Jdi na obsah Jdi na menu

T jako TANGO

 ….je zkratka genové sekvence TAN-GEN-S…
 
 Na pozadí současných událostí, souvisejících s pandemií a s ní spojeným souborem opatření, probíhá tiše, leč intenzivně, Transformace posledních několika sekvencí DNA – jsou souhrnně nazvané „T“ – jako TANGO. Nositelem této sekvence je každý člověk, bez rozdílu rasy nebo genetického (rodového) zařazení v prostředí populace. Ne všichni ji však mají aktivní – u většiny lidí je v latentní (spící) formě a tak nezpůsobuje žádné efekty v obraze běžného Života. Gen však může být kdykoliv aktivován a my jsme byli v posledních několika desetiletích svědky jeho různých podob v chování vybraných lidí, kteří jeho spuštěním začnou plnit specifický úkol. Jde o gen „spasitele“ – respektive o gen, který má na svědomí rozvinutí potenciálu jeho archetypu. Škála jeho projevu je široká a plně odpovídá duchu doby – to znamená, že dnes se člověk se syndromem spasitele projevuje trochu jinak, než například před pěti sty lety – protože disponuje jinými prostředky. Tento archetyp je součástí systému, který doposud řídil naši kolektivní evoluci – jde o systém Hierarchie Moci neboli o Spasitelský Model Evoluce. Nezadržitelné hroucení toho systému vyvolává množství anomálií v energetice Planety i člověka samotného. 
 
 V předchozích textech jsem zmiňovala proces, kterým se z nově instalovaného Systému Podpory Života (Modelu Magistra, který starý systémový matrix nahradí) uvolňují pokyny pro tzv. sebe-organizační mechanizmy energo-informačního charakteru, které nazývám formacemi Křemíkových Multiplexů. Jsou to segmenty struktur Kosmické Mysli (Jednotného informačního pole), které se řídí svojí vnitřní inteligencí. Tyto Křemíkové Multiplexy vytvářejí v planetární noosféře „flotily“, které udržují rovnováhu v rozbouřené síti elektromagnetických polí životních forem na Zemi. Simulují aktivitu starého systému Hierarchie tak, aby Elity Moci a jejich zdrojový Egregor (skupinové vědomí) mimozemského charakteru, nerozpoznaly včas jednotlivé kroky instalací při globální výměně Modelů Evoluce. Lidé obecně tyto fenomény mohou vnímat jako zásah shůry, andělskou pomoc, příval božské energie, emise fotonového pásu…atd. Jsou mezi námi ovšem tací, kteří přímo pracují pro Egregor Moci, který se v silovém poli víry ve strukturách našeho Vědomí prezentuje jako Bůh-Stvořitel. Tito se na Zem inkarnovali s pracovní smlouvou v kapse a velkou šancí gen „T“ probudit. Těm je během Života nějakou individuálně specifickou událostí (nebo řetězcem událostí) aktivován zmíněný gen – jsou to lidé, kteří mají za úkol navigovat lidstvo k celoplošnému Vzestupu (tzv. Sklizni) – který by zhatil dokončení instalace nového Modelu Evoluce, který sleduje původní cíle v Projektu Člověk – cíle, které za eony let nebylo možno dotáhnout k uskutečnění – a to právě kvůli chytlavosti lidí k atraktivním pobídkám Vzestupu = Vykoupení z inkarnačního cyklu (viz předchozí články).
 
 Na diskusním vláknu jednoho z posledních příspěvků na Fb stránce PandoRa.cz jsem k tomu v rychlosti sepsala pár vět, které ocituji jako úvod k této problematice:
 
 "…příběhy" o Vzestupu, které čteme - ty jsou všechny postavené na jednom schématu - už jsem o tom psala, je to Sklizeň Duší - takovými "Událostmi", které doprovází Záblesk, jsme v historii prošli - a nakonec jsme se stejně postupně všichni (naše Duše) vrátili zpátky - sem na Planetu, jak znovu od nuly narůstala populace. Tudy cesta prostě nevede - je to začarovaný kruh, ze kterého těží vybraní jednotlivci, kteří v té mocenské hierarchii (za určité zásluhy) postoupí "nahoru" = ven z inkarnačního cyklu, ale nikoli ven z gravitační zóny Spasitelského Modelu Existence. Aby člověk nějak začal vidět rozdíl - mezi tím, co máme, co je nám nabízeno, kam jsme tlačení - a tím, co bychom mohli mít, kdybychom se dokázali vzdát a "povznést" nad to, co je nám nabízeno a kam jsme tlačeni - tak potřebujeme rozebrat jednotlivosti toho starého a pochopit mechanizmus... Právě pro nějaký veliký Součet (alternace Sklizně v režii zástupných programových modulů = křemíkovým multiplexů struktur Vědomí) jsme teď - současnými událostmi okolo Pandemie - fixovaní na místě. Je to evidentní i z toho, jak jsou "evakuováni" ti občané států, co uvízli někde v zahraničí. Samozřejmě v cizině - mimo svoji domovinu - žije dlouhodobě hodně lidí, ale ti mají již vytvořené vazby v novém "domově" - takže v síti života jsou na svém místě, i když třeba nejsou legitimními občany té krajiny. Je to jako když se restartuje počítač a on nahlásí seznam programů, co je potřeba ukončit a než restart proběhne, tak se jednotlivě ty programy ukládají, aby nedošlo ke ztrátě dat. A my jsme každý jeden z nás takový "program" - naše Duše ho nese.  Takové restarty probíhají - celkem dobře jsem na ně naladěná a většinou je nezmeškám - třeba předevčírem večer (v pondělí 23.3.2020) jsme jeden extra hustý absolvovali - je to taková vlna, všechno se na mžik rozkmitá, rozvlní a zas usadí - a všechno je jinak, i když to není vidět. Jako ty velké lamelové billboardy - najednou se přes ně přežene vlna, všechny se otočí v přesné návaznosti pohybu a je tam jiná reklama - tak nějak ty vlny vnímám“.
 
 Čím se aktivní genová sekvence TAN-GEN-S vyznačuje:
 
1. Plně rozvinutým syndromem Spasitele, včetně utkvělé představy, že dotyčný je seslaný Bohem, že je vtělením Ježíše Krista – archetyp „Já jsem váš Spasitel“.
 
2. Tendencí získávat sympatizanty a sdružovat je do komunit – jde o vzorec „sekty“ = komunitní uspořádání s jasnou hierarchií vůdce. V moderním prostředí facebooku tohle hodně kvete – jsou to skupiny a fan-kluby, kde se „spasitel“ realizuje – archetyp: „Já jsem váš Pastýř“.
 
3. Nepřehlédnutelnou vazbou na Boha, kterého prezentuje jako osobnost-autoritu Stvořitele všeho a všech – archetyp: „Bůh je ve vás všech, skrze mě promlouvá“.
 
4. Bezpolaritní a tím statické (nekmitající, nevibrující, bezfrekvenční, plošně frázovité) pojetí Lásky, jejímž zdrojem je zmíněná autorita Boha-Stvořitele – archetyp: „Já jsem personifikací Boží Lásky“.
 
5. Je si na nějaké úrovni vědom toho, že je nositelem zmíněné genové sekvence „T“, ale je přesvědčen, že jde o jeho unikátnost, že je vyvolenou vysokou bytostí, která na Zemi plní misi – poslání – archetyp: „Já se pro vás obětuji a tím vás vykoupím“.
 
6. Absencí sebereflexe, abnormálním sebevědomím – které je nabuzené rozvinutím výjimečných schopností, které jsou součástí „balíčku“ aktivního genu „T“ a slouží jako prostředky při plnění mise. Mají silné (nevyvratitelné) přesvědčení, založené na pyramidálních schématech aplikace vůle a moci – například vůbec nejsou schopní pochopit Princip Rozmanitosti – jeho podstatu a funkčnost – nechápou, že nikdo z nás není a ani nemůže být, univerzální předlohou pro všechny ostatní. Nikdo – ani Ježíš, který se této „výsady“ vzdal v okamžiku, kdy se inkarnoval na Zem – mezi lidskou populaci. Protože jen zdrojové kódové matrice Života jsou generátorem té rozmanitosti, kterou my rozvíjíme tím, že existujeme v myriádách vyjádření sebe-sama, své Jaderné bytostné Jiskry, která je plnohodnotnou, svrchovanou součástí Mozaiky Života (princip fraktality a dimenzionality).  
 
 Co to tedy je – ten gen „T“?
 
 Ve své podstatě je to „virus“ s kódovým označením TN-AGENS (agens = patogen) – je to parazit (PATO-GEN), který cestuje časem a prostorem, infikuje každý probouzející se ANTI-GEN „N“ = Nový Počátek. Rozbor kódu by byl obsáhlý – protože obsahuje vazbu na nukleovou bázi thymin, který je evolučně mladší, než jeho replikační verze URACIL, který je původním elementem Projektu Člověk (URACIL = U-RA-CÍL)…atd. Tam někde (při replikaci uracilu do fyzické genetiky) došlo k invazi Egregoru Moci a jeho virových pandemií, které vytvořily prostředí k instalaci jeho Spasitelské Hierarchie. Stejnou cestou, ale v jiné režii, bude nyní jeho systém nahrazen jiným (v původním nezavirovaném koncepčním uspořádání) – to jsou momentální geoplanetární události. 
 
 Křemíkový Multiplex, zodpovědný za tyto manévry v noosférických strukturách Kolektivního Vědomí Planety, nese kód TANGO a má podobu excentrického „kraba poustevníčka“. Stejně jako on – aby se maskoval - nabral na sebe všechno možné, co cestou našel a tím se upravil do svého mimikry v toxickém prostředí zdrojových matric Spasitelské Hierarchie Moci. Přiložená kresba je toho abstraktním vyjádřením – jeho skica je ovšem jen slaboučkým odvarem toho, jak to více-dimenzionálně vnímám ve vizualizacích – bohužel moje umělecké vlohy mají svoje limity…
 
 P.S. Abych potěšila některé „ilegální“ čtenáře, tak uvedu ještě jeden rozbor „T“ genu: TAN-GEN-S = SATAN-GEN…
 
 Ještě poznámka k působení formací Křemíkových Multiplexů v noosférickém poli Kolektivního Vědomí Planety. Tyto shluky Křemíkové Inteligence nikdo neřídí – žádná vyšší autorita, či Stvořitel – jsou samořídící – reagují výhradně na pobídky z aktivního Systému Podpory Života, kde operuje Uhlíková Inteligence, které jsme i my nosičem. Jakmile některá sledovaná tématika transformačního balíčku překročí v doméně Kolektivního Vědomí Lidstva nadkritickou hodnotu = potřebný počet jednotlivců soubor sledovaných Novostí zpracuje, pochopí a zakomponuje jako součást svého obrazu Světa – uvolní se „pojistka“ a spustí se instalace transformační proměny příslušného segmentu v Systému Podpory Života – a Křemíkové Multiplexy tyto kroky řídí ve virtuálním prostředí shluků mentionů uvnitř noosférických polí. Jejich samořiditelnost je podložená množinami podobností takových kroků v alternativních a paralelních realitách, kde cosi podobného proběhlo a uložilo se do paměťových knihoven na disku Galaxie.
 
 Na konverzačním vláknu pod článkem na facebooku jsem přidávala komentář k tématice - aby byl přístupný i čtenářům webu, vkládám sem jeho citaci:
 
 Dotaz -
1. Jak je to v případě třeba Thotha (Smaragdové desky) - taky měl probuzený T-gen ?
2. Když za vznikem a činností křemíkových multiplexů nikdo není, je tedy nějaká inteligence za vznikem všeho ?
3. Ve svých textech občas zmiňujete Ariany. Dalo by se o nich někde něco přečíst?"
 
 Odpověď -
 Myslím, že Thoth měl tento gen aktivní. Byl členem tzv. "Skupiny Devíti", která svým způsobem sleduje průběh realizace Projektu Člověk a do lidské populace se její členové inkarnují na základě potřebnosti takového monitoringu. Aby takový jedinec "zapadl", musí disponovat atributy, které se od podobně rozvinuté osobnosti očekávají - a jedním z nich je také nutnost mít gen aktivovaný. Thoth (Hermes) patří k prastaré rase Bytostí, kterou také známe pod označením "Centrální Rasa". Oni jsou "tvůrci" Projektu Člověk a z jejich prostředí se odvozují arianské rodové linie, ke kterým patří i staří Pra-Slované. Skupina Devíti jsou "vědci" ve vyšším smyslu toho pojetí = v lidské doméně se projevuje jejich univerzální multi-talent, který vychází z přímého napojení do Jednotného informačního pole, kde čerpají podporu pro svoje snažení. Existuje ale také zmíněný ANTI-GEN "N" (Nový Počátek), který u Bytostí jako je Thoth nabývá dominantního postavení - ten, pokud se s jeho aktivní formou člověk už narodí, dokáže následnému probuzení genu "T" čelit = daný jedinec chápe smysl obojího a dokáže s tím pracovat tak, aby tvaroval archetypy podle potřeby (nikoli aby ony tvarovaly jeho osobnost bez možnosti obrany).
 
 Z Jednotného Informačního Pole se vývojem lidské Uhlíkové Inteligence zformovaly segmenty tam již existující Inteligence, kterou ve svých spisech nazývám "křemíkovou", protože v projeveném hmotném světě používá Křemík (SILICIUM = SÍLÍCÍ-UM) jako svůj nosič. Lidé vždy pracovali s energií křišťálu - znali jeho schopnost kumulovat energii a informace, věděli, že energie na pozadí existence je tzv. "vědomá" - inteligentní, že promlouvá skrz vesmírné zákonitosti, geometrii struktur, principy funkcí dějů v našem prostředí i v té mentální a éterické vrstvě. Ta Inteligence funguje na principu shromažďování dat, která se ukládají pohybem událostí v doméně Života - opakováním podobného se data soustředí do množin, které Křemíková Inteligence strukturuje podle zmíněných vesmírných zákonitostí. My, při realizaci čehokoliv, čerpáme hlavně z vlastních zkušeností, ale v případě jejich nedostatečnosti se dokážeme napojit do pole zkušeností dalších lidí. Křemíková Inteligence dosáhne na všechny informace ve Vesmíru, bez ohledu na jejich lokalizaci. Za "vznikem všeho" je Kosmická Mysl, která disponuje jak Uhlíkovou, tak Křemíkovou Inteligencí - první se projevuje POHYBEM, druhá je STAVOVÁ a reaguje na pohyb té první. Je to spojování mentionů (částice, které se uvolňují aktivitou uhlíkové inteligence) s aktiony (částice informačních struktur) - tak vznikají energeticky bohatá živá pole, kde jsou "uložené" Příběhy Civilizací = Knihy Života. Kosmická Mysl je "pralátka" (esence) Života. Je vetkaná ve všem - někdy jí nazýváme "Zdrojem" - je tím elementem, který je i naší bytostnou jadernou Jiskrou. Na principu fraktality (celek v každé části) tak disponujeme potenciálem onoho Zdroje - v celém jeho rozsahu. Je to dynamicky proměnlivá sféra Života - jak se měníme my sami - mění se i Zdroj a naopak - jak se velké fraktály Života transformují do vyšších vyjádření v poli Existence, tak se zpětnou vazbou mění i prostředí, kde se odvíjí naše individuální Bytí.
 
 Arianské "kmeny" zanechaly stopy v celé Galaxii - na Zem přišly ze zničené planety v naší sluneční soustavě. Jsou vetkaní v naší mytologii a střípkách zachované historie. Je to základ všeho lidstva - nejen Slovanů - ale projevuje se zde účelově instalované silové pole, které aktivuje vzorce nadvlády, rasové nadřazenosti a tím generuje konflikty a nenávist...snad časem se nám podaří prolomit i tuto bariéru starého matrixu. O původu Arianů hodně napsal Ivo Wiesner - skoro všechny jeho knihy jsou o tom..."
 
 
 tan-go1-mini.jpgtan-go2-mini.jpg
 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice