Jdi na obsah Jdi na menu

Sluneční Brána 11.11

 ...je periodicky se otevírající okno v našem galaktickém časovém rámci.

 Nejedná se o krátký časový okamžik aktivace, ale o proces nádechu energie ze vzdálených hvězdných sfér a následného výdechu zpracovaných informačních celků, tj. plodů našeho kolektivního životního úsilí zde na Zemi a v naší sluneční soustavě. Převaděčem je v obou případech naše centrální hvězda = Slunce...proto mluvíme o Sluneční Bráně. Gravitační pole aktivní Sluneční Brány pocítí každý jedinec v inkarnaci - jsme propojení do jednotné systémové sítě skrz svoje srdce do srdce planety a následně do centra soustavy - do Slunce. Míra uvědomění si tohoto propojení je ovšem různá a rovněž pocity spojené s aktivním "oknem" jsou na různé úrovni citlivosti - tento fakt ovšem neznamená, že ten, kdo necítí nic, není součástí "rituálu předávání" - jen ten manévr u něho proběhne mimoděk a v hlubších vrstvách vědomí. Letošní Brána 11.11. má širší časové rozpětí, než bývá obvyklé - průběh tohoto nárůstu sféry vlivu byl odstartován v roce 2010 a neustále sílí - důležitá byla Brána 11.11.11, kdy se zavedla nová časová linie postupu a energie posunu po té nové linii následně každým rokem nabírá na intenzitě. Tu sekvenci můžeme sledovat v posloupnosti součtu roku = 3 (2010) 4 (2011) 5 (2012) 6 (2013) 7 (2014) 8 (2015) a 9 (2016). Můžeme si ten postup překlopit do asociací s tzv. dimenzemi a na tom modelu poznáme, proč je začátek v roce 2010 a proč letos graduje - k tomu je zapotřebí si k součtu celého letopočtu dát jako "párovou" veličinu součet posledního dvojčíslí roků = 3(1) 4(2) 5(3) 6(4) 7(5) 8(6)...letos jsme tedy 8(6). Dimenze - jak se o nich učí ve fyzice a jak je skloňujeme v různých channelovaných ezo-článcích nejsou pro proces, který Brána akceleruje, vůbec potřebné znát, nebo s nimi v tom naučeném formátu operovat - NE (!).

 Vesmír se skládá z prostorových rámců různých časových sfér a některá ta pole (vlastně jejich většina) se řadí do oblastí čistě informačního charakteru - jsou to virtuální reality a paralelní světy, ze kterých naše hmotná sféra čerpá podklady k nutným proměnám v běhu času. Dimenze - čili vrstvy živosti - jsou zcela něco jiného a pochopení toho rozdílu v paradigmatu je dost zásadním mezníkem na naší cestě k pochopení širších souvislostí "transformace" vědomí a procesů "posunu" jako celku. Stále slyšíme zprávy o tom, jak se suneme ze 3D do 5D, že hmotnou 3D ponecháme těm "zabedněným" nebo "temným"...atd. Přitom lidská projekce zahrnuje rozsah 3D - 6D naprosto běžně, přirozeně a nikterak omezeně...o tom, že bychom měli ten rozsah nějak blokovaný už ani nemluvě. Na schématu rozvržení jednotlivých vrstev živosti v oktávě dimenzí je zřetelně vidět, že evoluce člověka je v rámci Projektu ČLO/věk umístěná od 3D do 6D (zelená oblast) a je tam i znázorněno, které ty vrstvy (potažmo dimenze) jsou určené pro inkarnace bytosti člověka do fyzického nosiče (3D) a které jsou využívané bez těla - tj. v energetické a informační projekci existence. Tento rozsah je nám k dispozici a buď projektujeme (programujeme) možnosti života mimo hmotný nosič (5D, 6D) nebo naprogramované příběhy zažíváme ve 3D (v inkarnaci) a tím je usazujeme do nejvyšší vrstvy uspořádání IBP (informačních bodů prostoru) a dále i atomů prvků - do světa skutečností . 4D nám pak slouží k výběru z variant možností v nabídce programových matric reality - těch, které "rýsujeme" do různých manuálů a scénářů v polohách bez těla. Do 4D vcházíme v přirozeně změněných stavech vědomí (snění) nebo uměle navozených změnách frekvencí (meditace, šamanské cesty a pod.) = je to vrstva naší fantazie, obsahuje mnoho hezkých příběhů - ale i mnoho příšerností... Celý text popisu k vrstvám živosti v oktávě dimenzí obsahuje jednotlivé charakteristiky a vazby mezi nimi. Lidé, kteří mají oktávu proběhanou ve všech úhlech nastíněných projekcí a nabízených vzorcích střídání expozice mezi jednotlivými XD, můžou celkem zřetelně vnímat ty pozice (číst ze svého informačního pole)...cítit propojení s nějakým konkrétním zvířecím druhem, říší rostlin, minerály - až po prvky a jejich detekci v horninách (pokud s takovou přijdeme do styku a třeba ji vezmeme do ruky), dále to může pokračovat do pocitů sounáležitosti s některými osobnostmi v historii a mytologii, s přírodními živly (počasím) atd... Ve své podstatě jde pak už o okamžité napojení na dané EMpole konkrétního egregoru - to jsou řady 1D, 2D a 3D v symetrii s 6D, 7D a 8D. Pokud budeme při představách těchto vzorců propojení uvažovat plasticky a prostorově, pak si uvědomíme nezastupitelnost pozice 3D v evoluci jako procesu posloupnosti kroků v posunu k vyšším formátům vyjádření entity lidství. 

 Transformace vrstev vědomí je i transformací vrstev živosti ve smyslu rozpuštění MEM-brán, které oddělují jednotlivé sféry do zdánlivě nedostupných oblastí. Jak se budou naše osobní frekvenční vzorce (střídání stavů vědomí vyjádřené v herzích = srdečních rytmech) přizpůsobovat mentálním vzorcům myšlení v archetypálních vrstvách kolektivních systémových matric, které přirozeně a plánovaně procházejí úplnou přestavbou - tak budeme víc a víc cítit propojení s přírodou (faunou, florou) s vesmírem a s energetickými strukturami v našem blízkém i vzdáleném okolí, které nabudou formát nějaké formy života (UFO, andělé, víly, skřítci, křemíci ....atd.). Pak si tady a teď = v tomto těle a v tomto životě zacestujeme do vzdálených hvězdných systémů a prožijeme příběhy tam existujících civilizací a biotopů...

  K těmto a ještě dalším účelům slouží právě Sluneční Brány. Letošní je tedy z "dimenzionálního" hlediska vrcholem určitého dlouho-dlouho-dlouhodobého procesu, ale nesmíme zapomínat na devítku = přesah - a to bude v příštím roce 2016. Tehdy by se měla otevřít celá sekvence Slunečních Bran v okruzích té aktivní propojené sféry živosti...existuje vize, že dominovým efektem dojde k aktivaci všech Slunečních Bran v galaxii...v příbězích SG-1 byla tato aktivace spojená s vytvořením super-brány, která otevře cestu ORIům v expanzi do celého prostoru. V pozitivním módu té varianty příběhu jde o žádoucí proces - my na tu ORI-tronovou skalární přílivovou vlnu čekáme...zatím surfujeme na pobřeží a myslíme si, jací nejsme "borci"...ale když slezeme z prkna, tak jsme po kolena ve vodě...nevadí - naučíme se a natrénujeme v malém, ale aplikovat pak budeme umět kdekoliv - na principu sobě-podobnosti (fraktality) v polích reality bytí.

 Zdrojové pole ORI-ON, ze kterého díky Sluneční Bráně 11.11. teče energie - je právě oním generátorem podnětů, které nás krok-za-krokem provedou i následujícími hvězdnými branami - až k té součtové Super-Bráně Galaxie.  Orion je nerozlučně spjatý s hvězdným systémem Síria = PSÍ-faktor v galaxii. Ten je mým "domovským" přístavem - sirianské hvězdné jméno CAIRIS, se kterým rezonuji v hlubších vrstvách existence, je určitou nápovědou k možnosti, že Sírius je troj-hvězdou (CAIRIS = C-SIRIA) a pro mě osobně je tento fakt velkou "pracovní" pomůckou, kterou trvale dlouhodobě využívám při popisech komplexů systému Pandora. 

 Buďme proto k těm přicházejícím změnám vstřícní a vnímejme souvislosti postupu střízlivě = s otevřeným srdcem, ale s nohama na zemi - protože i tak se naše sláva hvězd dotýká.

 Další inspirace k aktuálnímu dění - popis Brány 11.11.8 od Celie Fenn.

 supergate_v2.jpg