Jdi na obsah Jdi na menu

TÉ-OS

Motto:

Rovná se Bůh Zdroji? 

Je to jedna a táž "veličina", jen jedno je starší pojem a druhé moderní verze vnímání celistvosti Vesmíru?

 Bůh se nerovná Zdroji, protože pak bychom každý jeden z nás byli tím Bohem - a to je právě to, co nemá být - z čeho se potřebujeme vysunout, protože tvoří silovou síť okolo naší multi-dimenzionality a odděluje nás z Celistvosti.

 Princip fraktality nikdo neobelstí, ani entita, která axiom Boha vytvořila. Proto naši Celistvost (podíl na vytváření Všeho, co Jest - tedy Zdroje) vložila do systému, který ovládla jako virtuální autorita Boha Stvořitele. Tohle paradigma souvisí s tím Egregorem Moci, kterého neustále nějak vykresluji - v jeho skutečných barvách. Parazitické entity, které kdysi napadly náš Kolektivní Systém Podpory Života - co je vlastně dimenze 3D - 6D, ve které jsme rozložení všemi svými jemnými a hutnými těly, aurickým polem a Duší, která se ve vyšších sférách "obnovuje" pro další svoje Projekce - těží naši mentionovou Či = Životní Energii, která je nasycená gravitací, co přitahuje informace z Jednotného pole - ty se tam nacházejí ve formátu nehmotných částic = aktionů (axionů). Jedině tak lze z toho pole číst a skládat tvořivé Vize, na základě kterých se tvaruje a mění Realita. Tedy bez Inteligence a její aktivitou vyprodukované mentální energie, která umí párovat mention s aktionem, nic nevzniká, nic se nemění a nic není v tvůrčím pohybu. Proto se tyto entity snaží ovládnout generátory a nosiče mentionů - tj. uhlíkové formy života v mnoha podobách a rodech. To Uhlíková inteligence, propojená na Křemíkovou Inteligenci Jednotného Informačního Pole (svazky mentionů s aktiony - čili fáze atom-H-mota) - hýbe Vesmírem a vytváří podmínky pro Život v Galaxii. Společným jmenovatelem je genetický kód, který teprve vyjádřením do Světa Hmoty a Forem umí aktivovat replikaci a vložit tvůrčí element v podobě nukleové báze uracil (U-RA-CÍL). Podotýkám, že HMOTA je "materiál" různé hustoty, kterou do FOREM aplikuje variabilita možností toho spojení = jsou to násobky a zlomky hodnot Planckovy konstanty v elementech částic (kvantová mechanika) a jejich IBP předloh (IBP = Informační Bod Prostoru, základní jednotka křemíkové Inteligence - jinak Aktion).

 Parazitické entity jsou skupinová (hmyzí) vědomí - jakýsi program, který spontánně vznikl na pomezí Jednotného Informačního Pole. Zřejmě je to způsobené efektem působení právě naší Uhlíkové Inteligence - tak se život ve Vesmíru vyvíjí - zaplňuje mezery, využívá všech možností a touto variabilitou pak obohacuje Život jako takový. V primární podobě to jsou nepolaritní sebe-organizační procesy - následky naší (a dalších civilizací) tvůrčí aktivity. Tento parazit využívá velmi efektivně naše mentiony k tomu, aby z Informačního Pole vytěžil maximum pro budování svého blahobytu, kolonizuje civilizace a vládne jim jako Bůh - Stvořitel... Je to ideologická iluze, do které jsme chycení - jako každá Inteligence tvůrčího charakteru, i člověk funguje díky podpoře systémové povahy - jako v PC nic neběhá bez operačního systému, tak ani my bychom nebyli schopni existence bez asociativně podobné systémové podpory. Tento Systém Podpory parazit ovládl a upravil - to je onen Spasitelský Model Evoluce, o kterém často píšu - je založený na hierarchii řízení a uplatnění Moci. Vyznačuje se protěžováním vyvolených jednotlivců a skupin (sekt), které okolo sebe vytvářejí, korupcí, kulty osobnosti, nespravedlivým rozdělováním prostředků, samozvanými spasiteli, zasvěcovacími rituály, utajením skutečností, elitářstvím... a dalšími prostředky síly. Jsou to však opět lidé (vybraní jednotlivci), kteří jsou nedobrovolně přicvaknutí na dálkové ovládání, kterým je jim kdykoliv, bez možnosti volby - v jediném okamžiku, upravená frekvence na změněný stav vědomí - skrze které tento Egregor koná, protože sám je nehmotným souborem dat.... To jsou "kvality" božského modelu řízení v praxi - jak ho všichni velmi dobře známe a na vlastní kůži zažíváme.

 Nás nestvořil žádný Bůh Stvořitel, který se rovná Zdroji - nás nestvořil ani Zdroj - protože Zdroj je Celkem veškerého Života ve Vesmíru - my jsme "jednotky", které tento Celek vytvářejí. To jsou stavební prvky Vesmíru, Elementy Věčnosti - z nich je složený a jejich (i náš) potenciál nese v součtových hodnotách, které známe jako Jednotné Informační Pole...viz předchozí text RA-ID. Starý Model Evoluce se vyznačuje personifikacemi = hierarchií bytostí, které "ovládají" vesmírné síly a na tomto "faktu" staví svoji kariéru v prostředí lidské domény Života. Je to tak prorostlé do nejmenšího detailu běžných dnů, že se nelze divit, jak jsme těmto iluzím propadli - jak už ani neumíme jinak myslet, cítit, zpracovávat prožitky a skládat souvislosti z interakcí s prostředím, kde se pohybujeme. Je to dané tzv. archetypy = strukturami Vědomí, ze kterých se skládá platný Model Evoluce. Tyto archetypy tvarují naše pocitové a mentální reakce - naše chování...změnou Modelu Evoluce se těchto zátěží zbavíme - je to proces Transformace, kterým všichni aktuálně procházíme.

 Změny se dějí skokem - vždy se navrší míra entropie a zdánlivý Chaos se překlopí do vyšší logiky Řádu, který nás uchvátí svojí přirozenou jednoduchostí, přímočarostí a logistickou vypracovaností... 

 te-os.jpg