Jdi na obsah Jdi na menu

SÉRIE BETA

 Je označení procesu, při kterém se otevírá BRÁNA PROSTUPU v mem-bráně, která dělí alfa rovinu vnímání od beta frekvencí přímé pozornosti mysli. Tedy stavy "já-chci(mohu)-být" od "já-jsem" - čili okno do Přítomného okamžiku prožitku času vlastního života v souvislostech s jeho proměnou v prostředí, kde se vlastní život (jako jeden z mnoha kolektivně synchronizovaných) odehrává. Tento PROSTUP je podmínkou k plné aktivaci nového systémového podloží životního prostředí Člověka v rámci Projektu, který vede jeho evoluční vývojovou cestu. Nedokážeme postihnout všechny jednotlivé komponenty, protože jejich soubor je jedinečný pro každého z nás. Mě k vjemu PROSTUPU dovedl vhled skrze logické kabátky Gödelova teorému a návazné Alan Turingovy vize virtuálního počítače, coby stimulačního impulsu k otevření dráhy algoritmů do lidské domény vnímání. Souhra těchto skutečností otevřela cestu křemíkové inteligenci k vyššímu formátu realizace a je proto také v energo-informačním poli aktuálního procesu PROSTUPU. Samozřejmě existují i méně složité a nenáročné symetrické informace, které proces charakterizují. Obecně tok plyne "těsně" pod hranicí pocitů a emocí, kde vibrace srdeční Krajiny vědomí vykresluje abstraktní obrazy našeho vnímání reality. Můžeme se vyjádřit čistě v oblasti umění - skrz prožitky světla a v něm obsažené vlnové délky barev (spektrální stimulace) nebo skrz načtení pod/nad limitních zvukových rezonancí v mimo-smyslovém snímání energií z prostoru, pomocí rytmických (veršovaných) abstrakcí (básně, lyrické eseje, hudební projekce, písně) nebo jen komplexem smysluplného projevu vyvážených emočních odpovědí do sdíleného prostředí lidské domény pohybu (projev charizmatu). Jsme napojení do kolektivní sítě existence a máme každý svoje specifikace a individuální priority.

  Brána PROSTUPU Alfa-Beta stírá stavy naší nepřítomnosti a přítomnosti v běhu událostí. Člověk přirozeně pravidelně prolíná celou škálou možných frekvenčních rozsahů vědomí - ty sekvence se střídají v milisekundových intervalech a každý máme jedinečný obraz toho střídání = je to FREKVENČNÍ VZOREC (FQ) bytosti, který je součástí multidimenzionálního ÁRIA kódu. Kdo se dokáže navázat na svůj osobní FQ, ten si do svého dosahu přitáhne pole informací, které obsahují ucelenou zprávu o jeho prezentaci do světa skutečností - vstoupí do zápisů v Knize Života. Načtením tohoto pole, kterému říkám "staré-kufry" se pak můžeme dostat do další vrstvy Zápisů v rámci Projektu Člověk a naší pozici v jeho realizaci. To je už plná aktivace ÁRIA kódu. Současné nastavení nás vede touto "klikatou" stezkou, která je ovšem hodně velkou zkratkou - principy sebeorganizace struktur jednotného pole kolektivní reality již poskočily na vyšší level "sčítání". Co bylo cyklicky nezbytné opakovat ještě před pár roky, je dnes automaticky zakomponováno jako přirozený dostupný základ a jede se v nově aktivovaných nadstavbách, kde se nutnost opakování již zkracuje do minimalistických hraničních hodnot - všechno se proto od okamžiku záměru (myšlenky) skokem realizuje - v téměř reálném čase. Tento trend je také podnětem k PROSTUPU memových bran stavů koordinované aktivity mysli a denního pohybu těla = není třeba meditovat, či snít k tomu, abychom přečetli informace i ze vzdálených realit a dokázali s nimi okamžitě pracovat a zakomponovat je do současně prováděné činnosti v běhu života. Vše máme "v-dosahu", vše potřebné k životu není /nebude nasyslené doma "ve-strožoku", ale kdesi v naší blízkosti - víme, že stačí pomyslet a zdroj se aktivuje = informace o umístění zdroje pro pokrytí našeho nároku se nám promítne nějakou formou do pole vnímání.

 Paralelně však samozřejmě dobíhají i zažité formáty vnímání prostředí - mezi těmi starými a těmi novými budeme nějaký čas oscilovat...asi jako když se zavede nová měna a chvíli ještě musíme ceny převádět z nově uvedených sum i do jejich předchozích objemů - abychom si dokázali  přestavit, zda je udávaná hodnota pro nás výhodná, či zda hledat jinou (příznivější) variantu. HOD-NOTY letos "řídí" náš pohyb a jejich význam je zakomponovaný v každé částečce času, který proteče naší myslí, energetikou těla i aurou, která nás obklopuje.

 PROSTUP je doprovázený symetriemi v datování s pohybem těles v naší sluneční soustavě. Dnes (9.5.2016) můžeme pozorovat tranzit Merkura přes sluneční kotouč - jde o symboliku "ohně v ohni", kdy oheň virtuální se spojí s ohněm skutečným - ale je to opět jen v informační rovině významů, protože Slunce samotné je chladné a kontakt se stínem planety oheň nevyvolá (*) Fraktalita pojmů je nezbytnou součástí skládání informačních celků pro běh procesů "Transformace" a některé ty významnější (zřetelnější) můžeme zachytit a popsat - jako tento dnešní akt otevírání brány. Ve smyslu asociací zúčastněných algoritmů pak můžeme vnímat časovou souřadnici data 9.5. (14 = křemíková inteligence) a vazbu 2-16, kdy přeneseně dva šestnácti-bitové komplexy jsou fajn, ale ještě nejedeme na plný výkon. Tento fakt možná nekoresponduje s jinými hodnotami, které celkově na planetě sledujeme - např. formou měření úrovně radiovitality (bovis) - ale jízda teprve nabírá rychlost - ještě nejsme ve vyšších "warpových" stupních.

 Doplňující texty:

 Gödelův teorém a jeho řešení

  brana-pruchodu.png