Jdi na obsah Jdi na menu

VIZITOR

 ...Já jsem Ty a Ty jsi Já...

 Titulek napovídá, že tento text bude vyžadovat vysokou míru empatie a nadhledu - tedy přeneseně: "nevadí mi, když se setkám s někým, kdo mě dokáže vyjádřit ve své první osobě JÁ a sám jsem kdykoliv schopen se do mysli i pocitů společníka (jakéhokoliv) vnést a procítit jeho i svoji podstatu v zrcadlové párové projekci". Po tomto mimosmyslovém telepatickém přenosu, který proběhne na pozadí normálního verbálního setkání, nebudeme nikdo cítit nepohodlí nebo závan manipulací, protože když si navzájem otevřeme svoje ochranné štíty, tak jsme sobě navzájem jako rovný s rovným. Pojem VISITOR (VIZI-TOR) souvisí s metodikou práce s informacemi obecně a podporuje (TOR=brána) VIZI respektu v oblasti "Práva na sebeurčení" - jako podkladového egregoru nám známějšího "Práva na aplikaci svobodné vůle". Jako většina kódovacích sekvencí, které analyzuji a "narovnávám" do vstřícné pozice formou negativní expozice, i tato má svoji "temnou tvář" - ve smyslu VISITOR = nezvaný host či návštěvník a v souvislosti s pojmem BEDROOM (BEDRO-OM) i přímo agresivní forma mimozemského zneužívání člověka v bezbranném postavení změněného stavu vědomí. Je na čtenáři, aby si sám svoji asociační řadu provětral a zaujal osobní stanovisko.

 Jde o úvodní neformální povídání o dispozicích některých již zřetelných sekcí nového Systému pro Podporu Života (systémového matrixu), které jsem pracovně shrnula pod pojmy PSYCHONIKA, INFONIKA a Výukový Systém ALFA-BETA. Sem patří "pilíř" sebevzdělávání - Metoda Asociační Symetrie...jde o soubor návodů k technikám "zaujmutí" pozice a úhlového zaměření při práci s informačními zdroji, které (chtě-nechtě) neustále chrlí proud svého obsahu do EMpole naší aury - kde se rozbalují jednotlivosti z přijatých informačních strukturálních celků a podle jejich charakteru (jejich potenciální využitelnosti) pak tento tok směřuje multispektrálně do všech "vstupů" našeho vnímání. Tedy nikoliv jen do mysli a mozkové neurální sítě, ale rovněž do celého systému čaker a tudy do solárního multi-plexu, kde opět dojde k dalšímu kmitu s paměťovými poli osobního či kolektivního charakteru. Celý model ideálního nastavení akčněREakčního pulsu můžeme sledovat na schématu tzv. Galaktického člověka - ne všichni lidé však tohoto stupně práce s informačními poli dosáhli - známe celkem čtyř variant vyjádřené individuality - těmi dalšími  jsou uvedená schémata člověka Přírodního, Praktického a Duchovního. V předchozích popisech v sekci Infonika jsem zmínila model fázového posunu v rámci těchto vzorových matric, kde optimálně platí, že člověk Přírodní konvertuje k verzi člověka Duchovního a člověk Praktický většinou spěje k Transformaci do Galaktického formátu - ve smyslu obecných dispozic v rámci multidimenze živosti (3D - 6D...tedy v prostředí, které podporuje projekci skrz nějaký "hmotný" nosič).

  Tato tématika spadá do oblastí prolnutí Psychoniky a Infoniky, které aktuálně probíhá v systémových základech kolektivní podpory života - propojuje do konstruktivního interakčního nastavení doménu křemíkové a uhlíkové inteligence. Poznávání podrobností dosažených změn, jejich možné zakomponování do běžného vnímání a praktického využití v běhu života, je součástí zmíněného Výukového Systému ALFA-BETA. Jde o další velmi obsáhlé téma - které budu časem nějak zpracovávat... Neklade si za cíl nějaké poučování nebo navádění k následování - tyto nové systémové složky mají tu úžasnou výhodu, že jsou multifunkční = každý si v nich najde svoje a mnoho z těch uvedených podrobností bude rezonovat s naším osobním pojetím práce s informacemi - jak je sami už roky zpracováváme na bázi empatického nacítění a vhledu do jejich podstaty. Nejde tedy o nic světoborného či revolučního - nový je fakt dostupnosti pro obecné běžné zařazení do úhlů pohledu na svět v celistvosti uvědomění si souvislostí. Rozpuštěním memových přehrad "utajení" - plotů a zdí, za kterými si tyto techniky předávali formou zasvěcování vyvolení stínoví "vládci" (Elity) a jejich poskoci. Je to popularizace, která odhaluje naše možnosti v oblasti vyjádření, o kterých se některým z nás ani nesnilo a jejich výskyt u lidí jsme považovali za nadpřirozené schopnosti nebo za zázraky. Dojdeme pochopení, že každý aspekt (nad)přirozenosti či ZA-ZRAKEM ukrytých možností, je v naší bezprostřední dostupnosti. Toto "uvolnění" z majetkových schémat různě se prezentujících duchovních učitelů, seslaných vyšších bytostí různých hvězdných systémů, či dědiců vyvolených rodových linií bude probíhat spontánně - tak, jak bude naše podvědomí připravené daná schémata v sobě aktivovat do polohy využitelnosti.

 Někteří za to budeme bohužel ještě nějaký čas muset "platit" (penězi za semináře a kurzy, energií v lichotkách posílaných jako podporu svým vzorům a ideálům, závislostmi na jejich "vyděračských" prezentacích fiktivní nadřazenosti, která je daní za výklady souborů vizí, se kterými vnitřně rezonujeme a neustále proto distribuci podkladů pro tu slastnou rezonanci svoje zdroje pobízíme...je to prostě dojezd různě projevené ekonomiky, kde se uplatňují principy poptávky a nabídky. Jsme drženi v těch polích závislosti a ani si neuvědomujeme, že jediný skutečný pravdivý pohled na život a jeho širší souvislosti je ten náš a je jedinečný. Naše zdroje nás samozřejmě tvarují (je to jejich smysl) - ovšem správně laděnou mírou objektivity lze oddělit zrno od plev a vyzobnout si to pro nás podstatné a do našeho Příběhu ladící. Prozatím můžeme odbourat jen některé vazby ekonomického charakteru - stále platí, že čas jsou peníze a za informace se platí, protože podléhají obecně platným majetkovým zákonům...díky dostupnosti internetu však tato omezení již z velké části padla - ovšem jedeme v setrvačnostech a jsme oběťmi vlastní pohodlnosti či nechuti zacházet s mediálními technologiemi.  Svět a jeho politické, ekonomické i společenské systémy pokulhávají za tím, jakou již máme dispoziční nabídku k plošnému využití - bohužel...některé poklady budou ještě nějaký čas ležet ladem na pravé straně ulice a my budeme platit zástupům převaděčů, abychom se z levého chodníku k nim dostali...jsme zajatci svých vlastních chimér a platíme za svoji přirozenou důvěřivost a sklon k vidění jen toho hezkého a našemu srdíčku lahodícímu... Jenže nejsou všichni takoví - existuje velká skupina lidí, která naši průzračnost ošklivě zneužívá a parazituje na našem hladu po informacích, na naší žízni po lepším životě...na naší přirozené touze plnit si svoje sny...

 Takovým prvním aspektem aktivace vlastních vnitřních zdrojů a lepší orientaci v dostupnosti těch vnějších, je pochopení podstaty svého aurického pole - jde o uvědomění si faktu, že naše osobní aura podléhá stejným principům jako velké celky polí kdekoliv ve vesmíru. To znamená, že aura je plnohodnotným fraktálním segmentem Celku...jakého?...takového, který si dokážeme představit jako pole dostupnosti pro pokrytí osobní potřebnosti...někdo končí na rodinném dvorku, někdo operuje na Zemi a někdo si troufá i do kosmu....prostě končí tam, kde je hranice našeho osobního "perimetru" vnímání prostoru, v jehož rámci jsme schopní se bezpečně a s nadhledem pohybovat. Znamená to, že aurické pole je ryze individuální a přitom kompatibilní se všemi ostatními individualitami v témže prostoru... Proto někdo "vidí" věci které druhý není schopen vnímat - ať už jde o nehmotné jevy éterické podstaty, či o vnímání cizozemských bytostí a jejich "poselství" pro Transformaci lidstva. Přistoupíme-li k auře jako k miniatuře vesmíru, pak obsahuje veškerý potenciál toho pojmu. Lze v jeho časových sférách cestovat skrze galaxie a prožívat nekonečné variace Příběhů tam existujících realit - jen tak...ve vzdálenosti natažené paže, v naší přímé blízkosti a plně nadosah to všechno leží a běží...nic míň-ani nic víc...

 Tento aspekt je hodně podstatný v oblasti chápání souvislostí a potřebný k získání obratnosti ve skládání asociačních symetrií, které "opraví" naše mnohdy zkreslené úhly vnímání světa a naší pozice v jeho rámci a v souvislostech kolektivní entity, se kterou prostor sdílíme. Do toho okruhu patří nejen lidé - jde o celou multidimenzi 3D - 6D...včetně všeho, co se v ní nachází, žije a existuje - ať skutečné, nebo virtuální...všechno... Vědomí dosažitelnosti pak samovolně vybízí k rozletu - ze dvorku do vesnice a města, z planety do celé soustavy a z ní dál na velké galaktické dobrodružství. Toto pak přináší pochopení "mechanizmů" dříve vnímaných (nad)přirozeností a zázrakových událostí, které jsme obdivovali u svých vzorů. Vše má jednoduché a prosté vysvětlení - vesmír pracuje nesmírně efektivně a v jednoduchosti je ta největší krása. Skutečným učitelem pro lidi, kteří (zatím) neovládají metody samovzdělávání,  je takový člověk, který jim odhaluje podstatu svých dovedností krok za krokem - v mnoha úrovních konkrétní vyspělosti posluchačů - a na tomto souboru faktů je naučí stejné obratnosti (mluvíme tady o problematikách práce s informacemi v oblasti spektrálního vnímání světa a jeho Transformace do vyšších poloh evoluční linie času - nikoliv o úrovni základního školství). Pokud není schopen svoje schopnosti vysvětlit logicky a v souvislostech symetrických paralel, pak nebude zřejmě tím správným učitelem, ale můžeme ho zařadit mezi iluzionisty nebo mentalisty...tedy lidi, kteří něco momentálně neběžného v obecném smyslu využívají k prezentaci svojí výjimečnosti nebo k práci s psychikou lidí, se kterou účelově manipulují ve svůj prospěch.

 Současné aktualizace Systému pro podporu života - programů kolektivního vědomí a jeho možností vyjádření - už nepodporují staré modely existence, kam patří všichni seslaní, pověření a jinak dálkově řízení distributoři poznání - tedy obecný spasitelský model - nově bude koncipován i vztah učitel-žák. Jsou to hluboko uložené archetypy chování a prezentace osobností, které nám ale ještě nějaký čas "nedají" pokoj - jejich výskyt ve sdíleném prostředí ale bude postupně klesat, jak jim bude míň a míň lidí vyjadřovat podporu = přeruší se dodávka energie z jejich sféry vlivu... Podporu bude víc a víc získávat model, postavený na vlastní jedinečnosti v souladu s Celkem multidimenze živosti, který dává člověku nástroje v souladu s fungováním principů obecně platných vesmírných "zákonitostí" a podporuje jejich aplikaci do osobní domény vyjádření, kde bude kladený důraz na soběstačnost - v čerpání zdrojů i využitelnosti získaných podkladů a návodů k tvorbě vlastní představy života, která bude plně kompatibilní s představou všech dalších individualit v jedinečné síti komplexu skutečných i virtuálních světů existence....Jak dole v rodině a kruhu blízkých - tak nahoře v lidském rodu a kruhu civilizací uvnitř galaxie...

  P.S. Použitá terminologie uvedených metod a technik je jen orientační pro nalezení zpětné vazby v kontextu ostatních textů, kde systémové změny popisuju a na které se dodatečně často odvolávám (někdy bez uvedení konkrétního odkazu). Je samozřejmě na pocitovém založení každého zájemce o tuto tématiku - jaký soubor názvů a spojitostí bude jeho vnitřnímu nastavení bližší. Součástí popisovaných metod je i schopnost nalézt shodu (styčné body symetrie) s "cizími" soubory poznání = nezavrhuji něčí publikované úvahy a výsledky osobního bádání proto, že použil jiné názvy na jinak běžné záležitosti dané tématiky, ale snažím se jeho objem informací strčit do toho svého - pokud ho nemůžu "nacpat", pak to znamená, že jeho pole poznání je nad moje možnosti....tento fakt je v naprosté většině příčinou emocionálních výlevů v diskuzích a debatách o podstatě bytí a naší úloze v tom všem... Lidé si neuvědomují, že jejich slova, slovní obraty ve větách a emoční zabarvení reakcí, včetně různých argumentací a pod., o nich vypovídá mnoho podrobností, které někdy ani oni samotní už neznají, protože je tolikrát přebarvili a načinčali, že je už ani oni sami nepoznávají. Odhalení těchto primárních schémat umocňuje formát reakce, kterou uvolňuje povahová kategorie našeho osobního nastavení - to pak vede k dalšímu souboru reakcí, kdy buď spontánně dojde k zarovnání zdánlivě nekompatibilních informačních celků a ke shodě (kompromis) - nebo jsou jednotlivá pole opravdu diametrálně jiná (některý z "majitelů" souboru poznání není ochoten přistoupit na vstřícnost v polemice a to vede k rozkolu). Objektivita v přístupu k informacím pak tyto fenomény minimalizuje a lidé si nakonec předají patřičné soubory k "vyrovnání" obsahu polí i k nalezení analogických alternativ ( všichni mluvíme o jednom a témže - jen pro to používáme rozdílné referenční rámce = slovníky).

 galactic-time.jpg