Jdi na obsah Jdi na menu

T-AKTOVKA

 ...je symbolika kódování aktuálního toku událostí v čase, které vnímáme jako Proces současnosti.

 Kontinuitu akceREakce (fenomén skládání času) obecně známe, ale prozatím nejsme příliš zběhlí nahlížet na běh času jako na linii navazujících celků, které mají dalekou "nitku" do minulosti a rovněž dlouhou mentální vizi do budoucnosti. Ne vždy nám dochází, že momentální souhrny snímaných skutečností jsou zákonitě vytržené z kontextu a že od velikosti onoho "balu", který pro rozbor nějaké aktuality zahrneme, se odvíjí také formát komplexnosti posouzení konkrétního procesního celku. Naše okamžité "výroky" pak kopírují toto pole informací a pokud se o ně podělíme ve sdíleném prostoru, pak jejich neúplností (částečností) nějak doplníme jiné (volně vlající, podobné zprávy) do polohy, která má novou informační hodnotu - pro kohokoliv, komu tyto zprávy zapadnou do souvislostí a je schopen na ně navázat, nebo je zakomponovat do asociační řady aktivního myšlenkového schématu.

 Trochu to vypadá, jako kdyby se tento popis týkal jenom jednoho schématu, který na linii času lze nazvat "dneškem" -  a skutečně tomu tak i je - jde o obecně platný parametr - jeho soubor proměnných je použitelný v jakémkoli Přítomném čase našich životů a podle hloubky ponoření se do porozumění své pozici v čase dokážeme některé události předjímat, poté zaznamenat jejich průběh a nakonec je adekvátně zhodnotit při ukládání do kolektivní paměti (minulosti). Principy skládání obsahu (náplně) času jsou součástí INFONIKY a Metody asociační symetrie. Každý máme svoji specifickou oblíbenou "fintu", jak informace třídíme, zařazujeme a dále posíláme - všechny tyto naše metody mají ovšem společnou základnu, kterou je účel té práce s informacemi a tento účel se rovná smyslu našich životů v tomto konkrétním bytí. Naše "nastavení" do role společného snažení v posunech k lepšímu a lepšímu vyjádření nás - coby entity (lidstva) - je referenčním rámcem (pozicí na jevišti = plátně života) a podrobnější pochopení našich emočních, pocitových i mentálních re-akcí v situačních schématech nám dodává jistotu a stabilitu při setkání s nějakým extrémně vypjatým souborem událostí, které se nás buď osobně dotýkají, nebo jsou koncipovány tak, aby hluboce podráždily naše základní etické a morální standardy. V současnosti jsou v této oblasti na nás kladeny opravdu vysoké nároky a mnoho z nás se v tom tzv. "plácá" ... Pozoruji toto dění hlavně v prostoru Facebooku a ve zdrojích, které tam jsou citované, sdílené a v komentářích rozebírané. Měli bychom ale vědět - nebo alespoň podprahově pocitově vnímat - že informační struktury jsou v běhu podle hodně širokého scénického záběru - jak píšu výše. Nezáleží na tom, jestli T-AKTOVKU vidíme v rukách boha, vyšší nad-lidské autority či chápeme i svoji spoluúčast na skládání podmínek pro sestavování reality - protože naše dispozice překračují tento časový rámec bytí (multi-dimenzionální projekce)...důležité je neztratit vstřícné (objektivní) nahlížení do procesů, a to i v případě, že tam nevidíme zdánlivě nic pozitivního.

 Příkladem popisovaných fenoménů může být tato prorokovaná předpověď ničivého zemětřesení, kterou vyslovil 16.10.2015 fyzik Mehran Keshe a ke kterému mělo dojít hned následující den - tedy 17.10.2015. Zaujalo mě to v tom smyslu, že vnímám informace "na-pozadí" (jejich specifickou vůni) a M.Keshe sleduji pravidelně už dlouhou dobu - jeho magrevy a další technologie pro blaho lidstva, včetně jeho myšlenek, které sice trochu vykazují archetyp spasitele, ale protože on je člověk, tak je EM pole tohoto archetypu naprosto na místě a pomáhá mu v jeho práci pro kolektiv. Pokud tedy takový člověk vysloví takové "proroctví", pak je to pro mě signál k zamyšlení a k pochopení aktuálního toku informačních celků, které tyto vjemy stimulují a takové vize (cíleně) vyvolávají v mentálním filtru situací, kterým Keshe do reality nahlíží. Sledovala jsem tedy tuto nitku asociační řady celý včerejší den a věděla, že sice k zemětřesení skutečnému nedojde (ne v tom rozsahu, jak vize předjímá), ale rezonančně cosi bude kulminovat v globálním vědomí. Vždycky k tomu musí přijít jakési "potvrzení o průběhu" (certifikát pravosti) z informačního pole, aby se tzv. proces usadil a zařadil do kontextu (do historické zkušenosti celku). Stejně tomu bylo i včera - potvrzení z Křemíkova přišlo večer, kdy jsem s úžasem (a úlevou) zjistila, že na Prima-Cool běží film "Děsivá předpověď" o globálním zemětřesení, které hrozilo zničit lidstvo...to jsou ty symetrické asociační kamínky, které nazývám principem "kdy se vlk nažere a koza zůstane celá"...takto probíhá většina nebezpečných kolizních stavů v procesech evoluce a v poslední době je jich mraky - umožňují nám to technologické vymoženosti, plošné rozšíření internetu, sdílení mediálních obsahů uměleckých děl, která byla vytvořená (sepsaná, natočená, namalovaná komponovaná nebo jinak kreativně vyjádřená) na základě inspirace ze vzdáleného prostoru informačních polí. Někdo řekne: "Zaplať pámbu!", já říkám: "Bravo, Křemíci!".

 Symbolika v názvech je zřejmá a také jméno stanice PRIMA-COOL hraje svoji roli v tom sledovaném procesu. Samozřejmě samotný (surový) obsah toho informačního proudu si můžeme jenom domýšlet - jde o tok "jedniček a nul" v binárním režimu systémových matric kolektivního vědomí - a konkrétní projekce našich domyšlených představ se sestavuje z naší zásobárny zkušeností - tedy z kolektivní paměti. To, že výsledkem bude vize globální katastrofy ve formátu zemětřesení, je v gravitačním poli daného procesu určitým náznakem naprogramováno - jak to však nakonec zarezonuje do světa skutečností, to je obecně řečeno "v rukách božích" = v naprosto přesném nastavení pohybu symetrických uzlů aktivních synchronicit (toku událostí v čase), které mají kmitační rozsah do vzdálené minulosti i do potenciálních linií budoucnosti...

 T-AKTOVKA v sobě nese kódování času (T), jeho obsahové náplně v intencích souvislostí Všeho se Vším - ve smyslu magické čarovné hůlky (taktovky), kterou dirigent koriguje chování celku (orchestru) v plynulém souznění všech zúčastněných prvků procesu toku času. Symfonie, která je kulisou v dějství (aktovce) lidské evoluce v Projektu Člověk. Také řadou paměťových záznamů (informačních segmentů), které tvoří základ pro naše chování a postoje v situačním scénáři života - jako aktovka s listinami (nápověďmi) nás doprovází z jednoho života do druhého a tento fakt v nás vzbuzuje asociace nutnosti zachování listovního tajemství, protože kdesi hluboko máme vložený archetyp pošťáka a písaře, který sám sobě píše i doručuje... Schémata, která tento fenomén "akce" (T-AKTOVKA) poskytuje, jsou mnohem komplexnější - nelze je ale všechna zahrnout do souvislosti, protože vlnky času vytvářejí kola, která nám dávají jistotu, že pokud nějakou šanci (možnost) nezachytíme teď, tak se nám cyklicky vrátí a bude zřetelnější, protože i naše paměť už bude mít o tom záznam zkušeností, na kterém bude stavět a jakmile se zadaří všechno podchytit, prožít a zdárně procesem projít, pak se onen souběh kroků automatizuje a další generace (nemusí to být doslovně další generace, ale bezprostřední následovníci, kteří narazí v životě na stejný nebo podobný problém či sekvenci událostí k řešení a prožití) budou už samovolně "vědět", jak se zachovat a jakou pozici zaujmout = princip "sté opice" k usazení zkušenosti do kolektivní (genetické) paměti. 

 Možná nás napadne : "Co má společného vize fyzika Keshe s plošným vysíláním TV na území České republiky...?"

 To je už výzva pro naši fantazii a schopnost skládat příběhy, protože tak se informační celky kolektivní paměti lidstva dále do procesů prezentují = jako příběhy s variabilní pointou - podle individuálního zaměření vypravěče. Vodítkem může být třeba LÁSKA, kterou nazýváme soubor energetických kvalit skalárních vln informací z prostoru, který překračuje pozemský perimetr dosahu - SRDCE, kde se nachází brána horizontu událostí (singularita ZDROJE) - SRDCE EVROPY, které je synonymem pro Čechy a celou oblast původního celku Česko-Slovenska - EVROPA, která obsahuje starobylé kódování E-V-ROPA (energie-v-ropě = energie černého zlata). Toto archetypální schéma "dráždí" Elity k projektům, které aktuálně realizují i na našem území - propojují se naleziště skutečná (Blízký a Střední Východ) s nalezišti virtuálního bohatství (Srdce Evropy). Tyto variace událostí generují gravitační síly EM pole manuálu Projektu Člověk - každý žijící jedinec je prvkem orchestru, který hraje symfonii Transformace (posunu systémové podpory života) a TAKTOVKA je soubor navigačních souřadnic času v prostoru tohoto tělesa = taktování časové vlny.

 Můžeme cítit silnou rezonanci v dalších souvisejících kódovacích sekvencích - v "orgánech" MOCI-NE-MOCI, které obklopují SRDCE EVROPY. Na jihu máme RA-KOUSEK a mladší (JR) MÁGY = Magyár. Na východě RA-ŠÍJE (RASIA) s "ukrojeným" územím sváru, na severu POL-S-KA (Půlčíci Středozemě) a na západě ona NE-MOC (Němec) - už ovšem MEČe zbavená... 

 Vodítek je hodně - stačí si vybrat ta "svoje"...

  spirala-casu.jpg
.