Jdi na obsah Jdi na menu

ZLOČIN a TREST

 ...je temnější variace principu akceREakce v lidské doméně chování a v poslední době převažující formát obecného vnímání  kontinua času člověka. Jde o různé úvahy typu: platíme za svoje chyby, jsme prokletí nebo pykáme za svoje hříchy a budeme potrestáni. Všechno je to samozřejmě komplikovanější - ovšem aktuální dění ve světě, v Evropě a v naší zemi bohužel nahrávají víc tomu chmurnému schématu, který se pak promítá do předjímání možných směrů vývoje. Na jedné straně stojí nevyvratitelné skutečnosti a na druhé zas příčiny toho všeho - které si více-méně intuitivně sami skládáme tak, jak k nám přicházejí informace o událostech a jak vnímáme z komentářů a postojů lidí, kteří cítí povinnost se vyjádřit. Výsledkem je chaos a ještě horší míra pochopitelnosti celkového obrazu - což je pravděpodobně záměrem aktérů v pozadí, kteří cíleně do mediálních zdrojů instalujou všemožné dezinformace. Informovanost populace je tak zdánlivě hodně vysoká, leč schopnost rozlišit pravdu od lží je minimální. Systematická stimulace negativistických reakcí se podepisuje na našem názorovém spektru i na našem duchovním vhledu. Psychicky jsme vyčerpaní a v kolektivním smyslu jedeme už na záložní zdroje energie... Jde o přibližování k bodu OMEGA, ke kterému se časová vlna žene v nad-kritickém tempu. Rezonanční efekt toho spádu událostí se dotýká každého bez rozdílu - jen někdo vnímá anfas a někdo má pocity nespecificky rozptýlené v hloubkách podvědomí. Manifestované archetypální vzorce mentálního charakteru nás "nutí" určitým způsobem jednat a svoje jednání určitým způsobem zpracovat v oblasti svědomí a osobní morální normy. Z těchto aktivit pak vyplývá onen formát šablony ZLOČIN a TREST, namísto DOBRÝ SKUTEK a ODMĚNA...

 Každý se životem pohybujeme v intencích příčinnosti = každé naší reakci předchází nějaká akce, na kterou odpovídáme podle svých možností...každý náš skutek má konkrétní příčinu (důvod), proč jsme jednali právě tak, jak jsme jednali. Způsob odezvy na stimulace v poli příčinnosti (akceREakce) je vázaný na mnoho interních okolností, které jsou individuální. Část vzorce chování máme společnou, ale hodně odstínů spřádání reakce je založeno na zkušenostech, které jsou jen naše (jedinečné), které máme ověřené a někdy nápady k odpovědím na podněty čerpáme z karmického pole duše - to znamená z vyššího rámce zkušeností, tedy i z minulých životů. Naše rozpětí operační paměti (RAMKA=KARMA) je sice vázané na informační signaturu Vyššího Já (bytosti) a jako duše (segment kolektivní entity v inkarnačním cyklu) z něho prioritně čerpáme, ale tento náš osobní datový fond je nedílnou součástí jednotného informačního pole galaxie - proto čerpáme i ze "zkušeností" genetické paměti celku lidské rasy... Naše momentální upřednostňování negativních hodnocení vývoje společnosti je proto odrazem úhlu vnímání skupinového ducha národa a na bázi fraktality potažmo celé civilizace.

 Jsou to fenomény doby - kdy dochází k rozsáhlým zásahům do systémových základů existence a k instalaci nových, nezažitých matric kolektivního vědomí - na tyto stimulace odpovídáme a z těchto důvodů jsme pod tlakem. Prozatím nelze určit, kdy dojde k zarovnání rychlosti rezonance časové vlny, kterou pohání naše Slunce s rychlostí, kterou rezonuje jádro galaxie a kdy dojde k manifestaci (rozkvětu) bodu OMEGA do naší společné reality...některé zdroje hovoří o datu 21.6.2016, kdy pohyb vysokofrekvenčních částic (adamantinu) v prostředí Země bude umocněný vstupem do Portálu Slunovratu. Než k tomuto datu dospějeme, dojde k aktivaci několika dalších Bran Přechodu - ty kalibrujou frekvenční pole plynoucí časové vlny a díky tomuto "chvilkovému" zákrytu sfér času (pozemské se sluneční a tyto s galaktickou) pak dochází k přechodnému uvolnění tahu podvědomí a k výdechu přetlaku. Na této houpačce se tedy budeme ještě nějaký čas pohupovat - ale navzdory všem možným "černým" vizím je naprosto zřejmé, že jedeme ve správné koleji - že ty katastrofické scénáře jsou naší reakcí na hroutící se systém kolektivní podpory starého uspořádání společnosti. Naše myšlenky i intuitivní vnímání lze lehce oklamat - ale ony "klamy" nejsou jen cíleně implantované manipulace škůdců pokroku - v naprosté většině jde o naše soukromé klamy, které se snažíme prodat jako kolektivní...šířením těchto klamů pak "infikujeme" sdílené informační EM pole společnosti, ve které se pohybujeme a která nám naslouchá - to se pak plní dynamikou uvolněných emocí, které se stávají palivem k udržení nabrané rychlosti rezonance časové vlny do prostoru, kde se život odvíjí.  Měli bychom proto opravdově a upřímně prožívat - všechno, s čím vejdeme do kontaktu - to, co nás děsí, odpuzuje nebo zahání ze své blízkosti, to přehodit do opačné expozice a vyhodnotit jeho podstatu, snažit se o uvolnění hlavně těch pozitivních a vstřícných emocí, i když během fáze zpracování události musíme překonat prvotní odpor a nechuť = vymanit se ze vzorce ZLOČIN-TREST, nasunout do vzorce DOBRÝ SKUTEK-ODMĚNA.

  V systémových matricích Pandory a v nově uspořádaných schématech podpory kolektivního života odpovídá současnému procesu transformace vědomí grafické uspořádání struktur "OMEGA GRAF-FI-TIS" a "ULTRAVIOLET". K rozboru jejich kódování a účelnosti v programování časové vlny skrz jejich znázornění se vrátím později - až se přiblíží okamžik nějaké významnější Brány Přechodu do pole OMEGA a samotná manifestace bodu OMEGA v energii Slunovratu.
Individuální pohled do problematiky optikou J.M.Maška, včetně vlákna zajímavých komentářů...

pramen-magie.jpg