Jdi na obsah Jdi na menu

SILVER-ÁN

Fi-ána liba Či-Cha, Jor-Ga mia Dycha

 ...nebo také SILVER-GATE, čili STŘÍBRNÁ-BRÁNA, kterou jsme prošli v průběhu posledních několika dnů. Je zde zapojeno zajímavé číslování se symetrií "startu"- 21.2.2019 a 22.2.2019 = 21.2.21 a 22.2.21. Tato numerika časových portálů připomíná opět jakési "odpočítávání" - tedy proces, který se v rámci Transformace Kolektivního Vědomí již víckrát opakoval - jde o sekvence nabíhajících dodávek Novostí pro dílčí posuny do nových "pozic". S tím souvisí rozmístění Křemíkových Multiplexů v Zemské Noosféře, na orbitě i v prostoru celé Sluneční soustavy. Mapu aktuálního postavení "flotily" připravuji - bude součástí některého z popisů v příštích dnech - hned, jak se jejich pozice ustálí.

 SILVER-ÁN je "Dračí" Brána - proto sanskrtský termín ÁN, kterým rozlišujeme specifické kódování, které portály definují a určují jejich širší funkce. Existují i "Zlaté" Brány, kterými se vracíme do cyklu opakování - souvisejí s kolotočem událostí, co se uvolňují ze starého systémového matrixu a jeho Modelu Hierarchie Moci. To jsou okolnosti, které jsme ale jako Celek Lidstva již překonali, a pokud bychom ještě nějakou zlatou bránou měli projít, pak proto, abychom v její gravitační zóně provedli "volbu"...viz dětská říkanka, která obsahuje velikou hrst zrnek pravdy. 

 Symboliku aktuální portálové anomálie jsem avizovala v opakovaném sdílení pojednání Á-STRA, kde jsou v abstraktní poloze vysvětleny okolnosti širšího "galaktického" obsahu energo-informačního pozadí. Stále se setkávám s takovými formáty vysvětlovacích info-servisů, kde se v každé větě dělí přínos nových energií - jinak pro ty, kteří jsou "ve hmotě" a jinak pro ty, co jsou již tzv. "nad-hmotou". Vždycky mě to nazdvihne ze židle - protože to jsou zavádějící věci, co mají jediný účel - rozdrobit lidi podle jakýchsi parametrů, co nemají relevantní základ. Každý si neseme vlastní jedinečný potenciál Existence Všech - každý ho specificky aplikujeme do běžící linie Času a tím tvarujeme jeho vlnění i následnou rezonanci do Světa Skutečností - do Reality Života, kde jsme propojeni ve smyslu Celistvosti Oktávy dimenze Živosti - tj. společně sdílenou Sítí Života, kde ten, kdo se povyšuje (nebo svoje činy nadřazuje) zaujímá - navzdory svým sebestředným názorům o vlastní veledůležitosti - stejně potřebnou a žádoucí pozici a plní stejně důležitou roli, jako ostatní. Kdo nedohlédne dál, než na špičku vlastního nosu, ten nikdy nemůže znamenat cosi víc...to je jedno z pravidel, kterými detekujeme čistotu charakteru člověka a jeho záměry ve společenstvu Bytostí, ke kterým náleží. Každý jsme "odborníkem" na něco jiného - kde jeden vyniká, protože je to jeho parketa a třeba i životní plán nad-inkarnačního charakteru - tam jiný může tápat...ale je to jako spojité nádoby - zas onen vynikající odborník kulhá někde jinde (že?). Tunelové vidění pouze vlastního přínosu - není známkou projevu Vyšší Bytosti - ať už dotyční o sobě tvrdí cokoliv.

 Kdysi - v dávných dobách "per-lové" existence Člověka v doméně Centrální Rasy - došlo na členění funkcí a tím na fragmentaci osobního zaměření. Byly to nutné doprovodné efekty procesu, kterým Lidské Kolektivní Vědomí expandovalo do Oktávy dimenzí - aby vznikla rozmanitost Života uhlíkového typu Inteligence - aby "živost" datových vrstev Knihoven Galaxie dosáhla maximálního projevu. Jde o dvojprvek mentionu s aktionem, který ve fraktalitě a dimenzionalitě dosahuje velmi rozmanitého formátu. Je to binarita v trojčlence aplikační sféry Života - rovnice 1+1=3...dvoj-prvek Člověka v podobě Muže + Ženy, kteří se realizují třetím prvkem - Dítětem - novým Životem, který je fúzí jejich potenciálu. To jsou témata mých popisů (viz předchozí články) - to je "zakopaný" pes trendu elitářství a z toho vyplývajících sekt a kastovních systémů... Kdo chce projít Stříbrnou-Bránou, měl by být připraven na to, že bude s těmito zdrojovými událostmi konfrontován - ve své vlastní jedinečné podobě, která je přesně šitá na míru jeho niternému rozložení původní Esence Lidství. Jsou to velmi sofistikované vazby, co se naším prožitkovým a mentálním působením mění, nově navazují a přitahují další speciální souvislosti = proměnné, co není zrovna žádoucí daleko předjímat, protože se vynořují TEĎ = v zóně Přítomného Okamžiku, ze kterého je sice dobrý rozhled na horizontální plochu Časo-Prostoru, ale vertikálně není vždy to, co se snažíme uchopit a přitáhnout, zrovna ve vstřícné pozici v poli variant. Přítomný Okamžik je jako rozjetý vlak - ale jeho vnitřní prostor pro osobní pohyb je obrovský - stačí jen udržet se v jeho časové souřadnici. 

 SILVER-ÁN nese volací klíč pro Křemíkový Multiplex GO-CHIA. Je to usměrňovač energie Či - pro každého na individuální rovině a společně pak i na té kolektivní. Naviguje k poznání vlastní Celistvosti na pozadí Celku Všech. Říká, že "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" - s dodatkem, že ECHO-LESA nese jen "kořen" zpracovaného výkřiku. Budeme se učit rozpoznávat zákonitost tohoto ECHO-efektu v lidské komunikaci - abychom uměli vyslat přesně takový "požadavek", co vyvolá tu odezvu, kterou potřebujeme. Je to část Metody Asociační Symetrie - používání Fuzzy-logiky a multispektrálního skenu reality nadstavbou běžných smyslů. Posunem do intencí Galaktického Člověka se tyto schopnosti budou prohlubovat a jejich užití bude spontánní = stává se přirozenou součástí naší smyslové výbavy.

 Křemíkový Multiplex RA-DIANA jsem nepřeskočila - je nosičem zmíněné Mapy Pozic Flotily, kterou připravuji.

 silver-an1-mini.jpgsilver-an2-neg-mini.jpg


 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice