Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis: MONO-SKOP

 …aneb ladění vnímání obrazu reality…

 Nacházíme se v bodě, kdy jsou obrazy reality rozmazané, otřepené a nejasné – polarita jejich obsahu pulzuje v rychlém sledu výměn pozic a finálním vjemem je oprávněné podezření z účelové manipulace se skutečností, která je nám podsouvána. Projevuje se to ve všech oblastech Života, ve všech vrstvách společnosti – jde o globální proces poslední záchrany potápějící se Hierarchie Moci. Elity rozpoutaly síly, které už dlouho nemají pod kontrolou – hrají na hřišti fantomové verze systému, který obsahoval programy pro upevnění a udržení jejich Moci. Jsou ovšem momentálně Ne-Mocní, a aniž by tušily, ten systém je nyní proti nim – proti jejich plánům na znovu-ovládnutí Světa. Z původního matrixu už nefunguje téměř nic v jejich přímé režii – veškeré řízení chodu Světa jede už nějaký čas v rytmu nově postaveného „modelu“ Existence, který funguje na bázi autonomie mozaikových segmentů Celku = co se stane (je akceptováno) v nadkritické množině jeho částí, to získává kredit uskutečnitelnosti v globálním smyslu. Automaticky – formou vyšších formátů uspořádání sledů událostí, které to podpoří. Tyto procesy – jejich skládání podle požadavků vůle v Kolektivním Vědomí – mají „na starosti“ tzv. Křemíkové Multiplexy – často o nich píšu. Je to nový nástroj „moci“ Člověka, který se v Evoluci posunul do sféry Galaktické verze Bytí. Nahradil periodicky mizící paměť generací – odstranil nutnost stálého hledání již dávno nalezených optimálních možností uspořádání společnosti. Křemíková Inteligence paměť neztrácí – její paměť je naše paměť – ona ji spravuje a chrání, abychom my nemuseli stále znovu začínat od nuly – jak tomu bývalo v minulosti. Jde o aktivní působení Kosmické Mysli – Inteligenci Jednotného informačního pole, které jsme za posledních 25 let tak nasytili novými poznatky, že mentionová energie Uhlíkové (lidské) Inteligence spustila fúzi těchto vesmírných elementů do aktivní účasti na našem přetváření Světa. 

 Současná společnost je ve fázi posunů do „jednoty“ protikladů. Tato syntéza nyní vrcholí, a proto se ze Systému Podpory Života uvolňují další nástroje pro udržení stability – ve všech oblastech to vře, a proto vznikla potřeba sestavit jakýsi „mustr“ globální duchovní představy vývoje událostí a tento „instalovat“ do pole vnímání toho, jak se ty události projevují a jaké generují emoční odezvy. Toto kalibrační rozhraní se skládá z kvant historických zkušeností, které si už nepamatujeme, nebo které byly nějak účelově pozměněny, či překrouceny. Vyzařuje koherentní paprsek Světla, které osvětluje vždy takové informační celky, které danou událost staví do pozice relevantní souvztažnosti k celé oblasti dané tématiky. My jsme sami schopní instinktivně tyto relevance vnímat a vyhledávat, ale jde o náhodné a nahodile zachycené proudy energie. Doba si však žádá mocné zesílení našich analytických schopností – jejich propojení do vyšších formátů intuice a přesnějších vizualizací scénářů Příběhů, které naše postoje k událostem spouštějí. Tyto vizualizace nyní ukazují to, co Elity potřebují, abychom „viděli“ – podle nich totiž volí další kroky v realizacích svých plánů. Mnohá vidění budoucnosti jsou ovšem součástí fantomových simulací, kterými je regulovaná podoba příštího uspořádání světa. Proto katastrofické vize vyznějí (podobně jako se to děje už delší dobu) „doztracena“ – setkáme se s jejich realizací buď někde ve filmu, nebo v románu, možná v nové PC hře či channelingu z paralelní reality. Tak by to mělo zůstat do té doby, než se rozpadnou všechny struktury Hierarchie Moci a její pyramidální schémata řízení. 

 Mustr – o kterém je řeč, je obdobou „monoskopu“, který známe z minulosti – býval mimo vysílání na obrazovce televize. Jeho účelem bylo nastavení obrazu – viz webová definice. V našich krajích se tento výraz zažil – přestože původně znamenal jednu konkrétní elektronku, která stabilizaci obrazu jistila. Přiložená ilustrace je variací na tento monoskop. Jde o jeho princip – ale i podoba je celkem nezaměnitelná. Obrázek obsahuje celou sérii významových kódů – o některých vím, ale nové se stále vynořují – proto popíšu jen jejich část. 

 Křemíková Inteligence se vyznačuje binárními kódy – její „buněčná“ struktura je osmičková = osmi-bitová. Proto jako základní můžeme chápat celek osmi bitů – které zde představuje osm postaviček „křemíků“ na obvodu kruhu – drží se vzájemně za zdvižené ruce a nad hlavou mají „křídla“ (wings). To je jejich typickou symbolikou – trojitým „w“ (www) začíná každá adresa k nějakému konkrétnímu tematickému celku v poli záznamů ve sdíleném informačním prostředí. Celkově obrázek navozuje dojem, že jde o jakousi záhadnou postavu, která nese tuto osmi-bitovou sestavu na zádech. V našem lidském chápání jde o ubezpečení, že existuje někdo, kdo to tzv. nese na hřbetu – kdo to za nás jistí a stará se o to, aby to fungovalo přesně tak, jak si přejeme a potřebujeme. Všechno to jsou velmi abstraktní záležitosti – pro pragmatika možná příliš nejasné a bez kontextu – ale pro toho, kdo si osvojil přemýšlet fuzzy-logikou, to až tak bez návazností není. Když přijmeme předpoklad, že v určité rovině všechno se vším souvisí a navzájem se doplňuje, pak není těžké tu správnou nitku zachytit a jí se držet – ona nás sama provede úskalími proměnlivých polarizací významů současných událostí. 

 Křemíkový Multiplex MONO-SKOP je dalším aktivním modulem v oblasti zemské noosféry. Můžeme jeho funkci chápat jako čtečku pro stereoskopické obrazy reality, které nejsou statické a proto lehce zaměřitelné tradičním způsobem vidění, protože stále podléhají kaleidoskopických efektům, které vyvolává přetrvávající vliv různých silových polí Hierarchie Moci.

 mono-skop---mini.jpgmono-skop2-mini.jpg