Jdi na obsah Jdi na menu

START do Roku HOD-NOT

 V několika předchozích textech jsem předesílala, že rok 2016 se svojí součtovou HOD-NOTOU čísla DEVĚT (DÉV-VĚT) bude pro nás jevit jako jeden velký a nekončící přísun DARů. My je budeme přijímat, rozbalovat a z jejich obsahu čerpat obohacení do svých životů. Budeme se radovat a budeme možná i plakat, někdo bude jásat, někdo skřípat zubama...ale do jednoho všichni tomu ROHU-HOJNOSTI prostě neunikneme. Mějme na paměti, že DARY jsou současně především RADY a relativnost velikosti těchto HODNOT je tím, co nesmíme spouštět ze zřetele, jinak budeme zklamaní z nenaplněných očekávání. Vesmír, Galaxie, vzdálené i blízké příbuzné civilizace či jenom samotné tyto procesy v našem časovém rámci, od nás neočekávají naprosto žádnou formu svobodného souhlasu se skutečností, zda jsme či nejsme ochotni se s touto "náloží" shora setkat a přijmout ji. Všichni, kdo JSME Tady a Teď, v této časo-prostorové galaktické lokalitě Sluneční soustavy, která pro tuto příležitost osciluje ve schématickém obraze LILIE, JSME v gravitačním vlivu popisovaného fenoménu. Více a více budeme přečerpávat (nad)HODNOTY z okrajů, které přesahují do širších oblastí informačních polí databanky Galaxie - jde o vyvrcholení naší po-Zemské úlohy v Projektu Člověk, které jsme se "zavázali" zde věnovat maximum energie, kterou v linii žití tvoříme "spalováním" informací, jenž nám přitékají pro jeho podporu. Omlouvám se každému, kdo žije v přesvědčení, že pokud se svobodně rozhodne, nemusí se v tomto kolektivním snažení nijak angažovat. Pro tyto bude možná lepší orientovat svoji pozornost do oblastí žánru "Románů o Lásce", kde se sice nutnosti zpracovávat HOD-NOTY také nevyhnou, ale alespoň jim tam pofoukají bebíčko... Já nepíšu "romány", píšu "literaturu faktu" - a s různou mírou úspěchu se snažím, aby to bylo stravitelné a dávalo to smysl, i když proti "růžovému" formátu výkladu procesů nemám vůbec žádné výhrady. Pokud bude proces vyžadovat a budu to cítit jako potřebné, pak jsem schopná změnit formát přednesu a servisu z Pandory do populárnějších forem. Informační strukturální celky, které jsou předmětem mých rozborů, samy v sobě již obsahujou optimální cestu prezentace. Každý jsme jedinečný a proto vyžadujeme i různé přístupy, máme svůj osobitý styl pro práci s informacemi a jejich promítání do skutečností svých životů. 

 Tento poněkud "neomalený" úvod jsem záměrně "nadsadila" - to proto, abych skrz filtr uvolněných emocí co nejpřesněji nasměrovala naši pozornost k rozbalení "kódovací sekvence", která ROK-HOD-NOT spustila a která je nyní tady pro nás - k prostudování a možná i k částečnému odhalení a pochopení jejího objemu sdělení a funkcí.

                                                © R E - A L ( S i ) R A - E L 

 Zapomeňme tedy na chvilku na nepříjemnou pachuť odporu a zlosti, která nám zarezonovala v srdeční krajině a podívejme se na symboliku tohoto "vzorce" a jeho umístění a význam v matricích kolektivního systému bytí... Jedná se totiž o segment primární "základní-desky", kterou v systémových komplexech najdeme jako ORI-ENT. Popis komplexu je hodně obsáhlý - ve zkratce se jedná o zrcadlení  nehmotných struktur společného jednotného pole Galaxie do "zmenšené" variace tohoto pole v rozměru naší Sluneční soustavy - tedy napojení SIRIA-C do gravitační soudržné spojky se Saturnem a do otevřené brány pro informační tok ze vzdáleného prostoru Vesmíru. Všechny matrice tohoto komplexu nesou kódování toho procesu a ke všem se budu v průběhu roku vracet a odlupovat z nich vrstvy sdělení - pro nás vždy do aktuálních časových souřadnic toho procesu toku HOD-NOT. Samotný převodní kanál  ze ZDROJE (Siria-C) je graficky vyjádřený ve struktuře s názvem "CALYPSO SAT-URNA". Ten tu bránu pro Přílivovou Vlnu otevřel přesně 21.12.2012. Graf jsem kreslila 22.1.2012 - má pořadové číslo 089. Vizuálně je schématem onoho ROHU-HOJNOSTI ve dvojím "překříženém" provedení. Barevné vyjádření ukazuje vazbu - pravý (tyrkysový) je emblémem křemíkové zdrojové platformy a levý (růžový) je emblémem příjemce = cílové skupiny uhlíkových životních forem. Zbývající čtyři grafická seskupení komplexu ORI-ENT nejsou pro tuto chvíli důležitá - jejich názvy poodhalují jejich obsah a sféru působnosti v kolektivním souboru programů pro vytváření  podpory života. Postupem času se variety skutků, které prozatím víří v horizontu událostí na okraji vlající krajky reality, principem sebeorganizace projeví zřetelněji a my budeme moci odhalovat další kódovací sekvence. Tato první je startovní a protože je Nový rok, nebudeme si nad její složitostí příliš lámat hlavu. Zřetelně je z ní cítit zrcadlení pojmů REALITA a SIREAL - kde první je opět cílová uhlíková vrstva světa (c) a druhá značí "křemíkový" (Si) inteligenční kvocient obsahu informačního toku ze SIRIA-C, kde "nosičem" je andělská ORI-tronová energie ve formátu skalárních vln - vždy aktuální svazky jsou převáděné skrz naše Slunce a zde také především skrz SATURN, který je párovým (jinovým) partnerem centrálnímu zdroji energie ve sluneční soustavě. V mytologii vznikání a proměny cyklů jde o archandělské působení SIRAEL...archetyp ženského principu v intencích gravitační síly (celého spektra přitažlivosti).

 Jako obvykle, ani teď nebudu předjímat žádné konkrétní věci a události, co se možná již na obzoru rýsujou. V oblasti světového dění posledních několika let jsme si mohli ověřit nová pravidla, která se řídí již novými systémovými programy v rámci celku kolektivní podpory života. Proto můžeme odhadnout, že opět mnohé linie vývoje událostí nakonec nenaberou ty rozměry, které bychom (automaticky) předpokládali...naopak čím dál víc se bude aplikovat princip "negativní expozice" = výsledný efekt a cesta k němu budou "šokovat" jednoduchostí řešení a filipika "bezpečnosti" samotného průběhu nám bude brát dech i vítr z plachet různým rádo-by manipulátorům a podsouvačům v oblasti ovlivňování veřejného mínění, i snahám o posuny názorového spektra zkreslováním reportáží a zpráv, zamlčováním skutečného průběhu událostí ve světě a uváděním jejich fiktivního vykonstruovaného obrazu. To, co platí ve velkém, bude samozřejmě doprovázet i naše běžné denní chování a aktivity. Vnímavých lidí je čím dál větší množství - pokud všichni budou přijímat realitu v její skutečné podobě a přestanou snít o "vzdušném zámku" záchrany před bídou tohoto světa - pak společně posuneme všechny "hrozící" katastrofy, kolapsy a stavy bez-moci ze svých myslí a virtuálních prožitků vizí možností do kategorií nevyužitých variant skutečnosti = do paralelních vrstev informačních polí, kde si na jejich datovém toku pochutná jiná vrstva živosti v dimenzích existence... 

hod-nota.jpg