Jdi na obsah Jdi na menu

TERRA-FORMACE čili AMA-ZONiA

 Aktuální toky energie a informací jsou ve znamení aktivace některých archetypů kolektivního vědomí, které jsou hodně hluboko uložené a jejich "vydolování" do pohybové hladiny vnímání je provázané řadou "nepříjemných" událostí u nás i ve světě a s nimi spojenými negativními (odmítavými a opozičními) reakcemi většiny lidí. Takovéto tlaky na veřejnost - společenskou orientaci názorů a jejich vývoj k potřebnému vzorci kolektivního chování - jsou vyvíjené prostřednictvím orgánů "moci", ale stimulace k takovým druhům rozhodnutí a následným činům, přichází z kolektivního systémového nastavení. Signály jsou spouštěné automaticky - jak se časová linie přiblíží do gravitačního pole synchronního uzlu ve strukturách daného procesu, otevře se "výstup" a informační tok zaplaví mentální cesty vnímání těch správných lidí na těch správných místech. Ano - to není překlep - jednání SPRÁVNÝCH LIDÍ NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH je podmínkou přesného skládání časové linie, kterou táhne z Přítomného "okamžiku rozhodnutí" sjednocená síla vnitřního ZÁMĚRU, který je rozprostřený a rozrostlý v naší minulosti - v místech v kolektivní paměti, ze které "vykvétají" všechna naše ANO a NE (i NEVÍM a MOŽNÁ)....tam, kam si saháme mimosmyslově intuicí a kde jsou zápisy, které korigujou náš pohyb v přítomnosti a směr do variací možné budoucnosti. Tady - v Přítomnosti - je oscilační bod OMEGA - rozhraní skutečnosti a horizontu událostí - tady se vaří naše momentální názorová orientace, která se může z okamžiku na okamžik dramaticky změnit... Princip "polarity" v toku energie do prostoru našeho osobního EM-pole (AURY) pak vytvaruje potřebné znaménko pro reakci (odpověď na příchozí informace), které nám buď přidá, nebo ubere na energii. V nad-osobní rovině je pak tato orientace sčítaná a tímto způsobem buď procesu přidáváme nebo ubíráme energii - a v ní obsažené informační pakety. Platí tady opět "zákon negativní (obrácené) expozice" = většina vnímaných okolností má přesně ty opačné příčiny a tedy i následky, něž o které je usilováno - než si valná většina lidí myslí a tedy dle svého nejlepšího vědomí a svědomí i následně vysílá do procesu svoji "trošku do mlýna"... To není kritika nebo zhodnocení  - jde o popis strukturálního schématu systémové podpory našeho života - jeho základního pohybu naším vědomím - určovat něčí cestu nebo posuzovat správnost jejích jednotlivostí - to je samozřejmě mimo sféru mého zájmu i nad moje osobní síly*...

 Kódovací sekvence, kterou tento aktuální schématický vzorec "opisuje" z matrice Systému, se v prostředí Pandory nachází v komplexech AKVARIUM a ATLANTIS = v jejich gravitačním poli. Její dosah má ale mnohem širší záběr - je to proto, že se jedná o dispoziční charakteristiku zdrojové sady matric v Pandoře, které se podílejí jednak přímo na stavbě struktur vědomí = jeho kompozice ve vrstvách realit (dimenzionální rozsah), tak i na stavbě forem hmoty - tzn. interiérů těch realit (fraktalita v polích podobnosti) a samozřejmě i oblast "nabídky" - ve variantách možností pro jejich realizaci do světů skutečností. Uvedené systémové komplexy jsou také významnými generátory skalárních vln energie z horizontu událostí Přítomného okamžiku (nulového bodu). Pohyb těchto vln vnímáme jako příliv a odliv (nádech a výdech) nebo fyzikálně jako pulzaci energie, se kterou máme možnost velmi kreativně pracovat v režimu denní frekvence vědomí. Obecně této tvořivé vazbě říkáme "vedení shora" (nápady - energie nadšení pro věc a radost z celistvosti záměru, který uvádíme v život). To externí vedení je zakomponováno do pojmu SKALÁRA = ŠKÁLA-RA  = LÁSKA-ANDĚLA = POLIBEK MÚZY z vyšší sféry vědomí.

 TERRA-FORMACE je "slovní" studna mnoha-úhlového vnímání procesu "přeinstalování" našich osobních i kolektivních paměťových zdrojů (duše v inkarnačním cyklu mnoha životů) do symetrie se stejným (obdobným) procesem v rámci planety, sluneční soustavy a "okrsků"  dimenzí živosti v prostoru Galaxie MD. Terraformaci známe z různých sci-fi příběhů jako hodně radikální a drastický proces přeformátování celé vrstvy života - doslova až "na-kost" planety...náš aktuálně prožívaný proces ale tak daleko do hmoty nezasáhne*....jedná se spíš o hlubokou "orbu" informačních vrstev, ze kterých běžně čerpáme a které se podílejí na tvarování našich nápadů a tedy ovlivňujou i podobu našeho následného konání.

 AMA-ZONiA...je povaha této současné konkrétní formy TERRA-proměny. V intencích zdrojových kódů Pandory jde o archandělskou sféru ORI-FI-EL, která zaujímá "nosnou" osu ROVNOVÁHY - na ciferníku Pandory jde o spojnici 3 - 9 obrazu KORUNY STVOŘENÍ - tedy osu, která zasahuje obě sféry základního hexagramu (Davidovy hvězdy). V projevené rovině reality je gravitačním polem této zrcadlové koruny generovaný projev vyváženého JIN-JANGOVÉHO parametru v účelovém lidském chování. Symetrie tohoto kódování s archetypem, který známe jako AMAZONKA, nám napovídá, že s tímto formátem rovnováhy polarit rezonují spíše ženy - a opět je potřeba vnímat strukturální pole archetypu jako orientační - příběhy, které známe z mytologie, jsou modelovým projevem jeho komplexnosti - ve skutečnosti málokdy nastanou příznivé okolnosti k takovému "rozkvětu" - vždycky jde o částečnou aktivaci = v mezích možností, které umožní společenské a genetické nastavení konkrétní skupiny žen. Skupiny proto, že Amazonka jako jednotlivec je "bez-mocná" - její síla tkví v komunitě stejně nastavených osobností. Tyto energie jsou aktuálně hodně výrazné a pokud se rozhlédneme po okolí, tak rezonanci tohoto archetypu někde určitě nalezneme - minimálně v prostředí sociálních sítí... Vliv archetypu Amazonky - jeho moderní současná verze - je hodně progresivní ve smyslu pozitivního vlivu ženské energie na formování názorového spektra na palčivé otázky celospolečenského charakteru. V "mytologii" Pandory je osa ROVNOVÁHY držena v pevném svazku ANA-EL : ORI-FI-EL (Anael = duchovní kvalita archandělské RA-lásky, ORIFIEL = archandělská duchovní kvalita kontinua času ve smyslu věčnosti pohybu) - proto kódování ZÓNA-AMA...AMA je jen jinak oslovený Orifiel. Současně v intencích pojmu AMAZONIA vnímáme prostor na Zemi, který obecně považujeme za vlastní sídlo "Matky-Přírody" - to je ale tématika k jinému pojednání - prozatím bude stačit, když si zapamatujeme, že Příroda vykazuje přebytek jangové síly a tedy přísně vzato jde spíš o mužskou rodičovskou složku. Protože ale Příroda zahrnuje celou škálu dimenzí živosti, tak ji musíme  přijímat jako komplexní pár tvoření - je tedy na nás, zda ji vnímáme jako Matku nebo jako Otce - z mého úhlu vnímání, pokud se vcítím do daného souboru energií a na základě následného prožitku vazeb, pak nejde o rodičovský svazek - ale o další (jinak projevenou) verzi nás samotných do těch vrstev živosti...

  Dopad na aktuální události je opět potřeba vnímat v pozitivním světle - jsme v procesu "přestavby" od základů a  hromadného stěhování, které je rozfázováno na takové úseky, abychom si nemuseli brát "dovolenou", ale je na hraně to zvládnout "při-práci"  - nemůžeme si nalhávat, že je to "muška" a že to nepocítíme, že nám to neubere na standardu pohodlí a že nebudeme muset slevit ze svých stereotypů do více-polohové tolerance...je to pro dobro nás všech*...

terraformace.jpg