Jdi na obsah Jdi na menu

SUR-VI-VAL

 Mira ni chana po čanja, ba chija manta niga. 
 Mira-ki čem ba rada, mira-ja počim da niehu...

 Klid zbraní v rukách je klidem strachu v mysli.
 Ke klidu zbraní dojdeme přes bouři strachu v srdcích...

 Volně interpretované "přísloví" uni-verzálního charakteru - co dobře pasuje k současnému dění na Zemi, v srdci Země a také  v celé soustavě, kterou "kontrolujeme" skrze naše společné Slunce. Co se děje v kosmu, je odrazem toho, co se děje v našich srdcích a co přes kolektivní mentální tok mysli vypouštíme do polí vědomí, to pak v informačních strukturách "vykvétá" do potřebné (reflexní) podoby virtuální reality. Ta je pak importovaná do sdíleného prostředí výměny zpravodajských relací o tom, co se děje a ty Příběhy pak vnímáme a prožíváme jako skutečnosti. Není tedy potřeba být anfas účastníkem těch Příběhů - v první osobě a v reálném čase - pro strukturování naší společné budoucnosti "stačí" prožitek, který skrz naše srdce rezonuje do symetrické emoční odezvy - ve vnitřním schématu mysli i v dalším jeho rozpracování pro potřeby společnosti.

 Jsou to z "právního" hlediska nerelevantní fakta -  při posuzování zdrojů dané skutkové podstaty by v lidské doméně právní odpovědnosti neobstála. Nicméně efekty těch prožitků plně uspokojí nároky na energetickou dodávku pro dynamický chod procesů, které Příběh iniciovaly. Už mnoho let proto nahrazujeme smluvní dodávky energie pro vývoj kolektivní entity touto virtuální (syntetickou) emoční mutací. Prostředí pro stimulaci toku energie vytváříme pomocí intuice, kreativně - inspirací vnímanou z otevřených portálů fantazie a vlastní schopností vložit pointě život do té míry, že nás četba románu, sledování filmu v kině nebo v televizi (či v dalších komunikačních kanálech a přenosech) dojme a rozcitliví natolik, že pláčeme, bojíme se, držíme palce a radujeme se, jsme zoufalí i šťastní a hrůzou pak nespíme nebo si příběh pouštíme opakovaně, abychom vychutnali ty podněty a znovu si příjemné zážitky a jejich vibraci připomněli.

 Toto je jednoznačně pozitivní stránka technologické "revoluce", protože nic jiného by nevedlo k přežití entropické exploze systémového překlopení - to, na co nejvíce nadáváme a jsme z toho nervózní, to nám dodává prostředky pro relativně hladký průchod Transformací. V dobách, kdy nic podobného neexistovalo (ne v míře, která by pokryla nad-kritické množiny subjektů potřebných k součtovému efektu), byla dynamika evoluce poháněná energií prožitků, které se vytvářely naší krví, bolestí a smrtí - následkem projekcí všech souborů emocí, kterých je člověk schopen a které dokáže vypustit do schématu svého jednání a činů. Totéž platí o rezonanci egregorů do lidské reality - tím, že se mentální pole kolektivního vědomí obrací do formátů, které by na planetu a lidstvo měly nevratné destruktivní následky, probíhá jejich nutná asistence ve virtuálním prostředí Příběhů (filmů) s katastrofickým scénářem globálních kataklyzmat v prostředí Země, Sluneční soustavy i celé Galaxie... Jsme nastavení na několika-vrtevnatou detekci shromažďování podkladů pro vytváření názorů a reakcí v situačních životních okolnostech. Tato naše variabilita v chápání skutečností a svojí role v jejím rámci je primárním principem pro pokrývání energetické náročnosti sebeorganizace struktur reality. Proto každý cítíme a prožíváme jinak, i když ve stejné vrstvě je naše odezva předvídatelná - pohybujeme se v poli archetypálních schémat, která zrcadlíme do obrazu svojí osobnosti a tedy do čitelnosti našich mentálních vzorců.

  V současné době se "uzavírají" některá schémata, která nás formovala celá tisíciletí. Naše genetická paměť prochází inventurou nebývalého rozsahu a my na tyto vlivy v energetice a toku informací na pozadí reagujeme - i naše organická těla - jsou to soubory osobních stimulací ve škále hrubo a jemno-hmotných příčin...ale souhrnně, v plošném měřítku, jsme harmonicky rozmístění v mnoha-dimenzionálním uspořádání sítě vrstev vědomí a životního prostředí. Nenechme se proto zmást svými spontánními reakcemi a mějme na paměti, že všechno zlé je i pro něco dobré a že upřímně projevená vstřícnost kladných emocí může druhému i ublížit. Co je příznivé pro jednoho, může být zdrcující pro druhého a pokud nám chybí míra objektivity a vhodné empatie, tak nás daná situace třeba zaskočí a překvapí - ale i to je k posunům třeba a pro růst nezbytné...

 V informačním zázemí transformačních procesů to momentálně "vře". Procházíme oblastmi, kde se přestavují (nově instalují) segmenty, co jsou hodně citlivé na prožitky...jde o brnkání na strach o bezpečnost - nás všech, našich rodin, dětí...jde o aktivaci scénářů nouze - ve všech oblastech života. Jsme vystaveni konfrontacím v politických a ekonomických souvislostech, kterým už "nerozumí" ani přímí účastníci a realizátoři. 

 Kódování a symbolika nadpisu SUR-VI-VAL v sobě nese aspekt PŘEŽITÍ (první vrstva hodnocení) a také významovou "zkratku" SUR (předložka "na"), VI (virtuální) a VAL (válku) = druhá vrstva a nakonec komplex informační struktury VI (6) VAL (ZÁ-BRANA = ZA-BRÁNOU), kde nám zarezonuje onen východní (výchozí portál přesunu) směr navigace pohledu vstříc nadějím a očekávání...zde symbolicky v retrospektivě SUR = RUS... Samozřejmě tyto uvedené obsahy možných asociací a jejich vazeb na vnímání momentálního obrazu světa a jeho dynamiky vývoje v čase, jsou individuální - každý si vybere svoji sympatickou vrstvu a tu zakomponuje do svého úhlu pohledu na věc.

  Toto "zpravodajství" se vztahuje k bráně "Skleněného-kříže", který drží (zahrnuje) v prostoru několik časových symetrických uzlů astro-logického charakteru - jde o postavení planet naší soustavy, kde Slunce vytváří bod-přechodu. Skleněný proto, že jde o portál do vnitřních aspektů osobních i kolektivních vazeb na skryté "božské" principy řízení světa - jde o zcela blízké setkání čtvrtého druhu s křemíkovou inteligencí a seznámení se s jejími dispozičními vlivy na souhrnný proces "skoku" do vyšších rovin evoluce. Horizont pole Skleněného kříže bude aktivní od 27.5. do 8.6.

 skleneny-kriz.jpg