, jejího vlivu na naše životy - v zrcadlové retrospektivě možností, jak lze ovlivnit výsledky našeho chování - jeho následky...

 Polarita je v "ryze" kladné oblasti emočního spektra zdánlivě diskutabilní - ale při podrobnějším pohledu na jednotlivé charakteristiky základních šesti kvalit srdeční energie dojdeme k zajímavým závěrům. Je zde paralela s Iťingovým vrstvením vnitřní struktury toroidního komplexu informačního pole naší konkrétní reality - tak, jak jsem to popisovala v předchozích kapitolách Infoniky - týká se to tedy přímo anatomie strukturální reality, kterou spoluvytváříme vkladem emoční energie. 

 Je to dvojí (dualitní) formát překrývání zdrojových matric (materiál pro naše rozhodování a další související pohyby světem mentálních konstrukcí)  a sekundárních expozic těch "vyvolených" matric do světa skutečností - do toku času prostorem, který je pro tuto expozici rezervován...(aspekt "předurčenosti" některých uzlových IBP pro skládání mapy vyššího řádu - známe jako synchronicity)... Pro lepší představu můžeme onen aspekt polaritní expozice vnímat podobně, jako je tomu při procesu vyvolávání filmu u starých (nedigitálních) fotoaparátů. Negativ je předlohou pozitivu a pojem expozice znamená proces toho vyvolávání obrazu do podoby odpovídající zachycené skutečnosti. Stejným způsobem lze přistupovat k přijatým informacím o událostech, kterých se stáváme svojí aktuální pozicí účastníky - pozitivní cítění zahrnuje totiž i formát reakce nesouhlasu s danou situací, či zprávou nebo přijímaným sdělením...atd... Zklamání, bolest, zoufalství a podobné emoce, které doprovázejí naše střety s realitou, nejsou negativní formáty - jde o odstíny jinových energií, které zastupují tři hlavní skupiny - soucit, vděčnost a odpuštění = reakční kvalita se při zachování hlubší roviny empatie projeví v intencích těchto emočních rozsahů - a to i směrem k sebehodnocení vlastní účasti na vzniklých událostech, včetně nevyhnutelného filtru nadosobního charakteru = svědomí a vnímání jeho hladiny (výkyvů rovnováhy)... Stejné platí o jangových energetických kvalitách, které zastupuje pochopení, pokora a statečnost (srdnatost)...

 Celý text o praktikování ctností srdce v pdf...o tvůrčím pohledu na danou problematiku pojednává film Kvantový aktivista.

 Rezistence je tedy v souvislostech s novými přístupy k vnímání struktury reality našeho životního prostředí a kolektivní sounáležitosti k lidem a jejich příběhům vlastně takovým nástrojem k udržení potřebného nadhledu a tím k vyššímu využití vlastního emočního potenciálu při reakcích na informační tok - v tom je schovaný aspekt polarity, který je po fraktalitě druhým nezbytným principem tvarování informačních polí a směrování toku energie uvnitř jejich struktur. Respektování přibližných charakteristik nám dovolí hlubší vnoření se a nacítění širších souvislostí naší osobní pozice v celku vyšších komplexů kolektivní reality - k intuitivnější navigaci variabilitou jejího obsahu a připravených možností. Frekvenční vzorec našeho vědomí nabere dimenzionálně komplexnější formát, který nás navede na nižší energetickou náročnost organizmu, což vede k lepší odolnosti vůči stresu, vyčerpanosti a následným anomálním změnám v našem prostorovému uspořádání, kterým se obecně říká zdraví nebo nemoc...

Odkaz na článek na Facebooku

 mandala-rezistence.jpg