Jdi na obsah Jdi na menu

TA-JEMNOST lidského NIT-RA

 ...je další z kódových sekvencí, které se uvolnily z genové knihovny ÁRIA-UNA. Přináší ji mohutný závan Slunečního Větru, který je nasycený vysokofrekvenčními částicemi měkkého gama záření. Je to emise, která neškodí ani živým buňkám, ani molekule DNA - naopak, (ta)jemně ji stimuluje v oblasti tzv. "nekódujících" částí, které se nereplikují RNA cestou. Jde o transponzony, které umí vlastní vnitřní inteligencí vytvářet rozhraní přechodu pro instalace Novostí do specifických vrstev našeho interního Vědomí. Toto souvisí s Transformací do intencí Galaktického Člověka a s celkovou přestavbou naší genetiky.

 Jedná se o skalární vlny energie, které přicházejí ze vzdálených sektorů naší Galaxie - průchodem slunečním gravitačním polem akcelerují, aby se informace, které nesou, dostaly do všech částí Sluneční soustavy - především však do naší zemské noosféry, která nese množinu Života soustavy a také je v ní "uloženo" naše Kolektivní Vědomí. Jak jsem předesílala v předmluvě - je to především KVALITA, kterou se tato Kosmická Energie a Inteligence v ní obsažená, vyznačuje. My ji známe jako Lásku - to je ona univerzální energie, která se projevuje skalárními vlnami se širokospektrálním využitím (SKALÁ-RA = LÁSKA-RA). Tyto vlny mají vysokou vaznost na živé organické Vědomí -  magnetická pole těchto vln se navazují na lidské EM aurické pole - kde následně dojde k polaritní reakci a uvolnění mnoha pocitů (celé ŠKÁLY=LÁSKY), které jsou v interaktivním prostředí Života již následkem - nikoliv vstupní příčinou....proto tyto emoční reakce nemohou být neutrální, bezpohlavní a staticky netečné (bezpodmínečné), nýbrž jsou a musí být velmi dynamické a tvořící celým rozsahem potenciálu, co má člověk k dispozici. 

 Projevená Láska sama o sobě neřeší globální problémy lidstva - jako např. přelidnění v některých oblastech, ekonomickou nouzi některých státních útvarů nebo změny v životním prostředí, způsobené industrializací (a další civilizační efekty doby).  Tyto musí být vyřešeny jinak - vstřícným chápáním podstaty jejich vzniku v Poli Příčinnosti dle principu kauzality (KA-U-SÁL = LÁSKA na U rampě hyperbolického prostoru, který vytváří pohyb Časové Vlny prostřednictvím událostí). Tímto způsobem se dají nalézt řešení globálních problémů a jako následek pak bude na Zemi žít spokojená a milující se civilizace kulturních Bytostí, co nemají důvod vystřelovat emoce Lásky do jejích negativních pólů... 

 Kvalita, která se uvolňuje ze skalárního vlnění, je tedy přímo úměrná nastavení lidského NIT-RA. Co člověk, to jiné Hodnoty v oblasti vnímání Světa a tedy co člověk, to jiná Kvalita, uvolněná do emočních reakcí stimulacemi, které rezonují z toku událostí, kterých jsme aktivními účastníky. Co jeden považuje za středobod existence, je pro jiného naprosto okrajová záležitost a příslušné stimulace u něj nevyvolají téměř žádnou reakci - a naopak, u člověka, který určité hodnoty upřednostňuje, mohou vyvolat velmi bouřlivé emoční výlevy v obojím polaritním efektu. Závisí totiž na mnoha parametrech, které tvoří strategický soubor okolností, které taktují naše reakce. Mimo hormonálních a jiných psycho-somatických dispozic (jako je věk, kognitivní úroveň mysli, postavení v rodině, partnerství, společnosti, pracovní aktivity, koníčky a zájmy v relaxačních sférách) - zde hraje obrovskou roli parasympatické (vědomě neregulované) okolnosti. Do této kategorie patří profil osobnosti, tvarovaný výchovou a tradicemi, genetické dědičnosti a duchovní rozsah zájmu o poznávání podstaty Existence. Tady jsme napojení do NIT-RA nad-inkarnačních Plánů naší kompozitní Jaderné Bytosti, kde se ladí jednotlivosti paralelních a alternativních projevů téhož Vědomí, které využíváme jako MAPU v orientaci Životem, ze které čerpáme podporu specifických navigací k tomu, co je z objektivního hlediska pro nás v Přítomnosti optimální, co nese nejvyšší náboj progresivity ve vyšším smyslu vlastního i kolektivního vývoje. Proto někdy žasneme nad "chytrostí" svých spontánních reakcí - nebo naopak, jsme v rozpacích nad tím, že jsme intuitivně volili tu "nejhorší" možnou variantu...

 Celistvost Galaktického Člověka se vyznačuje chápáním těchto souvislostí. Nejde o přímou kontrolu nad svými psycho-somatickými a parasympatickými odpověďmi, kterými reagujeme v určitých situacích - jde o pochopení důvodů, proč se to tak děje a jak to můžeme inteligentně využít ve svůj prospěch. Do této oblasti patří zpracování toku kosmických skalárních energií, které polarizujeme a tím vnášíme potřebnou dynamiku Životu, kterým se podílíme na evoluční cestě lidstva. Vyspělost našeho chápání Světa se pak odráží v kvalitativní hodnotě té polarizace a v celkovém obraze naší osobnosti do sdíleného prostředí populace. 

 Tedy znovu - projevená Láska je následek množiny specifik našeho NIT-RA a přímo odráží takové věci, jako je spokojenost, štěstí, pohoda, zdraví, hojnost v oblasti základních potřeb, míra bezpečí, nálada na pozadí pracovní zátěže, naplněnost interních představ o svém postavení ve společenstvu, rovnováha představ a reálných životních podmínek...atd. 

 Vím, že se neustále skloňuje "bezpodmínečnost" - ale lidským živým projevem je spektrální energie ve smyslu akce-RE-akce. Pokud se budeme k něčemu nutit, nikdy náš polaritní profil nebude ideálně pozitivní (bezpodmínečně naladěný), protože nátlak jako příčina není relevantním podkladem pro pozitivní projev čehokoliv. Navíc - náš projev má být a je spektrálně rozmanitý, tj. polaritně nabitý a tím komponující Obraz Světa Skutečností v široké variabilitě možností. Tady je potřeba upřednostnit spontánnost, která reflektuje vyváženost intuice a racionální dimenze dostupných možností - je to o kompromisech v tom nejlepším slova smyslu...tzn. umět ustoupit a jít vstříc, namísto odmítnout a už se tím nezabývat nebo škrtnout takovou možnost proto, že nám připadá jednostranná.

 Tento soubor Novostí narovnává deformace v oblasti sebe-hodnocení a to opět v obojím smyslu = tedy v nad-hodnocení, které neodpovídá souvislostem Života i v pod-hodnocení, které je odrazem implantovaných cizích názorů, které jsme si vzali za své. Být v Přítomnosti znamená být "střízlivý" - teď nemám na mysli obsah alkoholu v krvi, ale schopnost umět se vnímat objektivně na pozadí odezvy, kterou navozujeme svým chováním a flexibilně reagovat zpětnou vazbou z momentu na moment, kdy formujeme zas svoje reakce na odezvu prostředí...atd. Je to přímá práce s modulací Osobní Vlny Času - o které se často ve svých popisech zmiňuji. Souvisí s rozšířením toho frekvenčního rozsahu Vědomí, které umíme kontrolovat v zóně Přítomného Okamžiku - tj. Beta, obohacená o rozsah Alfa a Gama - do jednoho kompaktního celku denního zpracování energo-informačního toku z plynoucích událostí. 

 Portálová anomálie, v jejímž gravitačním poli se nacházíme, bude ještě několik dní kulminovat - můžeme tedy v této tématice očekávat další podrobnosti, které nám připlují do pozornosti. Buďme tedy takoví = pozorní nejen k informacím, ale hlavně k lidem, k živým bytostem, které nás obklopují - a nemusí to být jen naši oblíbenci - může to být kdokoliv, kdo se nám nachomítne do zorného pole a vejde s námi do kontaktu, který vždy - bez výjimky - obohatí obě strany, protože výměna energie pozornosti je vzájemná. 

 P.S. Komentář Martina Vacka na sdíleném Fb vláknu doplňuje můj popis o hodně důležité souvislosti:

 "Podle mě bezpodmínečná Láska má vztah spíš k dechu, vtipu a vnitřnímu pochopení, že vše má stejný zdroj původu. Teprve po průchodu "hodem kostkou" (manipulace s rozhraním vlnové funkce - viz kostra, matrice, vtělení) vznikne i autenticky odvozený polarizovaný emoční okruh. Liší se to jako duchovní srdce (nepolarizovaná energie) a emoční čakra (polarizovaná energie). Lidi mají bohužel zatím averzi vůči nějakému hlubšímu paradoxnímu myšlení, takže žijou v domnění, že srdíčko je vrcholem všeho, emoční tělo je však totožné s astrálním, takže filozofie "lásky a dobra" je ta největší past. Emoce mohou správně fungovat pouze v rámci principu 2v1, kontrolované Duchem. *** Ještě bych něco řekl k té hyperbolové U-rampě a příběhové kauzalitě: Kristus na kříži, motiv neosobního křišťálového anděla, černá kostka v Mekce nebo kult Saturnu (Měsíce) tu kauzalitu cíleně znásilňují. *** A nejdůležitější věc je, že zřídlo skalární energie (láska, živé světlo) má svůj nehmotný nebo virtuální ekvivalent v motivu pohádkového pekla (kreslené temnoty): existuje v "záhadné" dvoj-expozici, což fyzikálně představují stojaté vlny a nefyzikálně ďábelský vtipálek Jolly Joker."

 Skalární vlny ve vědě

 ta-jemnost2-mini.jpg
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice