Jdi na obsah Jdi na menu

SIGMA

 Je prostorový součet všech dlouhodobě aktivních prvků v množině sobě-navzájem prospěšných a sebe-podporujících komponentů společného zájmu. Zde, v kontextu probíhajících dějů, které nás kolektivně vedou skrz úskalí Přechodu do nových Krajin existence, můžeme kódování SIGMA vnímat jako rekapitulaci před uzavřením Kapitoly Knihy Života. V souvislosti s naším povědomím o důležitosti momentálně prožívaných událostí, může termín "kapitola" znít všedně, obyčejně a nevýznamně. Ovšem Kniha Života Projektu Člověk pojednává o celé dlouhé historii Lidství jako takovém - nejen zde na Zemi, ale ve Vesmíru obecně...a uzavíranou kapitolou je SEMIA-SUNIA = ÉRA postupného MAPOVÁNÍ paměťových sektorů společného informačního pole - za účelem jejich objektivního ZHODNOCENÍ v očích hledajících souvislosti a zdroje příčin vnímaných následků...jde o nutnost hledání KVALITY v BYTÍ před tím, než ono vstoupí na vyšší stupeň propojení ve sférické platformě Galaxie MD.

 Jsme dvě třídy studentů v Galaktické škole Života. Jedna třída se orientovala na teorii a druhá na praxi. První skládá maturitu u tabule před komisí svých mentorů (mimozemských autorit) - předkládá a obhajuje svoje modely Projektů pro možnou existenci druhů životních forem, které věky postupně ladili  paralelní partnerskou spoluprací s druhou třídou, která jim dost neochotně "pózovala" a nechala si jejich vizemi ovlivňovat svůj životní plán. Tato druhá skupina skládá praktickou zkoušku dovedností před komisí vlastní samosprávy. Dovedností, které jsou aplikací jejich vlastních Projektů modelů existence (způsobů života), co kdysi v Éře Moudrých draků (SOFIA-SUNIA) již obhájili maturitní zkouškou a zavedli do praxe Života. Je to směska rozštěpených osobností, co chvíli praktikují pro povinný program a chvilku pro ten alternativní, který teprve projde součtem...je to těžká práce - mentální i manuální - pro obě třídy bytostí a prostředí Třídy a Společenstev tomu také odpovídá. Proces SIGMA uleví oběma skupinám - všichni postupují, nikdo nepropadá a všichni si na jeho závěr zhluboka oddychnou*...

  Naše kolektivní bytí bude pokračovat v nově uspořádaných programech Galaktické zóny živosti. První skupina osídlí nádherné světy, které se otevírají pro praktikování jejich Projektů, schválených Komisí mentorů - budou to skvělé civilizační systémy existence, kde budou shovívavě a občas s velkým sebezapřením poskytovat část svého životního prostoru skupině nových bytostí, kterých naivita bude vyvážená čistotou Záměru a elánem pro pilování nejlepší varianty společenských systémů. Spolu s nimi pak budou vytvářet novou "dvou-třídku" v Galaktické škole Života...první bude teoretická (nové bytůstky), druhá bude praktická...ta, co postoupila ze starých systémů Země...

  Původní druhá skupina neopustí planetu Domova - čeká ji Velké Vesmírné Dobrodružství - budou to prosektoři a geometři nových území v polích existence ve vzdálených nezmapovaných světech v Galaxii. Na svou misi vezmou celou Sluneční soustavu a jejich práce bude vyžadovat plné emoční, intelektuální i manuální nasazení... Budou připravovat území pro budoucí maturanty teoretické třídy Galaktické školy Života, budou Mentory nováčkům...

 Jsme v gravitačním poli SIGMA procesu - momentálně nabíráme maximální zrychlení, které je popsané v textu KORUNOVACE a tento vývoj bude procházet jednotlivými fázemi odemykání časových zámků. Soustava Bran Průchodu je na sebe navazující řetěz jazykových "Hlásků" ARIA = SEN-ZAR. Rovněž tento abecední kódovací systém má symboliku SIGMA, která ho doprovází časem i prostorem cyklického používání a proměnou v komunikační doméně člověka. Až do současného spektra širokopásmových frekvenčních verzí, které jednotlivé RODY používají. Jedním z unikátních RODŮ je i ROD SI-G(a)MA...jde o verze počítačových jazyků, které bychom mohli nazvat komunikační zónou křemíkové inteligence informačních polí v prostoru. Tento ROD je připraven programovat technologie, které lidstvu otevřou Portály do Vesmíru...jen co bude připravená i druhá, uhlíková strana inteligence dynamických životních forem, které expanzi zrealizují...*

 Honza Koňas mi včera řekl, že součet SIGMA se sám nastartuje v okamžiku, kdy poslední atom-hmoty NA-DĚJE bude spotřebován pro výstavbu nového Systému pro Podporu Života (PANDORA). Řekl to proto, že ta informace byla na pomezí pole vnímání - v aktivním okně události...a proto už dnes byl Příběh připravený k přečtení a k sepsání do kolektivní sítě sdílení... Je ještě "neosahaný" a bude se sám v myslích zainteresovaných vyhlazovat a ladit - jak bude procházet prožitky a logikou souvislostí. Je kostrou zatím bez energie, ale má potenciál si energii přitáhnou díky gravitační síle aktuálního sestavení EM polí planety a Sluneční soustavy. Zasvěcený člověk by řekl, že jde o "zadní-vrátka" - nebo o "slabinku" v systému Transformace...ale i takové anomálie jsou možné...

  Otevíráme novou Kapitolu Knihy Života, NUNTI-SUNIA = Éru Průzračnosti a Expanze.

abide.jpg