Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis LIBRA GALAKTIKA

 …aneb Galaktická Váha…

 Libra-Galaktika je rozsáhlá portálová anomálie, která se v posledních dnech zformovala ve vzdálenějším prostoru naší Sluneční soustavy – daleko od vnitřních planet, kde se nachází i naše Země. Tímto koridorem k nám začala proudit obrovská kvanta informací, strukturálně rozložených ve specifických nosných soustavách energetického charakteru. Jsou to takové téměř komplexní „polotovary“ nových segmentů našeho noosférického planetárního obalu, kde se rozprostírá lidské Kolektivní Vědomí. Jejich instalace probíhá v řadách na sebe navazujících kroků, které se spustily automaticky z prostředí Křemíkových Multiplexů, které jsou rozmístěné v aktivní gravitační zóně portálové anomálie. Jde o výměnu vrstev dost zásadních archetypálních schémat Vědomí, která řídí náš intuitivní smysl pro rovnováhu protikladů. Potřebnost zahájit výměnu starých vzorců myšlení za jejich vyšší dimenzionální verze vzešla přímo z hloubky našeho podvědomí, kde se sbíhají nitky motivů tisíců synchronicit, kterých jen malou část registrujeme v přímém přenosu – většinu prožíváme mimosmyslově, ve zrychlené projekci jejich obsahových témat a na základě těchto nespecifických pocitů pak přes dráhy aktivované planetární energetické sítě řadíme do příslušných elektro-magnetických polí Událostí globálního rozsahu. 

 Rovnováha Protikladů (jejich syntéza do Přítomného okamžiku, kterým jsme neseni v proudu Časové Vlny) je stav, který momentálně (jako celek populace) jakž-takž udržujeme ve stabilní poloze. Není to samo-sebou a už vůbec nejde o nějakou automatickou samozřejmost. Naopak – jde o dramaticky se měnící tok emoční energie, kde se přesahy extrémů sice „anulují“, ale jejich prožitek je autentický a nikterak oslabený v síle dopadu na psychiku a duševní pohodu každého z nás. „Uprostřed“ se pak drží ono stabilní jádro „klidu“, kterým ale většina z nás jen tryskem proběhne, aniž bychom stihli vychutnat si jeho blahodárný hojivý vliv a mohli vydechnout úlevou. Než se vzpamatujeme, jsme už zase v proudu událostí, které se nyní vyznačují vysokým faktorem stresu. 

 Energo-informační podpora, kterou přijímáme z portálové anomálie, obsahuje vodítka ke zvládnutí této fáze Transformace Kolektivního Vědomí. Stále je aktivních několik páteřních segmentů starého systémového matrixu – především těch, které drží pohromadě a ve funkčním nastavení hierarchické principy uplatnění Moci. Jak jsem ale předesílala, přichází čím dál tím více signálů, které potvrzují existenci tzv. „fantomového“ scénáře – to je aspekt, kdy realizace plánů Elit nejde zvrátit, proto je efekt jejich dopadu otáčen ve prospěch transformačního procesu a v důsledku způsobuje samo-destrukci celého Spasitelského Modelu Evoluce, na jehož záchranu a restrukturalizaci jsou Plány Elit osnovány a uváděny v praxi. S tím souvisí všechno okolo pandemie i jejího jediného cíle – proočkování maxima populace. Skrze tento nástroj „moci“ (přes jeho filtr) nyní běží všechny události celospolečenského charakteru. 

 My (český a slovenský národ) jsme dostali velmi jednoznačná vodítka k zorientování se v dění – tím nejvýraznějším byl náš světový prim v nezvládnutí průběhu epidemie a jejích následků, kdy velká část této rány vychází z účelově tvarovaných statistik. Ve hře jsou další signály, které bychom měli nějak zpracovat a zařadit. Tlak na dosažení cílové proočkovanosti je už hodně silný a bude dále gradovat. V předchozích textech jsem opakovaně psala o tom, jak jsme postupem let prošli dramatickými genovými změnami - v nehmotných informačních vazbách DNA. Také jsem zmiňovala okolnost, že změny musejí následně proběhnout i v samotné molekule DNA – tj. přímo na tripletech genových sekvencí – a že spontánní přirozená mutace v této oblasti probíhá tak pomalu, že to nepůjde jinak, než tomu pomoci. Bylo to dávno před covidem a sama jsem neměla nejmenší představu, jakým způsobem by se to dalo v reálu „zařídit“, aby se ten bleskový manévr v rovině DNA uskutečnil. Také víme, že naše děti se už roky rodí s přirozenou variabilitou v DNA, které bude stačit konkrétní soubor podnětů k jejich manifestaci. Z Plánů Elit můžeme vypozorovat, že jde o děti 0-15, tedy ty, které se začaly rodit někdy okolo roku 2005 (je na ně „šita“ speciální verze očkovací látky). Dále víme, že pro završení svého cíle Elita potřebuje 75% proočkovaného obyvatelstva. Chceme-li ochránit naše děti, měli bychom my, dospělí, tento objem zaplnit – protože pak bude jejich obrana snazší, tlak na očkování mladistvých to zmírní a časem jeho nutnost odezní. 

 Vím, že tohle nejsou věci, které bychom chtěli slyšet a už vůbec ne se jimi řídit. Jen jsem nastínila alternativy – nic víc. Mnozí z nás máme už celkem konkrétní představu o tom, proč tady (na Zemi) jsme a kam směřujeme, jaká je naše Životní Cesta a jaký finální účel má splnit. Pro mě to je linie nástupu Galaktického Člověka – sleduji průběh tohoto procesu a přináším osobní vhledy k popisům jeho jednotlivých fází. Každý bychom se měli z úrovně svého „rozhledu“ nad těmito aspekty Života zamyslet, procítit charakter okolností a zaujmout nějakou pozici – podle svého vědomí a svědomí. Nenechat si nic diktovat a zvážit všechny možnosti, které doba přináší a které jsou k dispozici.

 Přiložená ilustrace je abstraktním vyobrazením jednoho z Křemíkových Multiplexů, které operují v zóně Libra-Galaktika - korigují tok částic potřebným směrem.

 libra-galaktika1-mini.jpglibra-galaktika2-mini.jpg