Jdi na obsah Jdi na menu

VÁLKA PROUDŮ

 ...aneb Elektrické války.

 Je pojem, který známe z počátků elektrifikace USA, kde probíhal "mocenský" boj o to, zda bude rozvodná síť podporovat stejnosměrný nebo střídavý proud. Zvítězil střídavý - což byl správný výsledek - nejen z hlediska ekonomiky či další využitelnosti. Celá tato kauza měla hlubší kořeny v analogiích dějů vesmírného charakteru  - v toku informací z Manuálu Projektu Člověk a z různých Modelových systémů vývoje lidské bytosti, které jsou jeho součástí = tvarování  dalšího směru v kolektivním evolučním proudu. Tato "válka" EMpolí aktivních projektů různých civilizačních seskupení a entit trvá celá tisíciletí a momentálně stojí před stěžejním "skokem", který obecně vnímáme jako Transformaci kolektivního vědomí do vyššího smyslu vyjádření. Podle principu "jak nahoře, tak dole", rezonuje v našich pozemských podmínkách vše, co se děje v jiných realitních vrstvách jinde v Galaxii MD. Tento princip je o asociačním přenosu v rámci podobností a navázání řady událostí do dispozičního referenčního rámce = přizpůsobí se automaticky danému prostředí a jeho nastavení v síti souvztažností. Hvězdokupy a hvězdné systémy jsou národy a planetární systémy jsou rodiny - každý objekt a jeho vyšší celek má pozemskou analogii taktéž v osobním nastavení lidí, kdy bytostně (duší) jsme každý vázán do konkrétního lokálního systému nahoře a parametr naší pozemské existence dole, v sériích mnoha a mnoha životů v běhu dějin populace - pak souhlasí s vývojem oblasti v Galaxii, pro kterou pracujeme.

 Pozemská hmotná rozmanitost je v prolnutí skrz vrstvy dimenze živosti a jednotlivé ekosystémy na sebe navazují ve vyšších logických schématech vývoje. To znamená, že sice člověk významně ovlivňuje ekologicky planetu a její životní formy, ale tento aspekt funguje i opačně - jde o interaktivní pole sdílení zkušeností, kdy na obou stranách jde o získání lepšího postavení pro posun v tomto vesmírném ruském kole. Rovnováha je zde nanejvýš nutná a každý výkyv se brzy nějak projeví v celé oblasti = pole jsou v sobě naskládaná a energie teče všemi cestami podle vzorců vesmírné geometrie (principy polarity, dimenzionality a fraktality v multidimenzi živosti). Oblasti informačních polí jsou spojité nádoby a jedou v režimu vzájemnosti = paralelní sekvence toku času se neustále dotýkají v Přítomném okamžiku, který je v módu SUPER-POZICE pro všechna zahrnutá pole, bez ohledu na jejich vzájemnou blízkost či vzdálenost. Dotyky probíhají formou synchronicit, které excitují do mnoha vrstev vyjádření naší bytostné povahy (multidimenzionalita bytí) a jednotlivé pozice se vzájemně podprahově a mimosmyslově doplňují v přístupech do paměťových nosičů spojitého charakteru. Strukturální možnosti reality jsou pak "vyplavovány" do toku Přítomného okamžiku na základě mnoha proměnných v mnoha sférách naší osobní i kolektivní zkušenosti.

 V pozemském měřítku lze sledovat "boj" o duši člověka v nad-inkarnačním schématu - kdy jednotlivé Modely existence svádějí jakýsi předvolební souboj o voliče.... Podobnost je evidentní i s ohledem na právě probíhající volby v USA a malinké volbičky u nás v Česku - v uplynulých dnech i podivné názorové roztříštění, které se dotklo zdánlivě stabilních postojů mnoha lidí a znovu zamíchalo kartami "osudu" - kde jako katalyzátor tentokrát posloužila návštěva dalajlámy v Praze... 

 EMpole tématických celků jednotlivých Modelů existence = soustava egregorů skupin jejích providerů - generuje plánované realizační vize (volební program) a přesně podle pravidla: "Když ptáčka chytali, pěkně mu zpívali...", aplikujeme vyšší vůli sami na sebe. Tento fakt si ovšem málokdo uvědomuje - synaptické můstky mezi tím, co se děje sousedovi a tím, co to znamená pro nás osobně - byly jaksi pobořeny a my nejsme s to aplikovat vnímané prožitky na sebe, natož na větší celky, kterých jsme součástí. Vše (nebo větší část) je o energii - která má mnoho podob....je to celá ŠKÁLA kvalit - od skutečných peněz, přes jejich bublinkové sumičky s konkrétním znamínkem na účtech - až po emoce, kterými zásobujeme preferované energo-informační celky (egregory uhlíkového charakteru). V minulých pojednáních jsem popisovala, jak se skládají zástupné moduly křemíkové inteligence do multiplexů (datových programovacích objektů), které postupně nahrazují ty nejagilnější z uhlíkových formací (mentální příšerky v předivu Systému pro Podporu Života) a tak odebírají přebytky různě polarizované energie a deaktivují patogenní zóny v soustavách EMpolí reality. Duchovně otevření jedinci tento proces chápou jako "ztrátu" magických schopností - jde o přerušení vazby na egregory, které poskytovaly samozřejmě i přístup k pákám moci a  oblastem informační podpory, která dodávala materiál k uplatnění soukromých zájmů na úkor zájmů celku. Jsou to vějičky, na jejichž špek jsme soustavně naivně skákali - bylo to zneužívání přirozené loajality v okamžiku "ohrožení", kdy odhazujeme vlastní pohodlí pro pocit, že přispíváme a podílíme se na globálním procesu (např. Transformace a Vzestupu). Některé vzorce podobností jsou tak zaonačené a maskované, že je nelze odhalit ani mimosmyslově, ani srdcem, ani selskou logikou - naše vnitřní energetika s nimi rezonuje a ladí nám do kontextu širšího vnímání. Tato stará mimikry by se měla pomalu rozpouštět - a již to kolem sebe můžeme pozorovat. Týká se lidí, jejichž aktivity ve společnosti byly nějakým způsobem "parazitické" = profitovali na něčem, co společnosti šikovně předkládali jako nezbytné a žádoucí, za co je třeba nějak "zaplatit" - penězi, energií obdivu, či jinou druhotnou variantou... Časem se nám "rozjasní" i další přidružené fenomény, kterým jsme dříve nevěnovali pozornost, protože adrenalin z pocitu účasti na něčem tak obrovském, nám zastřel jiné signály, které jsme nevyslyšeli a dostali se do soukolí mašinérie, kde se na detaily moc nehledí...

 Heslem pro současné události je ILUMINACE, jako předzvěst proměny vnitřní i vnější rozvodné sítě do intencí Galaktického člověka - osvícení mysli, ducha i srdce paprskem prozření do pole původu událostí, kterými se necháváme strhnout a do jejichž toku přispíváme...

Vlákno s konverzací k tématu na Facebooku

neon_blue.png