Jdi na obsah Jdi na menu

Vějíř Pandory

 …je „součtové“ schéma pro soubor tématických matric, které představují vodítka pro Transformační procesy v zóně našeho Kolektivního Vědomí. Těch základních témat je 144 – a každé nese potenciál změny pro globální paradigma, kterým určujeme, popisujeme a klasifikujeme takové „veličiny“, jako je vznik a rozvoj Života, původ a dílčí cíle Evoluce, vazby proměny myšlení a pochopení jejich účelu v kontextu Celku, který překračuje běžně vnímaný Čas, Prostor - v Cyklech opakování, které spirálou postupu onu proměnu promítají do oné sféry Kolektivního Vědomí. 

 Svého času jsem se pokusila – z roviny vlastní perspektivy a na základě osobních vhledů do informačních základů vesmírných principů, které tyto procesy řídí – soubor těch tématických matric schématicky i verbálně znázornit a přiblížit – jsou uložené na webu Pandora v množinových motivech jako Systémové Komplexy. Pro vizualizaci, i popis jejich zařazení v proměnách Systému Podpory Života, mi velmi pomohla Abeceda Lidštiny a koncepce symetrií v oktávě dimenzí živosti, které jsou součástí tzv. „psycho-fyziky“ Honzy Koňase. 

 Nová formulace úlohy Pohybu – role Zvuku a jeho frekvencí v toku energo-informačních vlivů na tvarování reality – v mentálním i fyzickém smyslu – je obsažena v článku, který dávám do přílohy. Jeho součástí je i výzva ke čtenářům, aby se zamysleli nad dynamikou zvuku slov, kterými vyjadřujeme svoje postoje – jak se tato frekvence mění na rezonanční efekt, kterým tvarujeme vlastní schémata myšlení a tím vysíláme požadavky na proměnu mentálních schémat globálního charakteru, která pak na základě samořídících procesů uvolní potřebnou energii (a informace) k realizaci změn chování společnosti a tím k aplikaci Novostí do vytváření struktur životního prostředí. 

Další texty na webu Nejsme ovce

vejir-pandory.png