Jdi na obsah Jdi na menu

Speciální efekty

 "Speciální efekty se používají ve filmu, televizi, fotografii a zábavním průmyslu k realizování takových obrazů a scén (např. bitvy v kosmu), které jsou běžnými způsoby nedosažitelné."
 ...je citace z Wikipedie...

 Jedná se tedy o vytvoření iluze reality, která z nějakého důvodu nemá skutečný ekvivalent ve skutečném světě. Tak by se daly charakterizovat efekty, které doprovází procesy instalace systémových částí podpory našeho kolektivního vědomí - která aktuálně probíhá - každý to jinak cítíme nebo vnímáme (tedy pokud vůbec). Největší drama se naštěstí odehrává v informačních sférách (války slov) a v jemných vrstvách EM polí lidí, přírody i planety celkově - rezonance mají ovšem mnohem větší záběr, protože jde o globální změny v úrovni našeho slunečního systému a celé galaxie. "Zákrytné" projekce, které v průběhu vsazování nových struktur dočasně simulujou "děravé" plátno života, vyvolávají některé spontánní reakce v chování jednotlivců, i určitý vzorcovitý souběh reakcí uvnitř celých skupin (rodiny, firmy, vlády, vojenská seskupení a také internetové sociální komunity...atd.). Emoce a energie, která se z nich uvolňuje, nabírají na "hutnosti" - pozorujeme to v politice i v náladách uvnitř společnosti, sílí nedůvěra v oficiální stanoviska, která ve velké míře spíš kopíruje podvědomé pocity čehosi nesouhlasného v realitě a jejím vnímání, nežli opravdové příčinnosti vytváření dezinformačního zmatku - v médiích a sdělovacích prostředcích zpracovávají informační tok lidé, kteří se potýkají v odhadu reality se stejnými problémy a podle toho také vypadají reportáže a další sdílené zprávy... Není všechno černé - hodně toho se temným jenom zdá a stále jde o progresivní pohyb směrem k postavení skutečností do optimálnější polohy - pro lidi i celé životní prostředí - tak to uvnitř struktur informačních polí chodí a každý nárůst entropie vede k vyššímu řádu uspořádání - informací i jejich hmotné dimenze realizace... 

  Z lidského hlediska máme každý nějaký plán své účasti na těch globálních posunech a v jeho osnově se pohybujeme. Souvislosti událostí a tendence jejich vývoje překračujou rámec našich konkrétních inkarnací. Můžeme pro klid duše věřit, že konáme podle svojí svobodné vůle (nebo nekonáme, ale ta možnost tu existuje, jen se k ní nějak dokopat a začít ji využívat)...pravdou ale bude cosi jiného = jsme uzlíčkem na obrovské scéně naprosto dokonalé souhry nepředstavitelně rozsáhlých komplexů dějů, jsme vyšití naší celou předchozí expozicí ve světech zkušenosti - tedy v těch hmotných i v těch nehmotných - tvoříme nenahraditelný "hlas" toho orchestru a nezastupitelný bod rovnováhy té sférické symfonie...naše aktuální vrstva chápání souvislostí dění v prostoru a v čase nám dodává veškeré potřebné prostředky k udržení plánované pozice i k udržení směru našich přesunů. Někdo věříme v boha a svěřujeme svůj osud do jeho "rukou" - nebádáme nad příčinami, pohybujeme se v následcích a trochu to s námi může třást. Někdo věříme ve vyšší záměr a vyšší inteligenci stvoření a také se odevzdáváme osudu a někteří věříme sami sobě - svému vyššímu tvořivému Já a jeho vedení, které se projektuje do naší přítomnosti jako průvodce na cestě životem - je to všechno variabilita postojů, které zaujímáme a které nám umožňují projít procesem s maximální efektivitou... Žádná cesta není zbytečná - všechny mají konkrétní smysl pro harmonický klapot celku...

 Dovolila jsem si toto oddychové intermezzo vložit do svých textů - protože ty technicky a mentálně náročná témata v této době vyčerpávají - je třeba si vydechnout, nabrat světlo slunce a částice jeho energie do svých očí i do svého srdce - rozvířit tok té energie směrem k Zemi i směrem ke všem bytostem, které nás obklopujou, i k těm, které tvoří naši rodinu v prostředí různých entit a civilizací v galaxii. Rozprostřít se do času celé svojí karmické profilové role a získat potřebný nadhled pro další vyhodnocování následků svých činů...hlouběji a do větších vzdáleností - až k příčinám a k jejich rozebrání na prvočinitele - bez kazajky vzorců, co nás svírají - jen tak se bez "bolesti" a lehce navlíkneme do nového schématu systémů života - tohoto aktuálně probíhajícího i do realizace možností jeho přetrvání v perspektivách jiných realit a jiných našich identit ve vesmíru...

 P.S. (aby té laskavosti nebylo příliš)*

 Grafické zobrazení struktury matrice (POD) KAMENNÁ TUNGUSKA  symbolizuje sluneční soustavu jako dopravní prostředek lidstva - "kočárek s lucerničkou", který je dávnou vizí jednoho mého přítele a znamená překročení našeho stínu - tedy pozice, kdy technologicky a mentálně vstoupíme do polohy superpozice světla = jako dokonalý záběr očí, které se budou vždy dívat zase jen do očí jakéhokoliv svého pozorovatele - to je pozice jedince a jeho SLUNCE, který se ladí do dráhy propojení SRDCE s jádrem ZEMĚ a dál - do centrálního ZDROJE celé soustavy. Tenhle "geometrický" vzorec je předlohou k cestování galaxií na úrovni, kterou představuje spojení absolutních hodnot křemíkové inteligence s variabilní přirozenou nedokonalostí inteligence uhlíkové = ŘÁD v CHAOSU a naopak...

 Kódování názvu grafu je hodně složité a rozbor komplikovaný - proto jen krátce - jedna teorie uvažuje o tom, že výbuch v oblasti Krasnojarska, který známe z historie jako Tunguskou událost (1908), nezpůsobil samotný dopad meteoritu (či neznámého tělesa), ale jeho exploze v atmosféře nad povrchem Země, kde ho zachytil paprsek tachyonové energie, který se generoval z megalitické bezpečnostní sítě planety (pyramidální energie) a "meteorit", který byl dost velký na to, aby vyvolal globální katastrofu, eliminoval a škody se omezily na lokální neobydlenou oblast Sibiře...jsou to divoké a virtuální teorie, ale s takovými já pracuju ve svých "náhledech" do struktury systémového matrixu - mají v těch názvech a okolnostech události svoje symetrické asociační vazby - samotné zařazení do kategorie "kočárku s lucerničkou" je v komplexnosti dalších matric, které jsem v nějakém konkrétním vzorci sestavila - postupně, jak se vynořovaly jejich kontury z prostoru informačních polí. Některé další asociační řady naznačuju pomlčkami v názvu grafu - nejdůležitější je (zde, v těchto intencích) rezonance KA-MEN a K-AMEN, které najdeme uvnitř obyčejného KÁMEN - jsou to vodítka do mnoha směrů... Propojení do Pandory vnímám opět přes Teslův virtuální satelit Black Knight, jenž je součástí té bezpečnostní megalitické sítě a také důležitou spojkou v oblasti přenosu informací k podpoře systémových transformací kolektivního vědomí...

 specialni-efekty.jpg