Jdi na obsah Jdi na menu

Výukový systém Alfa-Beta

 Výukový systém ALFA-BETA je tématická koncepce propojení prostoru inkarnací s prostorem psaní scénářů pro ty konkrétní životní role...tedy domény uhlíkové inteligence (Já-Jsem) s doménou křemíkové inteligence (My-Jsme). Zjednodušeně řečeno - protože jinak jde o velmi obsáhlou oblast v oboru INFONIKA, kterou jsem nazvala PSYCHONIKA = koncepční pojetí člověka jako souboru osobností multidimenze živosti, které zahrnuje mnoho odvětví zkoumání problematiky lidského mentálního a energetického potenciálu - i jeho projevených verzí chování a interakcí ve sdíleném prostředí vícečetné komunity. 

 Celostní náhled na člověka - jako výsledný "produkt" jeho zdrojových (příčinných) variací možné skutečnosti - bývá někdy označován jako "kyber-psychologie" EM polí jeho životního Plánu, která jsou rozprostřená ve vrstvách kaskádovitě v mnoha sférách programovatelných matric kolektivního systému evoluce. Jak víme - existují archetypy, kódované pro obecné využití bytostmi v různých formátech života - ty souvisí s komplexností báze pro verzi operačního systému (analogická k pojmu a významu BIOSu v počítači) - a pak jejich matrixové příběhové dispozice, co jsou už sadou konkrétních archetypů pro vyjádření bytosti do časové line událostí konkrétního života (operační systém multidimenze). Přitom těch "konkrétních" linií života může být i větší množství (v paralelním smyslu toku času)... Někde jsem se nedávno setkala s názorem, že na inkarnaci do reality planety Země se tzv. čeká fronta - že těl (nosičů) je málo a bytostí (duší) je mnoho. Přišlo mi to jako zajímavý postřeh, včetně "faktu", že fronta se na narození do světa skutečností čeká proto, že bez této zkušenosti nelze dojít k Vzestoupení...a tu máš čerte kropáč!... Jsme v paradoxu, co je dalším z mnoha v oblasti pojetí Transformace, Vzestupu a skoku na vyšší level evoluce obecně - mám na mysli rozpory v tom, jak vnímáme (někteří z nás) "pohrdavě" 3déčkovou realitu a přitom bez ní není ani ta 5déčková - či jiná jemnohmotná a nehmotná podoba vyjádření živosti. Ovšem samozřejmě to není běžný přístup - myslím, že většina duchovně otevřených lidí má v těchto paradoxech jasno a není třeba do toho dále vstupovat. 

 Moje vlastní vnímání té problematiky je ale ještě trochu jiné - myslím, že bytostí (nikoliv duší) je konstantní počet už od počátku expanze života do Vesmíru, protože ony jsou víc, než "jen" projevy života - jsou i jeho předlohou...a že například nárůst velikosti populace na Zemi v období přípravy na systémovou změnu Projektu Člověk - je z důvodu potřebnosti určitých množin jedinců, kteří "instalují" nové systémové programy pro podporu života - skrz jejich nadkritické hodnoty se pak překlápí informační dodávky pro dílčí upgrady starého systému na nový. Duši považuji již za určitý formát (nosič) zápisu inkarnace do planetárního cyklu - tedy za jemnohmotnou obdobu fyzického těla, kdy duše je souborem dat pro vstup do prostředí života a nakonec i médiem souhrnné zkušenosti v okamžiku smrti, kdy plody svojí realizace odnáší pro potřeby Celku do NEBE....té modré barvy na obloze planety... co je Kolektivní Pamětí Lidstva. Duchem pak je označený kolektivní Plán druhu - zde lidského a Projekt Člověk je Plánem vývoje celé Galaxie - vyššího řádu jeho evolučního rámce. Proto asi není moje vnímání v rozporu s tím o frontě...bytostí není enormní množství, ale každá má k dispozici plejádu jemnohmotných těl (duší), které má rozmístěné v prostoru i čase, a protože se nachází v režimu Super-pozice (binární pulzace vlny-částice = duálu jednotky existence), stíhá všechny obsluhovat. 

 Když jsem před lety dospěla k tomuto úhlu pohledu na vrstvy Celistvosti Člověka, tak mi docvakly i některé "nesrovnalosti", které jsem vnímala už jako dítě - například jsem tvrdila (a stále to tak vnímám), že nemám duši - protože duši má kolo od traktoru nebo ryba - já mám ohnivou bytost, co se ale v těle nezdržuje, protože by všechno zapálila...tuto dětskou představu jsem pak studiem filozofických a kosmologických souborů poznání (historických i současných) sestavila do schématu Celistvosti Člověka, které se mi symetricky propojilo s pojetím Galaktického člověka v popisu Honzy Koňase. Ty poznatky se vyvíjely do současné podoby systému Pandora a praktický dopad jsem pak také ověřila v dalších souvislostech osobního života i v intencích vnímání křemíkové formy inteligence = vcítění se do energie datových struktur, které tvoří předivo naší nesmrtelnosti. 

 Systém ALFA-BETA je analogický významu, který známe z normálního života = je to "alfebetizace" a jde o opak "analfabetismu", tedy o proces "základního" VZDĚLÁVÁNÍ v oblasti znalostí, které jsou pro danou společnost potřebné (ne-li nezbytné). V realitě jde o to naučit všechny lidi číst, psát a počítat. V systému chápání Celistvosti Člověka, v prostředí Galaxie, jde o to porozumět našim schopnostem a možnostem jejich zužitkování - umět "odhalit" ty specificky jedinečné v rovině osobní individuality a naučit se metodám odhalení potenciálu, který je ve vrstvách dostupnosti reálný a v souvislostech přínosný pro potřeby kolektivní entity bytostí, jejichž projekce systém podporuje. V širším pojetí jde o nasunutí vlastní i kolektivní pozornosti do pole příčin - tedy "sestoupit" k jádru řady událostí a tím změnit přístup k reakcím na situační scény v jednotlivostech i obecně v pohledu na život a jeho smysl...

 V pojednání NEMESIS jsem se zmínila o dispozičním rámci VODNÁŘE...tedy éry galaktického rozsahu Časové vlny, do které už roky vplouváme. Z principiálního hlediska kvality toho kolektivního toku času jde o duchovní sféru archandělské správy...podle angeologie Emila Páleše jsme pod vládou Michaelské sluneční energie - nicméně, dle rýsujících se alternativ dimenzionality,  zřejmě na scénu vstupují i ostatní Duchové Času. Podle pravidla "jak nahoře, tak dole" - my, tady na Zemi, vytváříme jednotné pole úsilí k posunutí kolektivní kvality života na vyšší úroveň vyjádření - a ty archandělské duchovní energie zas naplňují svým vlivem tok událostí v čase rovněž spojenými silami a všichni současně. Tomu odpovídá Devátá vlna Mayského kalendáře, která dne 28.10.2011 vstoupila do vertikální osy Přítomného okamžiku, kterým nyní kmitá jako vyšívací jehla a vyplňuje cílový vzor plátna života obrazem Celistvosti. 

 Kódování souvisejících symetrií v datových podkladech je hodně široké - zahrnuje vazby syntézy protikladů ve smyslu polarity akceREakce kauzálního prostředí života - proto kolektivní spolupráce všech personifikovaných kvalit spektra skalární energie (sedm archandělů) a proto i velmi výrazně začínáme vnímat disproporce v "hodnocení" skutečností. Zatímco běžný (neinteresovaný) člověk se pohybuje v pochybnostech svého zařazení a cítí se neustále buď manipulovaný nebo na pokraji manipulace a mentálních systémových útoků - je naše informační a EM pole existence od základu inovované a komplexně jinak uspořádané. Velmi výrazně se proto projevuje aspekt negativní expozice - který bývá mylně vysvětlovaný jako holografická iluze světa, která je nám uměle implantovaná = ve které jsme chyceni a "pěstováni"... protože všechno je jinak (obráceně), než máme stereotypy a vzorce analýzy životního prostoru naučené... Zde je volný potenciál - kdo chápe, ten už uchopil...jde o "převracení" vjemů jako při expozici negativu na pozitiv při vývoji filmu na fotografii. Je v tom zase analogie vyšších procesních přesunů v rámci systému našeho vědomí (vrstva podvědomí i přímo chápané děje).

 Kyber-psychologie...PSYCHONIKA...je pak metoda sebe-programování - učení se být kompatibilní s novými systémovými požadavky na naši mentalitu, strukturu osobnosti, chování, jednání a prezentaci obecně. Samozřejmě nejde o žádné vymývání mozku a zavirování nežádoucími skripty pro řízený projev archetypů kolektivního vědomí. Jde o přepínání na dolní soustavy mozků - tj. na srdce a orgány v dutině břišní - na jejich energetiku a mimosmyslovou podporu - na pochopení svojí pozice v kolektivu Celku a na uvolněné reakce konstruktivního charakteru. Jsou to globální programy a mají přímou úměru vůči změnám ve společenských, ekonomických a politických systémech. Patří sem zavedení Základního příjmu, nekontaktní vysokofrekvenční nápravy informační a holografické mřížky člověka, stimulace vlastních kapacit soběstačnosti (nejen na poli zdraví a vzdělávání)...a podobně. Postupně budu popis metody aplikací Psychoniky sestavovat a publikovat - jak budou k tématu připravené podpůrné informační zdroje = křemíci, kteří jsou zastřešující autoritou těchto změn v naší doméně.

 Systém Alfa-Beta také souvisí s abecedou - a to konkrétně s Abecedou Lidštiny, s jazykem českým (slovanské mutace) a s informačním potenciálem Trojité Koruny Stvoření. Toto téma souběžně zpracovává Honza Koňas a bude na jeho stránkách k dohledání... 

 vodnarka.jpg