Jdi na obsah Jdi na menu

VIKTORIA

...a dakaba Nága
si bienče via...
Die vinši siem nis,
die miele pacha vys...
A Matoa dana,
si bienka mia.
Si sivala dana...
na temžen lis.

 Planeta - lidstvo - Slunce a soustava těles, která nás obklopují....tam jsou zapsané naše originální zdrojové příčiny bytí, ze kterých si nabíráme prostředky pro jeho kolektivní smysluplné prožívání v míru a lásce k bližnímu svému...

 Nejsou samoúčelné a nahodile v prostoru nakupené - jejich dráhy a rychlost pohybu jsou výsledkem společného řádu, který vše jednotlivě rytmicky a v sekvencích stimuluje - který vše komplexně - jako jeden Celek - v obecném smyslu zastřešuje i napájí motivací a energetickou podporou k její realizaci.

 Jsme na prahu Změny - v těchto dnech se vysunujeme ze Skleněného kříže systémového pole ochrany a opět vklouzneme do víru událostí - jako aktivní elementy procesu. Pokud někdo v posledních dnech měl pocit, že tlak na jeho jemnohmotnou tělesnost dosahuje maxima, pak by se měl něčeho pevně chytnout a připravit na skutečný fičák, co provětrá naše těla, příbytky, jejich dvorky, včetně přidružených budov, do kterých ukládáme životní hodnoty a kam chodíme čerpat sílu i odevzdávat bolest z neúspěchů. Infrastruktura veškerého "silového" charakteru obdrží velmi rozsáhlou inovaci, která mnohé její systémy otočí doslova vzhůru nohama. Už teď vnímáme proti-pólové paradoxy, kdy v jednu chvíli na jednom místě probíhá něco naprosto úžasného a nevídaného a v témže okamžiku nám přijde zpráva o akci, co je té pozitivní naprostým opakem. Je to jako třídička na běžícím pásu....dobré vpravo, špatné vlevo...rychlost je závratná, nemáme šanci být přítomni (on-line) u třídičky v tom okamžiku, kdy se něco rozhoduje a kdy dochází k zařazení - vždycky jen obdržíme zprávu, že se to stalo, vykazovalo takové a takové hodnoty a následně sami odkýváme popsaný scénář tím, že tomu dáme souhlasné nebo nesouhlasné vyjádření - sjednotíme se v charakteristice toho, co je správné a co není správné - jde o kalibraci morálních přístupů a hlubokých skrytých vlastností, které nám celý život stínily nějaké účelové masky. Dostáváme se do linií událostí, které se budou v čase aktivovat tak, abychom byli vždy v epicentru nějakého souboru podnětů, kde nepůjde použít ani jednu z těch masek, protože ta "faleš" by byla okamžitě odhalená a naše prestiž by zaznamenala odstín nedůvěryhodnosti v námi prezentovaný kodex lidskosti.

  Tento fenomén nás zastihne ve všech vrstvách společnosti i ve všech způsobech konání a jednání - principem fraktality a nasyceností množin podobností, co se magneticky přitahují nebo naopak odpuzují z důvodu nekompatibility... jde o jakýkoliv postoj v řadě strukturální logiky polí reality - od jednotlivce, jeho rodiny a sympatizujících přátel - až po společenské, tématické a politické spolky, sociální infrastrukturu, národní iniciativy i státní moratoria...jde o globální proces ODHALENÍ, který má cílovou symboliku v pojmu VIKTORIA = SVOBODA. Kódování tohoto procesu v interaktivním systémovém prostředí manuálu Projektu Člověk je ve formátu datového toku pro telepatický "export" do lidské domény života = nikdo tomu neunikne, každého to "postihne" v kruhu okolností, které jsou nějakým způsobem jemu a blízkému okolí šité na míru a mnohé z nás to bude "bolet". Nepůjde ani tak o fyzické újmy, jako o ty vnitřní bolístky v podobě pocitů neuznání, útoku na osobní přesvědčení, suverenitu autority v zaměstnání a v rodině, stabilitu hodnot pro naše dlouhodobé plánování a snažení plánů dosáhnout...apod. Naše vzdušné zámky se budou hroutit jako domečky z karet - stát zůstane jenom to, co má kvalitní základy = je z kvalitních a ověřených materiálů, má osvědčení "pravosti" a sympatie nějakého objektivně relevantního okruhu uživatelů - tedy lidí, co jsou do problematiky nějak zainteresovaní a tedy kompetentní v té oblasti říci - ano, má pravdu, je to tak, funguje to, dávám tomu podporu - nebo ne, jen to hraje - aby se to lidem líbilo, ale sleduje pouze osobní zisk, lže a skrývá skutečné příčiny i dopad na prostředí, kde to má být zavedené do praxe, je to účelové a zbytečně energeticky náročné - jen to zrcadlí jeho ambice a nikomu to nic nepřináší, byl jsem svědkem následků takového chování a nedoporučuji v tom pokračovat nebo to jinde opakovat. To "hodnocení" nebude samoúčelné a "soudící", nýbrž na skutečných hodnotách postavené = vyplyne z momentálních daných souvislostí. Někteří lidé neodhalí svoji skutečnou "tvář" do okamžiku, kdy nejsou doslova v koutě a bez možnosti kličkování... a do toho kouta nepůjdou dobrovolně a bez použití dostupných "zbraní". Subjektivita půjde trochu do podřadného významového módu - a to z přirozených důvodů - zatím převažují lidé, co jim na srdci neleží prospěch většiny (nebo lidí v okolí), ale jenom jejich vlastní zisk a výhody. Stále ještě navlékáme líbivé mimikry, abychom uspokojili ambice, co nikomu nic nepřinášejí...stále jedeme ve stereotypech jako je rčení "bližší košile než kabát" a "co je doma, to se počítá", "zadarmo ani kuře nehrabe, či tvrdší varianty obrany majetku, který mnozí cení výš, než život potenciálních narušitelů jejich bezpečnosti...každý budeme s rukou na srdci vyklápět svoje temná tajemství a budeme se i stydět...Úklid začíná před vlastním prahem a teprve pak se můžeme podívat, jestli je u souseda také uklizeno a pokud není, pak ho nebudeme plísnit, ale přiložíme ruku k dílu = nabídneme pomoc, za kterou nebudeme v dalších dnech vymáhat kompenzace...

 Tento trend budeme silně prožívat v příštích dnech, kdy okolo 21.6. (slunovrat) projde to nejlepší z nás (virtuální soubor HODNOT) Bránou Propojení a my se kolektivně posuneme do úrovně již vytříděných alternativ vývoje dalších událostí. Pás ovšem stále poběží a dojezd třídění bude pokračovat od náznaků k uskutečňování toho, co dostane nejvyšší podporu v obecném smyslu vnímání lidských hodnot života.

 Možná to zní jako banální "moralizování" o věcech, co všichni dávno vědí a mají zažité natolik, že není třeba v této oblasti už nic dalšího instalovat. Jenže ono to není tak jednoduše černo-bílé, protože i zdánlivě velmi upřímně myšlený dobrý skutek může napáchat nesmírné škody v křehké rovnováze ekosystémů, kterých jsme součástí. Někdy srdce říká ANO, ale logika souvislostí řekne NE...smyslem odhalování svých nejvnitřnějších komnat bytí je jejich úklid a generální zkouška na jejich začlenění do Budovy DOMOVA lidí a celé vrstvy života, kde se lidé pohybují a vyvíjejí ve smyslu evoluce.

 viktoria.jpg