Jdi na obsah Jdi na menu

SUPER-POZICE

 ...týká se problematiky postavení Duše, Zdrojové Jiskry a Člověka v Celistvosti - tj. ve vztahu k Přítomnému Okamžiku a jeho vliv na naši Existenci...

 V ezoterní obci se často skloňuje pojem VIBRACE - v souvislosti se Vzestupem a posunem do tzv. 5D reality. Na této tématice je postavená velká část ideologie New Age účelového info-servisu a sdílejí se okolo toho velká kvanta nesmyslů a zavádějících "faktů". Ve snaze přiblížit i jiný úhel pohledu na tyto záležitosti, vyjmula jsem z FB konverzace část komentářů a sestavila je do tohoto článku:

 "Vibrace je spojená s elementy hmoty = dokud IBP (Informační Bod Prostoru) není excitován mentionovou (uhlíkovou, lidskou) energií do své "hmotné" fáze (částice kvantového pole), tak vibraci nemá - je statickým datovým paketem, volně fluktujícím kosmickým prostorem mnoha vrstev dimenzí Jednotného Informačního Pole. V "teplotě" 3°K jde o zamrzlý, zazipovaný stav (aktiony). Super-rychlou vibraci sub-atomárních částic známe jako stav SUPER-POZICE, kdy párový element osciluje mimo čas a prostor - je všude a nikde, jakýkoli dotyk s mentální inteligencí (myšlenkou, mentionem, záměrem...) živoucí Bytosti, skrze kterou se tyto zdrojové částice Života = Jiskry projevují, je na okamžik zastaví a rozbalí do reality zdroje kontaktu. Zprávu o kontaktu a na jeho základě zaznamenané změny strukturálního obsahu, si částice předají - i kdyby se nacházely v relativní vzdálenosti miliard světelných let - excitují totiž ze sub-prostorového bezčasí. Člověk, který se přibližuje smrti, vystřelí svoje Vědomí do tohoto sub-prostoru právě obrovským nárůstem frekvence. Frekvence je kmit (vibrace něčeho, co má tak ucelený formát, aby se při kmitu nerozpadlo) - čím rychlejší kmit v čase, tím kratší vzdálenost v prostotu urazí...v určitém momentu narůstající rychlosti se zastaví její oscilace nad nulovým bodem Přítomného Okamžiku a ona již nepluje v jeho gravitační zóně časem, ale "padá" do nehmotné zóny existence, kde již nemá žádný funkční vliv na přetváření Světa - ve smyslu zaznamenatelných skutečností. Přechází do stavu "přeprogramování" = skočí do jiného nosiče (rozhraní pro pohyb hmotou různých "planckových" hustot) a pokračuje jinou časovou linií. Během života - při oscilaci nad nulovým bodem Přítomného Okamžiku, kmitáme nejen ze strany na stranu v čase, ale také shora dolů do vrstev multidimenze - je to náš unikátní Frekvenční vzorec, který střídá kmit Vědomí takovým způsobem, který znamená doteky super-poziční Jiskry naší bytostné ID-entity, která takto obsluhuje velká množství osobitého vyjádření kdekoliv ve vesmíru. Stále se však vrací i sem - do tohoto těla a píše dějiny. Jakmile tady překročí vibrační limit, ztrácí s touto realitou a tímto tělem kontakt (člověk umírá) a bytostná Jiskra tuto realitu vynechá na Frekvenčním vzorci. Dokud se znovu nevtělí - neinkarnuje - nenarodí jako nový člověk. Celistvým chápáním své existence by vzestupující pochopili i smysl života tady a teď (na Zemi) a tím svoji roli v kosmickém kontextu Bytí obecně...".

 Reakce se vztahuje k údajům o sledování radiovitality prostředí - tzv. bovis -  postupem roků na tom narostla doména duchovního charakteru, s názvem Praxis Umeria. Jádro bovisu, který informuje o stavu elektricity zemské noosféry, dostalo mystický kabátek a v nové (nečekané) podobě transformovalo na zpravodajskou relaci, se kterou ráno vstávají a večer uléhají mnozí "vzestupující".

  Martin Vacek k tomu zveřejnil několik postřehů, které odhalují skrytý nesoulad s obecnými principy kvantové mechaniky:

 "Hmota je furt stejná - stačí jít ven do přírody a sáhnout si (pokud ještě dotyční žijí v realitě). Nové prvky vznikají na úrovni virtuality (v před-existenci) a projeví se teprve, až se všechno sečte. Stoupání vibrací je přelud. Potenciálně expanduje/upgraduje se celý vibrační multivzorec, takže dochází k různým fluktuačním efektům, kdy se například na okamžik vertikálně/horizontálně seřadí všechny vrstvy (viz aura, biopole) a my v ohnisku 3D cítíme přítomnost nějakého svého jemnohmotného těla. Každá čakra je zároveň i součtem ostatních, totéž platí pro těla a podobně. Ke sledování těch monumentálních dezinterpretací energetického pozadí dění jsme cíleně směrováni, ne proto, aby došlo k transformaci, ale právě naopak aby k ní nedošlo. Protože když to polarizované emoční a mentální tělo blokuje, tak se to obousměrně nepropojí...".

 Mě jeho příspěvek inspiroval k vlastnímu vyjádření - celé diskusní vlákno obsahuje další komentáře...

 super-pozice.jpg