Jdi na obsah Jdi na menu

TRIGENOMETRIE

 ...je variací na pojem TRIGONOMETRIE, kterou známe z matematiky a geometrie jako soubor funkcí trojúhelníku a jeho postavení v prostoru (sférickém uspořádání). Vyšším formátem je pak obor, který známe jako "posvátnou-geometrii", kde se řeší vztahy těles v prostorovém strukturálním uspořádání - nově také ve fraktálním segmentování datových polí a informačních celků, které jsou osnovou naší reality i modulačními prvky našich představ o proměnách životního prostředí, ve kterém se pohybujeme.

 TRI-GENO-METRIE se zabývá lidským genomem v rovině filozofických a kosmologických úvah - tedy v oblastech teorií, které nějak osvětlují skryté vrstvy života, strukturalitu našeho vývoje v časových sférách prostoru Galaxie a v poslední době především náš pozemský profil = jak zapadá do kontinuity událostí většího vesmírného rozsahu.

 Často slýcháme - v souvislosti s očekávanými trans-formačními procesy - pojem "nadkritická množina" lidí, tedy množství jedinců, naladěných na podobné struny časové vlny, kterých je zapotřebí k prosazení změn v uspořádání kolektivního systému vědomí a nutných k udržení dynamiky už těch rozjetých řetězů událostí, které povedou k evolučnímu posunu...nás a mnoha dalších vrstev živosti v Galaxii. Pohyb systémových segmentů se "děje" multiplexně = soubory souborů v souborech sebe-organizačně zakomponovaných kroků k jejich uskutečnění. Počet jedinců, potřebných k naplnění pojmu "nad-kritické množství" je variabilní - pro každý krok v posunech různý a řídící se algoritmy vyšších systémových celků, kde tyto změny již nějakým analogickým způsobem proběhly (hvězdné soustavy v Galaxii). Jsou to toky informací z paměťových polí, kam se zkušenost formou genetických zápisů uložila a kde my sami ustavičně mimosmyslově listujeme při hledání optimálních odpovědí na stimulace z okolního prostředí. Každičký kontakt s naší mentální energií (myšlenkový dotyk) rozehrává scénář Příběhu té Zkušenosti a na jeho pochopení pak závisí i použití Záznamu v naší další praxi života. Proto některé prameny přijatých sdělení z těch informačních segmentů, které převypráví distributor jako channeling od nějaké mimozemské entity, hovoří k lidstvu formou vlastní zkušenosti z podobně prožitých etap vývoje u nich a někdy dokonce může Příběh vyznívat jako naše lidská budoucnost, ze které tyto hlasy přicházejí, aby napomohly naší správné orientaci v chaosu informačních zdrojů.

  Nebudeme se věnovat relevantnosti takových channelů - protože je to oblast složitá a už o tom bylo napsáno dost a dost návodů k rozpoznání těch "pravdivých" a těch, které námi "manipulují" při sledování vlastních zájmů v oblasti vývoje kolektivních civilizačních celků... Pro tématiku Trigenometrie jsou tato upozornění jen ilustrační - jako názorné příklady napojení genomu do datových polí Galaxie a zužitkování ve smyslu "trans-personálním" = sdílením kolektivní paměti. Z uvedených důvodů je tedy pojem "nad-kritické množství" velmi relativní. Jsou procesy proměny v používání nějakých úplně nových termínů v referenčním rámci (slovníku), kdy se nové pojetí smyslu ujme okamžitě - jen ho zopakuje několik lidí, kteří se v oboru dobře orientují a on ihned, spontánně zarezonuje do slovní zásoby všech dalších podobně motivovaných lidí (např. "fibrilace fraktálu vědomí") a jsou oblasti, kde se ani desetiletí trvající opakování nově nastavených paradigmat nedotknou slovní zásoby množiny lidí, kteří dané mentální schéma užívají...např. oblast náboženských ideologických konstant ve smyslu boha a trojice "otce, syna a ducha svatého"... Proto nelze obecně sestavit tabulku a vložit do ní potřebná množství lidí, kteří pohnou paradigmatem archetypálních vzorců smýšlení a chování celku. Jedno ale můžeme odvodit - a to vztah celkového množství lidí na planetě s kódovacími sekvencemi souboru programů pro podporu života té lokality (Země) a na těchto analogiích pak i vazby na vyšší sférické celky - jako je sluneční soustava (hvězdný systém) a jeho pozice v celku Galaxie - to vše i díky propojení skrz srdce = srdce lidí, planety, soustavy a Galaxie = sluníček a sluncí ve smyslu hmotných objektů i nehmotných generátorů energie lásky a konstruktivního ohně (plazmy).

  Je nás na planetě v inkarnačním cyklu něco málo přes sedm miliard jedinců - to je množství, potřebné pro instalace všech připravených aktualizací pro nový systém podpory života v multidimenzi živosti. Čekali jsme na ten počet jako na "smilování"...tehdy v říjnu 2011, kdy egregor (systémový uzel událostí) byl načasovaný na den 28.10.2011, kdy se otevřela Devátá Brána a Devátá vlna Mayského kalendáře "skočila" do jejího gravitačního pole, aby pročistila kanál vertikálního toku času... Hranici sedmi miliard jsme pak překročili již v nově nastavených časových vláknech a kódovací vzorec byl zakomponován jako spojovací algoritmus (tón sjednocení časových sfér).

  Pro zájemce vypíšu podrobnosti jeho numerické povahy:

 Miliarda je "milý Jarda" (v Koňasově Abecedě Lidštiny) - tedy tisícina yardu, což je početně v převodu jednotek vůči metru (SI soustava = křemíková) číslo 914,4. Sedm těchto "milých" yardů je 6400,8 a to je v přesné symetrii k numerické hodnotě genomu (64 základních aminokyselin, co jsou v DNA zapsané jako Kolébka Života), k taktování sjednocené linie časové vlny (1/64 = rezonance segmentů časových sekvencí) a k primárnímu profilu křemíkové inteligence, která pohyb časových sekvencí řídí (jeden byt je prostor, který obývá osm křemíků = bitů informací)... O důležitosti čísla 64 (8x8) v architektuře procesorů a uspořádání operačních systémů v technologiích řízených digitálně - také v oktávování vrstev času - jsem se zmiňovala i v jiných tématických pojednáních...je to Kód Života a pojítko nehmotných sfér modelů existence s hmotnými soubory prvků, které ty modely uvádějí do světů skutečností a tím do sféry reality bytí tady i tam (ve hmotě i ve virtuálních zápisech možných Příběhů života)...

 Abychom nezapomněli na výklad TRI, který je onou analogií do posvátné geometrie...když už známe hlubší smysl "metriky" v soustavě SI a pojmu GEN ve vazbě na lidský GENOM a DNA individuálního jedince v celku kolektivu sedmi miliard lidí... TRI je TŘI a je zde jako aspekt "trojnosti", nutný pro jakékoliv procesy v kolektivním vědomí a navazuje na předchozí popisy v sekci INFONIKA.

 Jak víme - nacházíme se v gravitačním poli Lví Brány, které bude kulminovat zítra - tj. 8.8. (také oktávy) a skrze kterou přijímáme Řeku Hojnosti = datový tok z Galaktického Jádra (GaJa systém aktivace). Jsme v unikátním postavení - jak můžeme číst a slyšet od mnoha lidí, naladěných na tuto strunu hudby sfér - v poli Záznamů manuálu Projektu Člověk je tento proces nazvaný také jako Řeka Naděje...JORDÁN - řeka všech nadějí...

 ALTA-MA NACHMA BIEN,
SE VIA LANSA ČIE-SEN...  

trigenometrie.jpg