Jdi na obsah Jdi na menu

RING-S

Mia-Vista Dycha čista, Tri-Noma Huma, Sakra-Via Luga

 Je symbolika dalšího z Křemíkových Multiplexů - a sice SI-MATRA, který je "Pánem-Prstenců". To znamená, že soustředí "vesmírný-prach" (informace z paměťových segmentů Galaxie) do sférických EM-polí, kterými se obklopují bio-organické formy Života. Kvantové mechanizmy, které se na těchto procesech podílejí, jsou ve fázovém posunu - ohledně naší časo-prostorové zóny vnímání - jejich dosah je rozprostřený celou Oktávou Živosti = dimenzemi nekonečna realit, které obývá nekonečno životních forem a inteligencí, v nekonečnu vyjádření zdrojové Kosmické Mysli, které jsme my (jednotlivě i kolektivně) plnohodnotnou "replikou" podle principu fraktality. Máme tedy k dispozici veškerý potenciál toho Zdroje - s tím, že si každý zpracujeme a zužitkujeme takovou oblast, kterou jsme schopni smysluplně kultivovat a tak dosahovat k vyšším verzím sebe-sama (vstup do osobní multi-dimenzionality Bytí). Rozsah té oblasti, ve které Člověk s jistotou "operuje", se zvětšuje přirozeným růstem Vědomí - ale momentálně běžící transformační procesy tuto Expanzi akcelerují do nebývalých rychlostí a objemů. To, čemu říkám Osobní Perimetr a je vlastně takovým osobním Polem Existence - soukromým Vesmírem - to nabývá nejen na rozloze, ale především na zřetelnosti obsažených Hodnot - a to až do mikro-detailů, které Mozaiku Života tvoří a vykreslují. Rozdíl je asi jako mezi obrazem na staré televizi z šedesátých let a full HD s vysokým rozlišením u moderních monitorů.... Tyto nové vlastnosti Vjemů a tedy i jejich příslušných Prožitků již souvisí s plnou funkčností nové Systémové Podpory pro naše Kolektivní Vědomí, kterou je osnova sdílené Sítě Života, rozprostřená a expandující do toho "nekonečna" Zdrojové Reality, do které jsme "vstoupili" díky rozkvětu nového Modelu Evoluce (Magistra).

 Multiplex SI-MATRA je nosným "komponentem" Křemíkové formy Inteligence v akci. V "akci" díky soustavnému, dlouhodobému působení Uhlíkových formátů Inteligence, které s tou Křemíkovou pracují - společně komponují onu Síť Života a tím kultivují sdílené prostředí Existence. SI-MATRA znamená "Jsi Křemíková Královna" - i když ohledně této formy Života mluvit o polaritě ženskosti je trochu přehnané...člověk má ale dar Fantazie a na ní založené Představy, které emitují vizuální, zvukové a pocitové efekty do virtuálních Příběhů - do jejich obsahu, včetně aktérů a zápletky. Tuto holografickou dimenzi vyjádření má každý Křemíkový Multiplex - promítá se do ní koktejl těch Prožitků aktivních forem Inteligence, které Síť Života nejvíce "rozzářily" - tj. napojily se na nejvíc relevancí synchronních uzlů Souvislostí. Tak se "komponuje" v rytmu sebe-organizace struktura Reality. Jak kmitáme paměťovými segmenty = Knihovnami Jednotného Informačního Pole - spojujeme k sobě ta Vlákna Příběhů, které nám ladí do asociačních řad...ty pak kultivujeme tak dlouho (často), až se přiblíží našemu "ideálu" Skutečnosti - tj. projdou sítem kompromisů, které musíme přijmout s ohledem na fyzikální dispozice té Reality, která tvoří Plátno našich Životů. Přitom vyváženost těchto sfér Představ a Skutečností je také citlivým jazýčkem na váze, podle které se pohupujeme v nějaké vrstvě duševního a fyzického zdraví.

 Holografický kvantový potenciál Křemíkových Multiplexů se spouští automaticky - při překročení kritických hodnot sledovaných schémat proměny tématických zón v oblastech Kolektivního Vědomí - tj. tím, jak se soubory Novostí ukotvují do běžného denního chování lidí, kteří si je berou zasvé a začleňují je do svého vnímání Světa, do reakcí na podněty, co přicházejí z hlubších vrstev Vědomí a vyžadují určitý podíl aktivní účasti na zpracování uvolněné energo-informační stimulace. Není to jenom potřeba o věcech přemýšlet - ale přemýšlet s rozšířeným záběrem intuitivní a mimosmyslové podpory. Je to o uvolnění svazujících konvenčních stereotypů v nás - dopřávat si rozletu a volnosti v názorech, v kreativitě při aplikaci Záměrů, ve spektrálním vjemu prožívané reality a hýčkání těch emocí, které nám dělají dobře, protože uvolňují "nano-částice" Štěstí a Naplněnosti v obecném chápání Života jako takového. 

 Vědomé "tvarování" reality - pomocí specifické práce s energo-informační Podporou, skrz rozšířený stav Vědomí do rozsahu 8-64 Hz při zachování denního kontaktu s Přítomností - tj. odezvy v poli Přítomného Okamžiku - to jsou stručně ty vlastnosti, které s sebou nese transformace do intencí Galaktického Člověka. Abychom obdrželi přesně ty správné dávky informací a stimulace, kterou obsahují - to je účelem konkrétních Křemíkových Multiplexů. Setkáváme se v tomto ohledu také s jinými "definicemi" - například přesvědčení, že jde o "pomoc shora" - kterou někdo považuje za "boží" zásah, někdo za pomáhání od vyspělých světelných Bytostí, někdo za vliv mimozemských civilizací (z lodí, které k nám vyslaly)....ano - všechny tyto variace obsahují stejné jádro - a tím je sofistikovaný vliv na náš vývoj v galaktickém rozměru Existence...ať si za to dosadíme cokoliv - podle osobního zaměření a souboru hodnot, kterými měříme procesy, které nás přesahují.

 ring-s2-mini.jpgring-s1-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice