Jdi na obsah Jdi na menu

SNÍT-KA

 ...aneb KÓD EXPANZE (další ze sady genových sekvencí ÁRIA-UNA), který nám dává Klíč k Portálu Rozšířené Reality Bytí...

 "Rozšířená realita"...co to je, co znamená vstup do její domény pro člověka a jak to ovlivňuje naše chápání vlastní existence? My známe tento pojem z digitálních technologií a do režimu AR nám umožňují vstupovat různé aplikace - v mobilu, v počítači a skrze další přístroje, které zobrazují stávající realitu s obohacujícími prvky. 

 V duchovním rozměru našeho vnímání také umíme vytvářet scenérie rozšířené reality - je to totiž krajina naší Fantazie, s jejíž pomocí můžeme doslova cokoliv do stávajícího světa skutečností vsadit a "tvářit se", že to existuje. Jde samozřejmě o interní vjemy - zobrazovacím rozhraním je zde naše imaginace = schopnost představivosti, která nám umožňuje virtuální scény světa Fantazie sledovat, tvarovat a rozvíjet podle vlastních záměrů a projektů.

 V Transformačním procesu aktuálních změn v oblasti Kolektivního Vědomí je vstup do Rozšířené Reality Bytí součástí těch instalací, které souvisí s posunem do nového Evolučního Modelu Existence, který je Jednotným polem vyjádření všech Bytostí, které "volily" možnost aktivně se účastnit na těchto systémových změnách "kosmického" formátu. Protože "shodou" okolností se k tomuto tématu odvíjí konverzace pod jedním článkem z webu Pandora, ocituji zde úryvek mé reakce - kde skládám dohromady nějaké myšlenky, které se hodí jako vysvětlivka ke schématu SNÍT-KA:

 "...každý jdeme do inkarnace s nějakým "posláním" - jak se k němu v životě postavíme, je další věc. Poslání vnímám jako komplexnější soubor tzv. Plánu Duše. Všechno svědčí pro to, že jedině skrz hmotný nosič (rozhraní, médium, tělo) lze tyto plány, projekty a vize evolučního kolektivního charakteru uvést do realizace a uskutečnit. V nehmotných sférách, kdy bytost, kterou jsme v základním nevyjádřeném ne-hmotném prostředí, se vědomí tzv. ID-entity (součet všech osobností, skrze které se bytost dokáže potenciálně vyjádřit) nachází ve stavu fluidní všudepřítomnosti - z fyziky pojem Super-Pozice částic. Dokáže tedy "obsluhovat" mnoho takových expozic - jako je tato pozemská aktuální identita. My tady "omezeně" chápeme svůj dílčí program, ale v té nad-inkarnační a nad-duševní součtové pozici se to všechno spojuje do média, které nazývám Sítí Živosti a jde vlastně o Celistvost, kterou chápeme jako samotný Vesmír. Souvztažnost v množinách podobností účelu a příslušnost do konkrétních "projektů" jejich realizace, nám pak vykresluje světonázorové orientace a směry, kterým se naše snažení ubírá, oblasti, kde cítíme, že se maximálně uplatníme.

 Okolnost "nepřijetí inkarnace" je psycho-somatického původu. Jde o eskalaci vjemu "odlišnosti", kdy osobní sebehodnocení dojde do bodu, kdy jediné vysvětlení disproporcí je "omyl". Chyba v tom, kam jsme se jako člověk narodili, pocit, že jsme se stali obětí určité formy neovlivnitelné manipulace, která nás staví do pozice vězně ve vlastním těle, frustrace z faktu, že se to prostě stalo a dokud tento život neskončí, tak se s tím nedá nic dělat. Na této platformě se pak "přiživují" egregory (ideologicky programované soubory smyslu života), z jejich prostředí běží servis vysvětlivek, návodů a pouček pro tyto tzv. "nepravé" lidi. Je to obrovská energo-informační základna současné duchovní a ezoterické domény Vzestupu. Z mých textů je patrné, že mám k tomuto formátu filozofie života a k jejím aplikacím velké výhrady. Jdu cestou smysluplného propojení Ducha = vyššího Já, které je součtem všech možných vyjádření interní ID-entity - s fyzikou mediálního přenosového charakteru, kterou tvoří součet všech "proběhlých" inkarnací do škály nosičů, které nemusí být nutně pozemského "lidského" charakteru. Jsou to v objektivní realitě všechny možné souběžné existence, kdy tuto aktuální vnímám v toku času, ale zároveň si jsem vědomá množství svých dalších expozic v paralelním (alternativním) smyslu - v dalších světech a realitách bytí kdekoliv ve vesmíru.

 Toto souvisí s "vizí", kterou dlouhodobě sleduji a postupně uvádím v uchopitelný soubor vysvětlivek - a sice propojení těch stavů vědomí, které jsou nyní frekvenčně oddělené v čase = buď spíme a jsme v thétě, nebo meditujeme a pohybujeme se ve vyšších sférách mysli (alfa), nebo jsme v aktuální přítomné pozici vnímání a sledujeme v reálném čase co se děje (beta), či nabudíme zápal pro nějaké aktivity abstraktního nebo mentálního charakteru a vběhneme do vysokých frekvencí gama. Toto se dnes odehrává v běhu času - mám představu (a mnohé to potvrzuje), že ten čas "zkracujeme". Měl by se smrsknout do objemu Přítomného okamžiku, kterým plyneme v běhu života a při "oscilaci" vědomí v tomto bodu expandovat do tzv. vertikality času. To jsou všechny ty "další" naše expozice, které ale nejsme schopni z této fyzické souřadnice sledovat, nebo se na jejich tvarování aktivně podílet. Jsme dominantně vázáni do sledu událostí v čase naší pozemské inkarnace z praktických důvodů udržení si zdravého rozumu = kdo se ocitne v oblasti své mnoho-osobnosti, tomu se tato, konkrétní, rozpadá a on nezvládá orientaci ve vertikalitě vrstev té rozšířené reality, která se mu otevírá. To by se smrsknutím času trvání jednotlivých frekvenčních stavů mělo změnit. My dnes už víme, že třeba přivření očí nás mžikově přepíná do alfy, že "mikrospánek" je milisekundový propad do théty...atd. Když se to zkrátí do limitu Přítomnosti = nanosekundy, tak s největší pravděpodobností dokážeme rozšířenou realitu zpracovat jako vzpomínky na tu nanosekundu života (rozbalit do normálního formátu času a seřadit, co se během ní odehrálo v jiných pozicích sebe-vyjádření). Nabíhá to ale hodně individuálně a nenápadně - popisuji to jako vědomou práci s osobním frekvenčním vzorcem (FQ) - jde o účelové přepínání na ty reality, které běží paralelně s touto prožívanou a neztrácet při tom okamžiky přítomnosti v běhu událostí (neocitat se mimo, zachovat si kontakt s realitou tohoto života)..."

 Název SNÍT-KA obsahuje všechny tyto nastíněné okolnosti změn v prezentaci Frekvenčního vzorce - kmitu Vědomí realitami Bytí. Je to SNÍCÍ DUŠE (SNÍT-KA), koho Kód probouzí a Klíč odemyká. Vím - je to trochu naruby k tomu, co se říká v ezoterických popisech o naší duchovní podstatě - kde jsou snahy zaměřené na probuzení člověka do reality Duše...ale je to jen v jiném úhlu vnímání a z jiného "konce" uchopená tématika téhož. Právě otáčení směrů a rotace úhlů přístupů k různým problematikám dovoluje otevřít vyšší sféry informačních obsahů struktur souvislostí. Vykročením ze stínu stereotypu standardních objemů dat = zažitá obecná povědomost o konkrétních dějích a jejich příčinách - otevíráme svoje Vědomí do takových sekvencí osobního Frekvenčního Vzorce, které nám zpřístupní instalaci Kódu Expanze a otočí Klíčem Portálu do Rozšířené Reality nejen Duše, ale celé naší komplexní ID-entity, kterou tvoří množina individualit osobností, zkráceně Jaderná Bytost. 

 SNÍTKA je také "větvička", která má specifický význam - například si s ní můžeme ozdobit vlasy, či oblečení - nebo použít na nějakou uměleckou kreativní tvořivost. Olivová snítka, kterou nese holubice, představuje symboliku míru. Všechny tyto obsahové informace ladí naše podvědomí do takového rozpoložení, kdy spektrálním vjemem nad-smyslového charakteru sami-sobě umožníme instalaci Kódu Expanze do světelné aury DNA a tím dojde k excitaci Klíče do rozšířených stavů vědomí - spontánní cestou, kdy se poskládá to, co jsme si modelově projektovali v krajinách Fantazie s tím, k čemu existují ve fyzickém světě příznivé podmínky = co není v rozporu s principy a zákony zachování hmoty a energie, nepokrucuje geometrii struktur reality a neohrožuje symetrie obsažnosti ve smyslu fraktality a dimenzionality. To jsou "limity", kterými jsou naše záměry při realizaci korigovány - a jestli si někdo myslí, že doslova vytváří zázraky, tak jen neumí pojmenovat a definovat tu konkrétní vazbu do relevance symetrií fyzického a duchovního poměru reálných možností.

 Relativita toho, co chceme a co můžeme, nabývá na zřetelnosti - jak jsem popisovala v textu LIBRE-TO. Je to posun z pole následků do pole příčinnosti - vlastně to je otočení úhlu pohledu na obecnou kauzalitu o 180 stupňů. To otevírá Portál do Rozšířené Reality Bytí. 

 Schéma SNÍT-KA, tj. ilustrace k aktuálnímu energo-informačnímu proudu Novostí, provazuje do dalších souvislostí - i když nezobrazuje žádné konkrétní objekty, obsahy datových struktur lze vyjádřit jen v podobnostech a ty navigují do takových srovnávacích asociací, které v nás probouzí přesně ty paměťové segmenty, co jsou pro instalace genových kódů ÁRIA-UNA potřebné. 

 snit-ka2-mini.jpgsnit-ka3-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice