Jdi na obsah Jdi na menu

VITE-ALL

 …čili vrstvy Duše…

 Viteály známe z fantasy příběhů Harryho Pottera, kde představují předměty, do kterých je pomocí černé magie umístěná část duše člověka. Děje se to skrz “katalyzátor“, kterým je smrt – nějakého jiného člověka, který uvolní potřebnou energii k přenosu. Potud fikce, která ale stojí na mytologii o praktikách, které jsou používány v experimentální magii již celá tisíciletí. Podrobnosti jejich mechaniky jsou utajené a předávají se jen úzkému kruhu zasvěcenců. 

 Za tím vším je ještě jedna další informační vrstva – samotná charakteristika mnohočetnosti vyjádření Bytosti (Duše) do Světů Existence. Jako všechny komplexní poznatky – mohou i tyto být zneužité a nastavené proti Životu obecně – tím, že jeden staví nad všechny ostatní… My se však budeme zabývat onou neutrální podstatou, která vypovídá o základech naší Existence a pokud přijde na pořad nějaký možný rezonanční efekt, pak pouze v progresivním smyslu Podpory Života jako takového.

 VITE-ALL obsahuje pojmy jako „život“ (vitae), „réva“ (vite), „all“ (vše) – ale i „teal“ (šedozelená, která může být jak „olivová“, tak „dračí“). Těch polaritních zabarvení bychom našli více – je to znamení, že rozsah pojmu jako takového je široký a mnohovrstevnatý. V mystice byly za viteály použity vždy takové předměty, které měly silný náboj „kouzla“ – ohledně symboliky, používané v magii. V prostředí kvantového pole Života za viteály slouží kódovací sekvence, které „otevírají“ vstupy do energo-informačních struktur jejich významu a účelu – tedy přímo do samotných vrstev Duše.

 První dva viteály, jejichž kódovací sekvenci jsem vyjádřila v abstraktních schématech (přiložené obrázky), se nazývají ALL-KABARA a ALL-AMBRA.

 ALL-KABARA je vrstva fyzické Existence – kdy je Člověk v poli Celistvosti = má aktivní všechny vrstvy Duše (včetně vrstvy inkarnační) a jeho „zarovnání“ do „programového Plánu“ Bytosti je kompletní. To vyjadřuje i skrytý kód = ALL (vše), KA (Duše), BA (tělo), RA (světelná inteligence Bytí). V mých textech jde o formát Galaktického Člověka – tedy cíl transformovaného Kolektivního Vědomí a jeho individualizované vyjádření do vrstev Světů v prostředí Galaxie. 

 ALL-AMBRA je Duše v pozici jemno-hmotného vyjádření – tedy z našeho úhlu vnímání jde o fázi bez fyzického těla. Zde však vnímáme opět onu Celistvost a proto ALL-AMBRA spíš ukazuje souběžnou část naší Existence, do které se můžeme přepínat změnou stavu Vědomí – tedy skrz aktivovování spacifické frekvenční sekvence. Součástí Transformace Kolektivního Vědomí do intencí Glaktického Člověka je schopnost toto „přepínání“ vědomě řídit a účelově využívat pro cestování nejen na Planetě, ale do Vesmíru obecně. ALL-AMBRA obsahuje „fluidum“ Záměru = soubor vyšší role Člověka (jeho Duše, Bytosti) v evolučním procesu vývoje Lidstva jako Celku. Jde také o „programové pole“ pro větší rozsah mnoha inkarnací – z nichž některé překračují rámec Země a Sluneční soustavy.

 VITE-ALL je souborem dalších vrstev Duše – pokud se mi podaří k nim načerpat dostatek informací, budu je postupně popisovat. Jedná se opět o „redefinice“ starých pojmů, které vlivem Novostí, jenž společně ukotvujeme do sférických oblastí Planety, nabývají další rozměry vnímání. Hodně těchto znalostí už máme – ze starých filozofických a ideologických nauk a ezoterních duchovních tradic – jsou však navázány na stará paradigmata a ideologie hierarchického uspořádání Evolučního Modelu. My se potřebujeme vymanit z těchto silových gravitačních vlivů eskalace Moci – a překomponování asociačních řad (paradigmat) je jednou z neúčinnějších metod nápravy. Základem toho je znalost jak staré verze a jejího účelu, tak nové kompozice téhož – v nových podmínkách Života. Tyto jemné nuance rozpoznáváme za pochodu – jak se okolnosti jejich uspořádání v noosférickém prostředí Kolektivního Vědomí Planety vynořují z chaosu energo-informačních kontur Novostí – tak zachytáváme jednotlivá vodítka a tato navazujeme na už existující obraz vnímání Existence a podstaty našich Životů.

 

 vite-all1-neg-mini.jpgvite-all2-mini.jpg

vite-all5-mini.jpgvite-all6-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice