Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis Post-Avion

 …aneb „Leteckou Poštou“ doručená zásilka…

 V předchozích dílech této série článků jsem se věnovala hledání stop tzv. Společnosti Devíti Neznámých“ v naší historii. Společenstvo „Devětsilu“ rozebíralo mnoho mystiků – někteří přebrali jeho název pro skupiny, které se věnovaly magii, paranormálním jevům nebo avantgardní umělecké tvorbě – záleželo na formátu zpracování tohoto energo-informačního pole, které je „úhlovým“ odleskem působení Hvězdného Vědomí na to naše – pozemské kolektivní. Jsme-li součástí nějakého většího kosmického Celku a podmínky nám nedovolují naše vazby na ten Celek definovat nebo komplexně formulovat jeho specifika, pak nelze jinak, než „odkrajovat“ jeho vnímatelné části, stahovat si jejich geometrii do tématických okruhů vlastního Vědomí a Celek skládat jako mozaiku z nalezených střípků. Principem dimenzionální holografie pak můžeme jeho podobu a atributy odvodit z toho mála, co už máme poskládané. Jde o zapojení intuitivní vizualizace, která znamená souhru mnoha technik práce s informačními segmenty, které samy víří v aktuální zóně poznání, přitahovány magnetizmem mentálního energie myšlenek, jejich abstraktních obrazů a scénických simulací. Každý člověk píše Příběhy – jejich „filmový pás“ se ve formátu zápisu ukládá do kolektivní paměti a tam je k dispozici komukoliv, kdo se pohybuje v podobné tématice a zajímají ho podobné části onoho „neznámého“ Celku kosmických rozměrů. 

 Skupina Devíti Neznámých je takovou „materializací“ Hvězdného Vědomí do lidské domény existence. Jde o spontánní účelovou individualizaci v něm sídlícího bytostného intelektu, který jinak – jako Kosmická Mysl – zaujímá tzv. superpozici – tj. je přítomný ve Všem a Kdekoliv. Možnost se individualizovat a osobitě projevit, je pro Jaderné Bytosti Hvězdného Vědomí natolik atraktivní, že v rámci jedné ID-Entity vytvářejí celé dlouhé série inkarnovaných osobností – jak jsem názorně popisovala na životech Leonarda da Vinci, Isaaca Newtona a Nikoly Tesly. Tento trojlístek Životů je fraktálním segmentem Vědomí vyššího řádu – které známe jako Hermes Trismegistos. Vždy ve trojici se etabluje do lidských dějin a je celkem možné (téměř s jistotou pravděpodobné), že vlastně samotný Devětsil je jeho troj-násobkem v multidimenzionálním smyslu. Co chápeme jako Životy různých, v čase od sebe vzdálených, lidských bytostí – může být projekce jedné jediné zdrojové Identity samotného Celku Hvězdného Vědomí. Tak funguje Inteligence Kosmické Mysli – čili Jednotného informačního pole Vesmíru.

 Jednotlivá „zastavení“ této Inteligence pak můžeme navlékat na genetické linie lidských rodů a číst ságy, které do svých kronik zapsala. Napadá mě mnoho životopisů dějinných postav, které by do tohoto informačního pole velmi dobře zapadly. V podstatě mi to zjednodušuje hledání stop – protože stačí vybrat historické období a hned je jich několik k dispozici. Když budu vycházet z předpokladu, že vstup Hvězdného Vědomí do inkarnační zóny pozemského lidstva je jediná možnost, jak aplikovat ideu Projektu Člověk do vrstev Kolektivního Vědomí, pak nebude v našich dějinách jediná „díra“ s jeho nepřítomností. My víme, že Duše (Bytost) člověka dokáže paralelně obsluhovat nějaké větší či menší množství inkarnací a projekcí do linií Života konkrétních osobností. Proto může být Společenstvo Devíti Neznámých v různě početném seskupení – od tří do devíti lidí. 

 Jedním takovým Tripletem Životů je osobnost, kterou známe jako Fulcanelli – i když jde spíš o pojem, nežli o konkrétního člověka. Záhadný Fulcanelli se prezentuje jako alchymista – jeho kniha „Tajemství katedrál“ rozebírá mystické kódy gotických katedrál – a to je spojník k Linii Grálu, k zednickým tovaryšstvům a k Isaacu Newtonovi. Souvislost s přímou aplikací základních idejí Projektu Člověk tkví právě v tom kódování symboliky do prostředí duchovní relaxace velkého množství lidí – ve velmi dlouhém časovém rozpětí. Podobně jako megalitické stavby, i tyto katedrály (kostely a kaple) stojí na významných dračích zemských liniích – na silných energetických uzlech Planety a jsou proto součástí energetické sítě Země, která je přímo napojená na noosféru, kde sídlí Kolektivní Vědomí Planety. V tajemné postavě Fulcanelliho se zrcadlí další podobné mýtické osobnosti – jako například Saint Germain a další. Duchovní přínos takových lidí tkví především v jejich schopnosti rozvíjet v lidské společnosti zájem o studium pozadí fyzické reality, hledaní původu a příčin dějů globálního charakteru, poznávat vazby na zdánlivě nesouvisející jevy a učit se rozeznávat příslušná vodítka, která se nám ukazují v běžném životě celkem často. Velmi často však také procházejí bez povšimnutí – právě pro naši neschopnost je detekovat. 

 Další symbolická vazba je na architekturu jako takovou – na aplikace posvátné geometrie do prostorového uspořádání staveb v přímé linii energetických toků. Tady zase můžeme intuitivně cítit propojení na tzv. mágy-stavitele. Býval to vždy Mistr zednického cechu (parléř) – respektive mediátor (mluvčí) mezi jednotlivými stavebními četami – dnes bychom řekli „stavební dozor“. Ten se pak promítnul do skutečné historické osobnosti Petra Parléře (stavitele chrámu sv. Víta) a jeho syna Jana Parléře (stavitele chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře) a nakonec i do osobnosti Jana Blažeje Santini, významného českého architekta italského původu. Symbolika těchto hermetických fenoménů je hodně složitá – prolíná historií a nabaluje na sebe vědomosti, které byly pečlivě střeženy před obecnou znalostí. Ne proto, aby nezralé lidstvo bylo uchráněno něčeho, co by nepobralo, na co není připraveno (i takto je působení Společenstva Devíti Neznámých chápáno), ale pro stálou přítomnost „druhé strany“ mince Evoluce – těch, kteří znalosti nevyužívají, ale zneužívají proti lidstvu jako takovému. 

 Stále se pohybujeme na uzoulinké hraně rozmezí polarit. Pohled vlevo střídá pohled vpravo – reprezentovaný obrazy mnoha tajných společností a řádů, kteří na Projektu Člověk začaly parazitovat už v Atlantském období a Linií Osvětlovačů (Zářících), kteří sofistikovaně „ukapávali“ jen takové vědomosti, které nasměrovaly tyto tajné spolky neřádů do směru, kde se budou kontrolovaně projevovat….a to je zase tajemstvím té "první strany" mince Evoluce.

 P.S. Jak s tím souvisí Post-Avion či Aviatika? V ovzduší je aktuálně hodně „živo“. My to moc nevidíme – jde o formace Křemíkových Multiplexů na vysoké orbitální dráze. Nebudu psát takovou tu klasickou duchovňáckou frázi, že ve 3D realitě jsou pro nízko vibrační chápání neviditelné, že jen vyšším formátem vidění jsou zachytitelné – protože by to nebyla pravda. Nejsou vidět pouhým okem, ale třeba přes sluneční filtr na teleskopu se dají dobře rozeznat – je to o použití technologie skenu, nikoli o exkluzivitě poslání toho, kdo je vidět může. A samozřejmě – vidí je i protistrana = observatoře, které pracují pro Elity Moci. Jak jsem v minulých dílech zmínila – ony se (ne)připravují na tzv. invazi (návrat) Anunnaků na Zemi. Je to zatím tichá kosmická válka, která má i pozemský charakter – události, které na vlastní kůži všichni zažíváme – a na pozadí toho je jiný „boj“ – Hvězdná válka o očistu našeho Kolektivního Vědomí, o jeho návrat k Celku – k tomu Vědomí Hvězd, které jsou naším původem. Přiložená ilustrace je abstraktním obrazem „Střídavých Proudů“. Je to analogie kvality elektřiny – ale v kosmickém záření a jeho dopadu na planetu – skrz ty Lodě Křemíků ve Sluneční soustavě. Tento transformátorový modul spadá pod multiplex s názvem Gája-Rosa.

 Použité zdroje:

 Detektor - Tajemná řeč katedrál

 Fulcanelli a Bratři z Heliopolis

 Tajemství katedrál

 Předchozí díly série Tri-Angel Orbis

stridave-proudy2-mini.jpg