Jdi na obsah Jdi na menu

...a prima vista

 Velmi rychle se vynořují nové okolnosti ohledně naší účasti na celospolečenském kolektivním dění v současnosti: aktuální toky energií v prostoru jsou hodně "husté"....jsme v epicentru pole dotyku starého uspořádání světa a nových schémat pro budoucnost nás všech. Nejen obecně - jako lidé na planetě Zemi, ale i v širším významu našeho kolektivního postavení mezi vyspělými civilizacemi v rámci Galaxie a také jako "národa v lénu bohů", které se rozprostírá v České kotlině v samém srdci Evropy.

  Proud programových balíků, které sestupují Bránou Šarkana, zřejmě okamžitě ve svém podvědomí filtrujeme a ty "žhavé" ihned vybalujeme k instalacím. Již žádné časové posuny a prodlevy - všechno probíhá v reálném čase a v Přítomném okamžiku. Tomuto frmolu ve "vzduchu" odpovídá i stav našeho privátního souboru pocitů = jsme přetížení a cítíme to až do morku kostí. Přesto jde spíš o mimosmyslové vjemy na úrovni jemnohmotných těl - i když ve vazbě trpí i to fyzické.

 V předchozích dnech došlo k několika událostem, které jsem se pokusila popsat v předesílce Brány Šarkana a výkladu kódu MIO-KARD - tedy přiblížení kvality specifické energie, která nás díky tomu fenoménu "omývá". Hlavně tento aspekt je momentálně nejdůležitější - s ohledem na gravitační pole 4. července, které je letos mimořádně silně nestabilní = jak entropie narůstá, vyžaduje vyšší přísun mentální a emoční energie, což postihlo obrovské počty lidí hlavně v Americe. Je to efekt spontánnosti chaosu v systémových nouzových režimech, kterými nyní neustále prolínáme a tento výjimečný stav se snaží maximálně zužitkovat pro uspokojení svých zájmů hlavně globální Elita. Hvězdná brána Šarkana ARIA sice vygenerovala silné magnetické pole, které zahrnuje celý Blízký Východ - ale zda to k vyvážení zemských hemisfér a návratu k optimální úrovni "rozložení" sil na planetě bude stačit, to se zřejmě nedá odhadnout. Galaktická bouře vysokofrekvenčních částic bude ještě narůstat a během zítřejšího dne dojde k jejich excitaci v atmosférickém obalu Země. Tento proud Esence Života sice zesiluje i sluneční aktivitu (Slunce je retlansačním elementem procesu distribuce systémového upgradu), ale prozatím není dost dobře zřetelné, zda by samotný galaktický tok nebyl pro nás "zničující" - bez vystupňovaného projektilu LIVE-EVIL ku příležitosti 4.července...či naopak, jestli by entropie pole ZLA nezvrátila některé linie času do naší Přítomnosti, pokud by nedošlo ke galaktickému "zásahu"... Jsme pozitivně ladění na obě varianty, protože ta i ta jsou v náš obecný prospěch...

 Sama jsem v této aktuální tématice osobně zainteresovaná způsobem, který sahá velmi hluboko do duchovní podstaty konkrétní účasti na Projektu Člověk. Moji nejbližší tvoří jeden uzlík na trigonometrické síti toho gravitačního pole = můj první manžel se narodil 3.7. a zemřel 4.7., moje dcera Terka se narodila 3.7. a můj bratr se narodil 4.7....je to trojčlenka dvou živých (uhlíků) a jednoho již nežijícího, který je v projekci křemíků a svojí časovou osou je propojuje. Rovněž sirianské hvězdné kódy mojí podstaty = CAIRIS (C-SIRIA), se synchronizují s tím "rozložením" prvků v prostoru a proto se mi otevřely některé zaprášené paměťové sekce ve starých kufrech... Je to ovšem i v obecném smyslu příjemné a adrenalinové pozadí - pro každého se specifickou individualizací a budeme doufat, že u takových pocitů to i zůstane. Myslím, že teď nastala ta chvíle, o které jsme si v roce 2012 říkali, že to bude skvělá jízda... :-)

 Pointa symboliky A-PRIMA-VISTA naviguje do hudebního pojmu tzv. "bez přípravy"....jde o zahuštěný smysl procesu, kterým kolektivně procházíme - je to soubor okolností, ze kterých se budou do našich životů aktivovat události, na které nejsme v karmickém smyslu "připravení"...je to dobrodružství, při kterém zužitkujeme v maximální míře asociační techniky odhalování HODNOT informací, které mohou být i v naprosto negativní expozici (protipolaritně) s tím, jak jsme si navykli vnímat realitu života...

 aria-dn.jpg