Jdi na obsah Jdi na menu

Úplněk v Kozorohu

 ...nás poctí svojí energií zítra nad ránem - a bude to tentokrát velmi silný generátor změn - jak v rovině našich osobních životů, tak globálně - v obecném smyslu a to hlavně díky komplexu sil, které nyní zesilují  právě v souvislosti se strukturálním polem Kozoroha.
 Kozoroh je v mystice duchovního vnímání vesmíru představitelem syntézy polarit jin-jangového charakteru a jeho skutečná podoba, včetně jeho funkční matrice v globálním systému, byla už kdysi dávno účelově pozměněná. Dneska ho řadíme mezi elementy země a svojí podobou je blízký skutečnému kozorožci. Zákrytný obraz kozoroha neměl sloužit samozřejmě k žádné manipulativní cestě v rámci inkarnačních možností lidstva - ta změna se sama generovala a posilovala v návaznosti na vývoj duchovní úrovně člověka po éře Atlantidy a odpovídala materiálnímu obrazu světa a lidské role v průběhu další nutné evoluce. Z dob helénistického osvícení nám ale v Kozorohu zůstal jeho pozitivní rezonanční vliv v podobě PAN energie a jejím realizačním příběhu - známe ho jako příhody boha lesů a nositele přímého propojení s přírodou a planetou celkově. Jeho podprahová ozvěna nám působí do hlubokých archetypálních šablon cítění a ve světle jeho silného polarizačního vlivu oživuje symptomy tajemna - tj. temné negativní pocity strachu a děsu ze syrových energií chaosu... PAN je Prime Aeonum Nobile = síla prvotního chaosu a komplexy těchto energií byly na dlouho potlačené pod andělský tok světla RA a jeho sbor ochránců, bez kterých by lidská bytost nedošla k současnému bodu PROMĚNY a POSUNU dimenzemi živosti uvnitř galaxie...
 Mnohé naše jistoty a jejich pevný základ ve vrstvách kolektivního vědomí se aktuálně mění - doslova boří a na troskách starého systému vykvétají barevné škály květů systému nového, skrze který budeme vnímat jin-jangovou polarizaci v nových úhlech prožitků (fúze polarit ve strukturách Pandory)... Také kozoroh opět opalizuje svým zdrojových světlem centrálního slunce galaxie - je to komplex informačních struktur, který známe jako ČCHI-LIN = JANG-JIN a v mytologické podobě jako posvátného JEDNOROŽCE, který je syntézou BÍLÉHO OHNĚ vzdálených HVĚZD, které svými GAMA paprsky propojujou naše RA Slunce do celého astrologického Platónova cyklu a uvolňujou  tímto kanálem exotické META-ORI energie z hlubokých krajin vesmíru. Jednorožec je představitelem symbolu devítky, která je trojnásobným trigonem poznání a uvolňuje pro systémové změny potřebné informační toky (upgrade programových matric). Jeho světská fyzická podoba je vyjádřená okřídleným koněm - PEGASEM, který je pohybovou složkou potřebných změn - je nosičem jezdců, kteří jsou promítáním procesu změn do oblastí naší kolektivní fantazie. Známe je jako "jezdce apokalypsy" a opět je zrcadlením našeho vnitřního nastavení, zda tuto informaci přijímáme negativně, či pozitivně...jde totiž přímo o gravitační pole, ze kterého se syntetizují ČCHI (ŽIVOT) a LIN (SMRT) - v mystickém smyslu obrazů, které v naší mysli stimulují toky aktuálních energií... 

 Jsme nyní v samém bytostném CENTRU - jak momentální vliv JEDNOROŽCE kalibruje naší pozici do naprosto přesných poloh umístění - kde se toto CENTRUM nachází, je individuální záležitostí každého jednoho z nás. Proto se nesnažme příliš špekulovat, jestli je tady více bezpečno než jinde, nebo jestli je tato politika "lidštější" než jiná, jestli nás toto ohrožuje a jestli naopak bychom měli konečně přijmout nějaký názor průměru populace. Také Země se "centruje" a není třeba příliš hledat, kam se gravitační OKO ukotvuje - horizontem událostí ve smyslu systémových změn je tradičně "česká kotlina", která má tvar srdce a je také srdcem EU-ROPY...v negativní expozici současných ryze negativních názorových struktur individuálního i veřejného mínění...jde o zákony zrcadlení = logiky tohoto srdce, na které jsme všichni napojení - bez ohledu na naši momentální národnostní příslušnost a na teritorium konkrétního místa planety, které obýváme a nazýváme domovem...síly, které jsou ve hře, překračujou naši aktuální inkarnační expozici a naše zařazení a působení v rámci celku je kalibrováno formou součtových faktorů všech našich paměťových vrstev (v KNIZE ŽIVOTA).
 V magické hermetické tradici je Česká země pod ochranou JEDNOROŽCE...Šumava je Pohořím Jednorožců (GABRÉTA) a do těchto míst se sbíhají nitky z planetární sítě energetických uzlů. Některé jsou přetížené negativním nábojem, který teče s oblastí Blízkého východu, ale je třeba mít na paměti, že právě tam je "Kolébka života" a nikoliv náhodně je proto ona oblast pod "palbou" a pod tlakem úsilí mocenských Elit. Principy protichůdných hodnot (synergie a entropie) narůstají exponenciálně do oktávových schémat vrstvení množin podobností v polích reality (fraktalita) a každá "otáčka" devítky vysypává z variant možností tu nejoptimálnější strukturu časové vlny = linii událostí. Mayská devátá vlna, která přeskočila předjímaný vývoj díky principu fraktality a vynesla nás do vyšší dimenze prostorového vyjádření, je novým sebe-organizačním elementem - v realitě to znamená, že mnohé nepříjemně vyznívající a deprimující předpovědi vývoje geo-politické a ekonomické situace ve světě naberou naprosto jiný rozměr. Systém Podpory Života (systémový matrix) je šitý na míru lidské populaci ve vrstvách času, který plyne galaktickým Projektem Člověk = je pro nás, nikoliv proti nám...podporuje náš růst a progresivitu, nikoliv  naši destrukci a zkázu...to je logika Srdce a energie Jednorožce - to je Bílé Světlo nové projekce ZEMĚ lidí do galaxie Mléčná dráha - v takovém formátu, aby každý bez rozdílu mohl říct - ANO - ZE-MĚ je tato ZEM a z nás ze všech je VESMÍR (VĚS-MIR)...
 Tradičně se zdržuju předpovědí a výkladů - protože toto není astrologický rozbor...jde o shrnutí tendencí v obecné rovině vnímání energií a informací, které k nám přicházejí - úplněk je "oknem", kdy lze zaostřit oko drobnohledu a pokusit se vnímat jindy zastřené a pocitově netečné částečky probleskující budoucnosti. Nesmíme pomíjet také fakt, že v denním režimu Slunce jsme nyní pod vlivem energie Raka, který je elementem vody a velmi příznivým způsobem dokáže korigovat všechny možné negativní pocity ze "surové" konstruktivní tvořivé energie Jednorožce, který je zde sice "připoután" k Zemi a vytvarován do pozemských tvarů Kozorožce, ale není proto nikterak slabý či nevýrazný... Rovněž je potřeba zdůraznit, že proměny archetypálních úrovní kolektivního vědomí probíhají a jsou instalovány hlavně ve spánkovém režimu - jak se vlny noci obtáčejí planetou a odklánějí sluneční paprsky z vlivu na podvědomí, tak se aktivujou (rozvíjí) snové příběhy změn v jejich základním nastavení - tyto instalace dlouhodobě popisuju ve svých textech a každou etapu symbolizuje některá z grafických matric Pandory. 
 Současný strukturální vzorec je symetrický se šablonou č. 004 s názvem "Anna-Krista-Líza", ve které se za jmény tří dívek skrývá kódování pro posun do pole tzv. Kristovského vědomí, což je jiný popis toho, co nazývám aktivací ARIA kódu Jedinečnosti. Dnes také došlo po dvou tisících letech míjení (mýlení) k plnému přesnému zákrytu planety Venuše s Jupiterem, což vytváří na noční obloze scenérii "Betlémské hvězdy" (té, která doprovázela narození Ježíše Krista) - bude viditelná několik dní těsně po setmění nad západním horizontem oblohy. Tyto projevené události jsou rezonancí změn, které jsem popisovala v souvislosti se změnou taktování frekvenčního vzorce = FQ našeho propojení do "Merkaby Srdce" (celek Slunce+Země+ČLOvěk) a aktivace tohoto celku v jednotné galaktické síti napříč všemi vrstvami existence, v pojednání ALTA-RA. AN-NA Kristalýza je v rovině systémových matric zástupným vzorcem pro fúzi polarit jin-jangové energie, zde pod vlivem původního symbolu ČCHI-LIN Jednorožce...CENTRA = SRDCE = NULOVÉHO BODU (přítomný okamžik = excitace Informačního Bodu Prostoru), kterým se manifestuje původní JEDNOROŽEC do strukturálního pole hvězdné oblohy a tam propojí tradiční souhvězdí KOZOROHA do astrologického znamení KOZOROHA a synergií obojího pak otevře stavidla pro tok energie BÍLÉHO OHNĚ, který tryská z galaktického zdroje hvězdokupy PEGASUS.

 Budeme odhalovat svoje skryté schopnosti i otevírat ekvivalenty možností, co tyto nové energie zpřístupní. Bude to mnohdy moc těžké a naruší nám to zaběhané formáty vnímání - budeme v šoku sami ze sebe a otočí nás to "naruby" - nás samotné, i náš známý svět = do pozice, kterou nutně musíme zakomponovat do úhlu vstřícnosti a přijímání běhu skutečností do zorného pole pohledu na život - na ten osobní i na ten celkový - lidský...  

 Rituály úplňku a novoluní

uplnek-jednorozce.jpg