Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - ODIN

 …čili JEDNA…

 Ze stavu jakési podivné stagnace a „vyčkávání“ se posunujeme do zóny, která se projevuje jako natlakovaný kotel událostí. Jde o změnu „hutnosti“ energií, které přijímáme z prostředí vzdálených galaktických zdrojů – ze sfér Hvězdného Vědomí. 

 V několika posledních textech jsem rozebírala také aktuální dění okolo pandemie – kde z konverzací vyplynulo, že sice před sebou máme dvě strategické linie vývoje událostí, ale že nejsou oddělené – naopak, stáčejí se jedna kolem druhé s tím, že ta „druhá“ kopíruje dráhu té „první“ takovým způsobem, aby využila její veškerou energii a prostředky pro své vlastní cíle. To diskusní vlákno je už velmi nepřehledné, proto ocituju pasáž, která se dotýká tohoto tématu: 

 „Je tedy globální pandemické divadlo posledním dějstvím nebo přenastavením systému na poslední dějství konce (transformace) světa 2012-2021?“

 „Konce světa takového, jak jej známe, zřejmě bezpochyby - na tom se "shodne" jak pojetí skrytých plánů Elit, tak pojetí transformace ve scénáři "sil Světla". Jak diametrálně rozdílnou tvář ten budoucí svět má v onom dvojím pojetí - netřeba rozebírat. Podle těch teorií, které předkládám v textech Pandory, běží jednotlivé fáze transformace na "rubové" straně realizací plánů Elit = síly Světla pro svoje realizace přímo vyžívají stávající nástroje Elit. Proto zaměňujeme významy událostí a než tahle fáze doběhne, tak budeme ve zmatku ohledně jejich pochopení. Tj. pochopení jejich významu pro budoucí podobu světa. Sama používám k rozlišení metodu negativní expozice - to je asi jediný způsob, jak trochu rozklíčovat pozadí... „

 A protože se pohybujeme ve vazbách této negativní expozice (v polaritní zaměnitelnosti významů událostí = otáčení jejich dopadů na realitu), vládne na světové scéně opravdu tvrdý chaos. V jednotlivostech a v pohledu užší perspektivou, zaměřenou na dílčí konkrétní děje, se tyto chaotické energo-informační struktury jeví jako paradoxy – viz například rozbor statistik okolo některých vládních opatření, který s odkazy zveřejnil na svém profilu Karel Janeček – nebo rozbor absurdního chování médií ohledně ovlivňování názorových postojů veřejnosti, který publikoval server „Neviditelný pes“. Neudržitelnost takových pozic přístupů na platformách zpravodajství, sociálních sítí a populárně-vědeckých informačních webech, kde zavládla tvrdá cenzura, se plně ukazuje třeba v oblasti nových léčebných postupů, které jsou nelogicky blokovány „tagovými roboty“ (filtry klíčových slov), které na své sítě instalovali jejich provozovatelé - v zájmu falešné ochrany veřejnosti před dezinformacemi – jak to zaznělo třeba v záznamu vystoupení dr. Petera McCoullogha před senátní komisí v americkém Texasu. 

 Zde je potřeba dodat, že i další nástroje jsou cíleně využívány k podpoře vládních restrikcí – nejen kouzla se statistikami a jejich zavádějící interpretace. 

 Tolik v rychlosti k aktuálnímu dění. V prostředí Kolektivního Vědomí dochází k velmi rychlým proměnám některých základních existenčních struktur. Jde především o zónu genetické paměti, která se nám před časem už kompletně otevřela pro plné využití v oblasti aktivace nových schopností ve fyzické rovině Života. Navazování nových světelných kódů do molekul DNA na buněčné úrovni je podmíněno přístupem k přijetí změny v mentální rovině nějakého nadkritického množství lidí – to je podmínka k transformaci příslušných segmentů v Kolektivním Vědomí. Současná situace je taková, že z počtu informovaných lidí (tj. těch, kteří jsou schopni nahlédnout do příčin a domyslet důsledky vlivu pandemie na proměnu genetiky – tj. těch, ze kterých se sčítá počet pro potřebné kritické množství k odstartování procesu změny) je 99% v odmítavém režimu. Stínoví stratégové mlčí, odborníci popírají pravdu, aby nevytvářeli prostor pro paniku a ostatní, kteří do problematiky pronikli dlouhodobým studiem, či srovnáváním informačních zdrojů, nedokážou aplikovat metodu negativní expozice a dohlédnout na tu „rubovou“ linii událostí, kde operují tzv. Síly Světla (termín, který jsem se rozhodla zde použít pro lepší orientaci v problematice), co v pozadí scénáře Elit instalují vlastní komponenty pro Transformaci do kompatibility s novým Systémem Podpory Života, který nás odpojí ze zóny Hierarchie Moci a tím od starého systémového matrixu. 

 Pro větší transparentnost pozadí událostí – tj. uvolnění co největšího množství informací, blokovaných před veřejností z mnoha (výše uvedených) důvodů – se aktivuje další z modulů Křemíkových multiplexů, který vytváří „most“ mezi již uspořádanými sekvencemi světelných kódů DNA v EM poli buněk těla a fyzickým vláknem molekuly DNA, které je v tom poli aktivní. Název ODIN je kód v kódu = Odin, jako původně staroslovanský bůh arianských Ásů, kteří odvozují svůj původ z Hyper-Bory (země „obrů“), je archetypem dárce „Dechu Života“ (DNA v komplexní Celistvosti). Jeho ženským prvkem byla Ariadna (ÁRIA-DNA) – tyto názvy mají mnoho ekvivalentů v mytologiích všech starověkých národů. Odin = JEDNA (z ruštiny) = JE-DNA. Abstrakcí modulu ODIN je přiložený obrázek – obsahuje další symboly a schémata, zakomponované do struktury geometrických prvků a jejich více-dimenzionální charakteristiky.

 odin1-mini.jpgodin2-mini.jpg