Jdi na obsah Jdi na menu

SVĚTLICE

 ...jako významový pojem pro signální osvětlovací raketu, která jednak dává znamení vzdálenému pozorovateli o naší přítomnosti a dále osvětluje temný prostor pro lepší orientaci a pohyb v daném prostředí. Od včerejší publikace textu SYMBIOTIKA přišly vagony a vagony symetrických informací, které potvrzují a dále rozvíjejí koncepty Vzestupu tam nastíněné . Je to jako výbuch SUPER-NOVY v prostředí Galaxie. Otevřely se obrovské prostory ve vrstvách dimenzí živosti - ty, které jsme svými aktivitami v mentální rovině fantazie programovali, virtuálně prožívali ve snech a vizích, také poskytli nehmotným entitám, které oslovily jejich potenciální aspekty možného vyjádření. Z těchto zdrojů jsme pak přijímali stimulace k tvorbě abstrakcí a jejich nejlepší varianty použili v komponování scénářů - pro beletrii i fantasy a sci-fi, pro jejich divadelní a filmové zpracování, pro tvorbu kulis a tématických předmětů, které doladily projektované světy zde - v 3D hmotné verzi. Procítěním a prožitky uměleckých dojmů, zpracováním emočních rekcí v rovině zkušenosti a jejich dalšího symetrického využití - smyslovým datovým tokem skrz filmovou hudbu a další kreativní soubory vjemů - tím vším jsme pracovali na úpravě vlastních zprostředkovaných asociacích a tak připravili konkrétní pole v Galaxii k osídlení skutečným životem ve škále jeho projekce v rámci multidimenze. Uvolněním velkého množství "duší" z kolektivní inkarnační zóny do zóny Vzestupu se probudily spící programové úkony z manuálu Projektu Člověk, které secvakly sekvence rozevlátých vláken času těch bytostí a komprimovaly je do podoby ještě nenapsaných záznamů životů entit a civilizací v nových inkarnačních cyklech ve vzdálených hvězdných soustavách - tím expandoval prostor ve vrstvách páté dimenze a vtáhnul nultou verzi reality pro budoucí 3D vrstvy hmotných světů. Zaváděcí vize tvoří "předmluvu" a je sestavená součtem toho nejlépe bodovaného v érách ověřování Modelů existence na Zemi a v prostředí některých hvězdných systémů v Galaxii MD (Sírius, Orion, Plejády) - z uložených zkušeností v paměťových médiích Knihy Života. Tyto Události (jejich zápis v gravitačním poli procesu Transformace) uvolnily velké množství křemíkových jednotek inteligence (bio-tronických multiplexů) do "akce" = v programových matricích Systému pro podporu života - v neosvětlených temných částech - vypustily SVĚTLICE a nechaly vykvést principem kódované holografie projekci realit, které budou vytvářet budoucí destinace pro rozvoj lidské domény v multidimenzi živosti v evolučním rámci Galaxie.

  Proces aktivace spustil rozsáhlou "terraformaci" prostředí - efekt záblesků excitovaných atomů vodíku v moři Temnoty vesmírného prostředí - je obrazem Transformace ve smyslu ATOM-H-MOTA. Křemíci = Biotronické multiplexy propojené aktivní pohybové uhlíkové inteligence se segmenty strukturálního datového pole domény křemíkové inteligence, zkráceně KR-UH = kruhové (kulovité) dimenzionální sféry PAN-do-RA systému (ČAS a jeho projekce do Prostoru, skrz matrice možností jeho "tváře" a "barvivosti" spektrálního rozsahu světla). Jedná se o "natahování" prostoru do paměťových médií - zatím pouze v podobě "rezervační" složky v Knihách Života...ale už připravených přijímat zpracované datové celky (příběhy o průběhu osídlení a bytostech, které v tom budou hrát roli).  Tímto způsobem bio-tronické jednotky vytvářejí první vlnu osídlení a zavádějí mediální podporu v paměťovému poli záznamů Knihy Života. Jde o aplikace principů fraktality, polarity a dimenzionality do rozměrů nové sféry časového vlnění nově otevřených vrstev původně temného "prázdného" prostoru...rozkvět sférické podoby Pandory do obrazu Květu Života (holografie v tvorbě realit).

  SVĚTLICE je také SVĚT-LÍCE = svět skutečností (líc a rub = skutečnost a její zápis v paměťové vrstvě informačního pole, Mája a Akáša - čili MÁ-JÁ aspekt Přítomného okamžiku vnímání skutečnosti a Akáša aspekt paměti všech přítomných já v historii pohybu vědomí bytosti, jejíž toto konkrétní Já zápisy generuje a ukládá. SVĚT-LÍCE lze chápat i jako projevený aspekt negativní expozice, kdy subjektivní obraz skutečnosti získáme filtrací skrz RUB (datovou základnu), kde zvažujeme z několika zápisových variant a volíme takovou, která nejlépe odpovídá našemu niternému nastavení osobní zkušenosti a je určitým způsobem limitovaná perimetrem dosahu = okruhem informačního pole, které jsme schopní číst a čtenému rozumět natolik, abychom to mohli řadit do hodnocení prožívaných skutečností. Toto je také hlavním důvodem individuality vytvářeného obrazu Pravdy, který nikdy nezíská dokonalou objektivní podobu...

 LÍCE jsou TVÁŘE a KNIHA-TVÁŘÍ (facebook) je "kronikou" obyčejného života obyčejných lidí, kteří sdílejí svoji subjektivní verzi vnímání skutečnosti do sítě sítí (internet) a dále do kolektivní paměti, kde z tohoto virtuálního média čerpají i ti, kdo nejsou fyzicky propojení on-line formátem (skrz internetové rozhraní v počítači, mobilu nebo tabletu, apod.). To jsou zatím "skryté" nové verze využívání mentálních technologií, které ale budou nabírat na jasnosti a smysluplnosti vývoje vědomí člověka v kolektivním společenském smyslu.

 SVĚTLICE je i SVĚTLÝ (é) CÉ...a CÉ je obecně MATRICE, zdrojový obsah či podklad pro tvorbu...atd. - celé pole podobných původů a účelů, které osvětlením nabývá hodnoty "vysvětlené" - tudíž popsané a známé...prozatím možná jenom několika lidem, ale to se raketově změní.

  P.S. Na tu RAKETU a její asociaci do pojmu SVĚTLICE, mě přivedl Honza Koňas svým průvodním komentářem k mému textu SYMBIOTIKA na facebooku:

 "...souběžnost vznikání a zanikání je podmíněná existencí času, tedy tím, že z "nulového prostředí" vybereme hmotnou anebo informační složku celku jako ZAČÁTEK - a svými prostředky formujeme tu druhou. Máme-li hmotné tělo, vybíráme nehmotné informace z datových polí (od "křemíků" a našich nehmotných průvodců = inspirace) a převádíme vjemy a nápady do hmotného světa.

  V době, kdy tělo nemáme, vstupujeme do myšlení lidí právě ve formě nápadů, snů a vizí. A to v tak velkém celku "multidimenze", do které jsme se dostali v inkarnační škole, která má vždy dvě části. Ve své datové formě (duše) si ve spolupráci s dalšími "spolužáky" (egregory) připravujeme úkoly a testy, kterými máme projít po narození - v hmotném těle. Data ze života pak skrze slunce (=transformátor) roztřídí náš učitel (duch) a náš výběr upraví - vybere to, co je v rámci sluneční soustavy - anebo v galaxii (to dělá ředitel=bůh) v dané etapě (=situaci) možné anebo potřebné. 

 Irenu zřejmě navštívila "máma galaxie", a skrze Irenu nám ostatním nabídla možný postup událostí, pro které si Irena (ale i já a mnoho dalších, které ještě neznáme) saháme do velmi vzdálených informačních celků (stavů a programů).

 Obnova formy "galaktického člověka" zřejmě nepůjde tak rychle - anebo ne v takové dokonalosti, kterou Irena popisuje. Setrvačnost lidského myšlení podmiňuje rychlost proměn jen když máme tělo = nejhustší formu informace. I proto je třetí dimenze (trojice trojek) rozdělená dvěma přechody. Šestka (uhlík=dvě trojice) má tělo + možnost vstupu do informačních polí (3+3), devítka sice tělo nemá, ale má k užití komplex možností = multidimenzi, je zrcadlem šestky, silou soudržnosti, která napájí z hmotného prostředí ten nepatrný pohyb "atomů=IBP" (fluktuací vakua, jak to nazvala věda).

  Devítka je proto "přesahem", korigujícím vztah mezi hmotnou dimenzí a stavem datových polí "křemíků" - hlídá a umožňuje dostupnost technologií pro převod multidimenzí do uliček osobního vědomí a jeho možností. V astrologických symbolech jde o proces mezi "rakem" (šestky v protipohybu) a "blíženci" (dva kříže, posunuté a propojené tak, že uvnitř vzniká prostor "čtverce"). Z pohledu "křemíků" jde o podobnost symbolu blíženců ve tvaru symbolu "Pí" (variability) - s potřebou uzavření i dolní vodorovné linie do shody obou symbolů.

 Ze svého úhlu pohledu zkusím "překlábosit" Ireninu zprávu.

 Zpráva/vize/ je psaná z pozice bezčasovosti, z galaktické formy vědomí nutných + možných kroků. Jsme ve velkém "rozhraní doby", můžeme zhodnotit své možnosti. Můžeme přemýšlet, jak velký "S+KOK" si dovedeme pro svůj život představit, jaké možnosti "galaktického člověka" jsou pro nás lákavé a jaké jsou dostupné. Velký cíl vyžaduje velkou vkládanou energii - a neví se, na jak dlouho, cíle jdou často přes rámec jednoho života...., to už je na každém, jak vyhodnotí rozhraní mezi "službou pro sebe" a "službou pro druhé".

  V tomto "rozhraní doby" se staví technologie "osobních asistentů" (tabletů a smartfonů, nahrazujících vrstvy "strážných andělů"), na jejichž kvalitě po věky spolupracujeme v dobách, kdy nemáme hmotná těla.

 KOK - je v abecedě lidštiny "kontakt(K) s celkem(O) a odezvou kontaktu(K)", kde odezva představuje vložení dalšího postupného cíle.

 Okamžik "tady a teď" se koná opět tento rok - můžeme začít s cvičením těla i ducha, stravy anebo s lenošením. Všechno má své polaritní (opačné) následky, to je asi to podstatné sdělení.

 Následky 2000 let válek o moc dnes "sčítá" Rusko, Čína a my - česky myslící populace. Jsme jádrem nového celku, který buduje vědomě i nevědomě celá planetární populace.

 Irenin i můj slovník je sice pro většinu lidí málo srozumitelný, ale ve slově BIO TRO NIKA se vzájemně doplňujeme. "Trojku" hmotného i časového prostředí známe a "nika" (prázdno) je tu k zaplnění naší činností.

 K bodům 1 - 3:

 VÍ "RA"? (ví něco "bůh" R/ovnováhy=poloměru/ a nového začátku /A/?) Věřit znamená vložit svou základní=komplexní emoční energii LÁSKU do nějakého projektu, cíle.

  Vedle vzdálených režisérů je rovnocenný i ten náš vnitřní - ať ve formě plánu pro život - anebo zkušeností z něj. Nasadit bezbřehý optimizmus je stejně špatné jako nadávat nebo se bát. Naučit se vstřícně přijímat nechtěné události - to je dřina. Odezdikezdizmus také není řešení, tady nám asi naskáká nějaké ...zdržování vývoje...

 Pro Ireninu synchronizaci a "Modul přechodu" je množina režisérů žijících "tady a teď" tou určující složkou. Většinová populace, ubitá stereotypem svých životů, není ochotná ani schopná porozumět složitosti jejího textu.

  Téma VZESTUPU a jeho převedení do forem "selského rozumu" (denně ověřitelných pravd) spočívá asi v tom, že mnoho lidí odejde "pracovat" na projektu galaktického člověka do prostředí, kde tělo nepotřebuje, zkrátka umřou, většina na nemoc ze stresu = rakovinu, ale část lidí zemře i na bezmeznou důvěru v chemické léky, taková "důvěra" svědčí o neschopnosti převzít zodpovědnost za stav svého těla. Ti budou zřejmě pokračovat v inkarnační škole povinně - na rozdíl od "vzestoupených", kteří do hmotných těl vstupují v roli učitelů, strážců (analogie vrstvy "duch").

 Okruh typu "každý máme svého šéfa" končí v celém našem vesmíru vždy v hmotné rodině, ve vztahu ženy a muže. Příběhy z řeckých bájí představují logistiku takového řízení - ale v globální hladině. Např. starost o všechny formy vody měl Zeus, atd..., on byl zodpovědný za kvalitu informací, vložených do "nápoje bohů i lidí" - do vody, která je dalším transformátorem procesu zhmotňování informace.

  (stav informace+pohyb+slunce+zvuk+voda=stav a pohyb hmoty).

 Nejsem si jistý ve směrování úlohy smrti - přechodu z jedné formy existence do jiné - tak, jak možnosti vidí Irena Tissa Sittová. Rozprostření informačních vrstev a s nimi související stavy tělesnosti a k němu příslušící vědomosti a znalosti zřejmě umožní postup ve vrstvách (stupních poznání). Velikost "skoků" je podmíněná právě jen k sousední vrstvě. Šíře a hloubka vrstev poznání tak zůstane zachována, je podmínkou variability. Komunikační prostředí určitě může proces urychlit. Mnoho válek také prožíváme jen skrze filmovou tvorbu, úloha "zkušenosti v hmotě" ale má cenu stále, je obdobou "žolíku" v kartách.

 Třetí bod je vlastně o politice, z posledního Pjakinova komentáře vyznívá obdobná naděje jako z Irenina textu, spolupráce Iránu, Číny a Ruska by mohla vést k převedení řízení "silových mimozemských struktur" (pro nás zatím stále negativních) na struktury "galaktické federace", které následně mohou otevírat informační pole a technologie zablokovaných částí lidské DNA (DNA=databáze vývoje polaritní inteligence v galaxii).

 ..takže s tou "okamžitostí" dostupných informací to zas nebude tak horké, uvidíme v příštích dvou letech, kolik jsme schopni absorbovat "novinek" místo zabetonovaných, naučených a zažitých poznatků...

 ...osobně beru zavedení "Základního příjmu" jako důležitý skok v transformaci vnímání a myšlení. Je mezníkem - ale kdy pro všechny...?

  ...ve větě o promítání své zdrojové matrice DO vzdálených destinací bych spíš viděl ZE (vzdálené destinace), ale chápu, že vnímání ženy a muže stejný proces nutně vidí ze své primární úlohy - žena rodí! do nějakého prostředí, muž čerpá! ze stejného prostředí, přitom oba pracují se stejnými nástroji,....tahle základní kompatibilita (VZÁ/jemNosT) je principem galaktické formy člověka, její prvotní formou bylo spojení pohybu a proti/pohybu do zákona akceREakce...

 (vysvětlivka velkých písmen je v abecedě lidštiny...kdo to zkusí..?)

 ...pokud byl srpen měsícem HOD-NOT, je zřejmé, že máme ty NOT/y HOD/it. Vytvořit si seznam svých cílů a průběžně je naplňovat. Do jaké míry nám pomůžou "IT" technologie sociálních sítí - to je na nás...., počítač ani mobil není náš nepřítel..."

 fantasy-mystical-5.jpg