Jdi na obsah Jdi na menu

Super-Nová-ZeMě

 Nadpis je vodítkem pro chápání a orientaci v pocitech a reakcích na podněty, které zažíváme v těchto dnech a úvodním laděním pro aktuální "zpravodajství"...

 Supernova je vesmírný jev, který popisuje explozi dvoj-hvězdy - podle scénáře procesu proměny známe několik typů supernovy - našemu schématu bude odpovídat typ "Ia", který nese křemíkovou stopu vyzařování a protože ve vazbě na aktuální změny naší Země jde o symboliku (nikoliv o popis katastrofického scénáře) - pak i samotný termín "Ia" souzní s tím, co jsem popisovala v ÁRIA hvězdném kódu člověka - že naše genetická linie (haploskupina slovanských národů) má označení "Ia". Rovněž kódování SUPER-NOVÁ je v souladu s "transformačním" procesem našeho kolektivního posunu do nového Systému pro podporu života (operační systém dimenze živosti v rozsahu 3D - 6D vrstev realit). Na podporu těchto úvah můžeme použít dnes již velmi pečlivě sledovanou metodiku měření radiovitality Země (GaJa-index energie), kde momentálně oscilujeme v exponenciálním nárůstu v řádech googolplexů. Jejich rozpracováním do stravitelných hodnot a promítnutím do nám známých fyzikálních veličin zjistíme, že planeta září do kosmu frekvencemi gama-záření, které v celé sluneční soustavě vytváří strukturální plazmatické efekty, pozorovatelné spektrometry, které monitorují "kosmické počasí" v blízkém i vzdáleném vesmíru. Plazma (čtvrté skupenství hmoty), její přítomnost v takovém měřítku, znamená již reálné propojení časových sfér do nějakého stupně univerzálního galaktického formátu. Proces stále pokračuje - naše organická těla, stejně jako veškerá dimenze kolektivního života, se skládají ze stejných prvků hmoty (atom-H-mota=atom-H-mota v zrcadlové symetrii). Tyto pak jsou chemicky a elektro-magneticky transformovány z Informačních bodů prostoru (IBP) přes aktivaci vodíku a jeho dynamické vlastnosti "kontrolovat" celou soustavu prvků a jejich informační zápisy v prostoru informačních polí.  

 Obecně jde o fúzi uhlíkové a křemíkové inteligence do vyššího formátu společného vyjádření.

 Praktické rezonanční efekty:  Jsou ve škále pocitů a nespecifických symptomů - ti, kdo jsou interesovaní,  jsou znevýhodnění -  šokovaní obrovskými kvanty nárůstů a skoků v monitorovaných hodnotách. To může vést k psycho-somatickému vztahování do osobního aurického pole. Platí zde pravidlo - co oči nevidí, srdce nebolí... Mění se samotné základy (stavební kameny) vnímání skladby reality skutečné i virtuální. Získáváme nové dispoziční vlastnosti - jednou ze strategicky velmi významných je spontánní rezistence proti používání psychotronických a mentální pole modulujících technologií ze strany mocenských elit (viz převody jednotek dosažených frekvencí a potenciál mikrovlnného působení oněch skalárních zbraňových systémů). Nám (laikům) postačí obecné povědomí o tom, že sled událostí je v harmonickém toku plánovaných kroků postupu Transformace. Frekvenční a energetické změny jsou obrazem propojení našeho Slunce s jádrem planety, na které jsme my všichni napojení svým srdcem a splynutí s tokem z Centrálního Zdroje Galaxie (Centrálním Sluncem) - což je očekávaný posun aktivace ÁRIA kódu Jedinečnosti v galaktické prostorové síti, která zahrnuje všechny fragmenty času jednotlivců do kolektivního jednotného Celku. 

 Každý máme svoje představy o budoucnosti - ať osobního, nebo společenského rozsahu - ale v této době je zřejmě nejlepší prožívání Přítomného okamžiku, který je horizontem událostí všech načítaných časových formátů a teoreticky vytváří i nejbezpečnější prostředí pro vnímání změn. Rezonance Událostí bude narůstat ještě několik týdnů - někteří vizionáři hovoří o dalším důležitém "mezníku" v době letního slunovratu (21.6.2016)...nezbývá tedy než mít otevřenou mysl i srdce a vstřícně hledět ke slunci východu - tam se nachází ta budoucí linie našeho kolektivního času...

 Pro zvídavější čtenáře vkládám přímo do textu odkazy na detailnější studování problematiky převádění energie na hmotu a podrobností o vazbách hodnot radiovitality (1000 bovis = 1 nanometr) se systémovým pozadím přeměny energie na plazmu a dále na prvky hmoty (v kotli aktuální fúze gama zářiče ZeMě). Pojmy jako Velký třesk, Reliktní záření a Teorie relativity berme s rezervou = v jejich symbolickém obsahovém kontextu a navigacích do příbuzných asociačních schémat. Výpočet momentální energie fotonového pozadí bude také orientační - s ohledem na nutnost použití Planckovy konstanty...ale zatím nemáme k dispozici definice vztahů sil multidimenzionální fyziky.

 pulsar612014.jpg