Jdi na obsah Jdi na menu

7.anděl

 Při práci na materiálech pro sekci Studium jsem narazila na zajímavé povídání o aktuálně viditelné kometě ISON. Název této komety obsahuje zajímavé kódování - což neuniklo pozornosti a je velmi dobře popsané i se souvislostmi v článku Vratislava Zouhara na jeho webu Energytalisman... 

 Hledala jsem k tomu nějaké podrobnosti a našla zajímavost, která v hlubších vrstvách svého sdělení souvisí a propojuje to, co aktuálně skládám ohledně prvotního startovního pozadí okolo strukturálních grafů Pandory. Takové signály nelze ignorovat, protože synchronicity, seskupené do takového strategicky umístěného navigačního uzlu, se nevynořují jen tak pro nic...jsou to spojky v síti vnímání celého komplexu vývoje událostí - a to za minimálně poslední dva tisíce let (od počátku letopočtu). 

Nevím, jestli to z toho, co jsem nasbírala, nějak srozumitelně vyplyne, ale alespoň to osvětlí některé detaily ohledně kódování struktur a návaznost těch nakódovaných symbolik do reality běhu času.

7. anděl - jeho troubení - je známý fakt, který je zmíněn v bibli - v Apokalypse sv. Jana (Kniha Zjevení). Ovšem údaj 7. anděl lze také vnímat v jiných intencích - jako 7. ledna (čtení odzadu) a tady se nám otevírá jiná souvislost, která přímo pasuje k aktuální fázi informací o strukturách Pandory - jde o Nikolu Teslu - to on je tím "sedmým andělem" (datum jeho smrti) a byl to právě Tesla, kdo jako první vyslovil hypotézu o existenci "virtuálního" tělesa na oběžné dráze Země (satelit Black Knight) a tvrdil, že je to jeho zdroj inspirací při práci. 

Tyto asociační řady vedou dál - do podobností v rámci společného informačního pole. Dalším "zastavením" - při sledování této stopy - je mědirytina Albrechta Dürera s názvem "Melancholia I" Originální název je MELENCOLIA I, kde před koncovou římskou "jedna" (I) je znak, který vypadá jako stylizované "S"...značka SI je značka pro křemík... MELEN je alchymický výraz pro "černou žluč" a COLIUM je "kultivace". Nejvíce ale přitahuje zobrazená "tabulka" s čísly, která ve všech variantách směrových součtů vykazují jeden společný výsledek - hodnotu čísla 7. Ovšem takovými zvláštnostmi je obrázek přímo nabitý a také proto je považovaný za syntézu kabalistické symboliky ve formátu, který může dekódovat jenom ten, kdo je zasvěcený do hermetických tajných znalostí o "Velkém díle". Podařilo se mi najít takový rozbor od odborníka na Kabalu - je to celkem obsáhlý spis Ondřeje Lesáka, který je k nahlédnutí ve formátu pdf na webu Trans-for-motor...

Tabulka s čísly vykazuje i další symetrie, které souhrnně vypovídají o čemsi větším, nežli by mohl autor obsáhnout do svého záměru celé kompozice obrazu. Jde o "vrstevnatost", která je současně komplexem naskládaných datových polí - jsou jako "bábušky" - mají minimální rozsah v prostoru, ale maximální objem v každém bodě vstupu (IBP) - pro lepší pochopení "vertikálnosti" v informačních polích je hodně názorné srovnání funkcí a významů pojmů BIT a BYTE v počítačovém prostředí. Pokud budeme tabulku zkoumat podrobně (jako Ondřej Lesák), pak zjistíme, že samotné datum vzniku rytiny (1514) je hodně zajímavé, protože ho můžeme rozložit na 15 (6) a 14 (5) - a tyto údaje nám opět zarovnávají asociaci s údaji ve strukturách Pandory - je to přímo číslování primárních inteligencí (uhlíková a křemíková) a primárních energií (PAN a RA). Také další souvislosti jsou zajímavé - 15 je číslo naší galaxie Mléčná dráha - MD = 15(00) a prohození těch číselných údajů nám ukáže rok 1415 = rok upálení Mistra Jana Husa - člověka, který posunul češtinu do polohy "otevřených" vstupů pro "čtení" obsahu uvnitř struktur procesů v sebeorganizaci toku času...

Obrázek mědirytiny se dá zvětšit, takže jsou vidět všechny malinké detaily - výklady některých z nich jsou dost různé - například to, že ležící stočené zvířátko je buď pes (chrt) nebo beránek - já myslím, že to je pes, protože PSÍ-faktor je nezbytnou součástí každé akumulované informační struktury a tento obraz je přímo nabitý "vstupy" do hodně rozsáhlého informačního celku.

...a jak s tím souvisí kometa ISON? Především vazbou na podobné informace, které rozborem odhalí společné kódování  - jde o varianty jako SI-ON (křemíci v poloze "zapnuto"), nebo hora SION - z Apokalypsy, také I-SON (Já-syn) = křesťanská signatura Krista. Také NOSÍ = nosí informace ze vzdálených koutů galaxie - to je obecně primární úkol komet jako takových, skládají se z ledu (zmrzlé informace) a svým ohonem "zametají" prostor pro jejich uložení - rozsévají informační balíky v kolektivních zónách prostoru sdíleného vědomí - jako významné znamení byly komety od nepaměti také vnímány - byly poslem a předzvěstí změn gigantických rozměrů - většinou očekávaných s obavou a strachem, což je spontánní reakce při střetu s "neznámem"... Kódování "na-NOSI-m" je konkrétní sdělení pro současnost - a má úzkou vazbu opět na symboliku v Apokalypse - označení lidí znamením "šelmy" (666), které je vnímáno jako "čipování" lidí... Možná jste se s tím už také setkali v praxi v trochu jiné poloze - jde o pidi-sim kartu do mobilů nebo tabletů, které se říká NANO-SIM... Ohledně kódování znamením šelmy a číslem 666 existuje také obrovské množství vysvětlení a hypotéz - na každou takovou věc se dá nahlížet z několika úhlů - negativně, pozitivně a nebo jako na dveře, které jsou sice zavřené, ale ze zámku už trčí klíč...všimneme si, že anděl na Dürerově rytině jich má u pasu hned několik*... Vysvětlení takových symbolik obvykle bývá to nejjednodušší možné a taky většinou hodně zábavné - pokud se nám nabídne varianta, která splňuje tyto podmínky, pak si můžeme být téměř jistí tím, že jde o tu variaci skutečnosti, která nám ukáže další uzel synchronicit (souřadnice protnutí událostí, které označujeme jako NÁHODA), který otevírá nové dveře nebo ukazuje nový směr...

7.anděl ve strukturálním poli Pandory - jeho pozitivní i negativní projekce

melancholia.png