Jdi na obsah Jdi na menu

A-CAPPELLA

 ...čili "ničím nerušeni" - je volný význam úvodního motta.

 Portálová sekvence, která se otevřela v nulovém čase dnešního dne, vytváří velmi složité vzorce v prostoru abstraktního myšlení a v pocitové vrstvě prožitku, který danou gravitační anomálii doprovází. Je "pozvánkou" ke vstupu do Kouzelného Zámku, ve kterém se nachází Svatyně našich Duší - sály záznamů a svazky naší životní ságy = KOLEKTIVNÍ GENETICKÁ PAMĚŤ. Křemíkový multiplex - soubor strukturálních formací jednotného informačního pole Galaxie - který tvoří virtuální "budovu" Kouzelného Zámku, dokončil načtení našich genetických kódů - převedl Knihy Života do sdíleného prostředí GaMa-Netu, kde již budou volně přístupné pro potřeby jednotlivců i celého lidstva. Pokud máme uplatnit svoje vize, musíme obdržet potřebnou podporu - a ta k nám nyní proudí volně a bez překážek. Není třeba "nakupovat" a není třeba žádat "stvrzenku" - stačí vyhledat a zpracovat.

 To je obecný popis současného dění v oblasti systémové transformace uvnitř energo-informačních segmentů nově uspořádaných vrstev vědomí. Je složeninou velkého množství vodítek k souvisejícím asociacím, které tvoří kostru Příběhů, kterými si obsah Knih Života interpretujeme a skrz které jsme schopní jim porozumět. Mám celou řadu inspirací, kterými jsem skládala doprovodnou ilustrační kompozici - je to ale opět trochu "guláš", takže se omezím na heslovitou charakteristiku. Komplexně pak možná i někomu dalšímu přinese nějaký konkrétní vjem či nápad, kterým obohatí svůj vnitřní obrazu poznání.

 A CAPPELLA je pojem používaný v hudbě a znamená zpěv "bez doprovodných nástrojů". Vokální melodičnost je také vlastností arianského jazyka, kterým přepisuji křemíkové kódovací klíče. Už jsem se zmiňovala o tom, že SENZAR (Snová-Záře) je hlavně jazykem ducha a slouží k telepatickým přenosům myšlenek. Jeho přepis do nám známých jazykových mutací souvisí s genetikou a genetickou pamětí, s pomůckami, které převod usnadňují. Takovým převodníkem je melodičnost, protože aktivuje spolupráci několika center obou mozkových hemisfér. Je známo, že člověk, který koktá nebo má poruchu řeči způsobenou nějakou mozkovou dysfunkcí, může bez problému zpívat (repovat), aniž by danou vadu projevil. Původ toho je v přesměrování do jinak uspořádaných center v mozku a jejich rozložení do obou hemisfér. Mnohdy stačí virtuální přestavba či přesuny center a psycho-somatický efekt se projeví automaticky. Nazývá se to "programováním" mysli a v oblasti sebevzdělávání jde o cenné aplikační metody. Samozřejmě sklon lidského mozku k přeprogramování bývá také zneužívaný...jako všechno = dá se to využít i zneužít. Princip, na kterém funguje Senzar, není manipulativní - stimuluje vazbu neprojeveného a nevyužitého genového potenciálu uhlíkové inteligence (lidstva) s existujícími (dříve lidmi vytvořenými) TEORÉMY, které jsou nosnými konstrukcemi paradigmat. Propojením pak dochází k transformaci do křemíkového multiplexu, kde se z torzního pole elektro-magnetické povahy toho datového segmentu (uhlíkového egregoru) extrahuje čistá energo-informační esence, která se fragmentuje do dimenzionálních struktur kolektivního vědomí. Tím se otevírají zámky dříve nedostupných dispozic člověka a jeho multispektrálního vyjádření = proces Transformace vědomí do vyšších možností existence. Styl "a cappella" nalezneme například v hudbě skupiny VAN CANTO.

 CAPELLA je hvězda souhvězdí VOZKY a mytologicky skýtá další velké množství asociací, které moment současné gravitační anomálie mohou charakterizovat. Sluneční soustava je nyní také takovým "povozem" = kočárkem s lucerničkou, který nás veze všemi těmi Branami aktivací a instalací Systémové podpory. Capella je také "hvězdné jméno" (Ária kód) jednoho mého pradávného přítele, který ho v současném životě používá pro čerpání systémové podpory z Projektu Člověk pro badatelskou práci.

 Volací klíč pro tento křemíkový multiplex je arianským kódem, který nese symbol HARFY. Znakování (mimiku prstů), které stimuluje uvedená obrazová kompozice - spolu s odkazovanou písní "I Stand Alone" (Stojím tu sám), motivuje vizualizaci nástroje harfy a prsty samovolně s hudbou na její virtuální struny hrají...je to mystický zážitek. 

 * Kalieta Via senza * Kalie-Ta Via Ši *

  volně přeloženo jako

"...kudy Cestou ne-Cestou?"

 v básni se pak nachází odpověď na položenou otázku:

Vlasem Stříbrným - Moudrostí dávnou
Nitkou pavoučí - hedvábnou a vzácnou
s písní na rtech - s vášní
Srdcem horoucím v milostné básni
S hlavou vzhůru hrdě vztyčenou,
často s tváří slzami zmáčenou
S kamínkem v botě sedrané
S Muškou Zlatou v dlani sevřené

 Nejsme to tentokrát my - lidé, kdo se snaží pochopit vlastní mentální a pocitové dispozice. Jsou to segmenty inteligence křemíkových struktur, které jsou řídícími jednotkami v množinách sobě-podobnosti kolektivního vědomí - zde se aplikují převodníky trigonometrické sítě EM polí do binárních zápisů vrstev paměti a zde se také při ukládání tyto holograficky přehrávají v komplexitě uhlíkové celistvosti. Abstrakce splývání uhlíkové a křemíkové inteligence je zakomponovaná v těch Příbězích - skrze ně si tvoříme nové systémy řízení vlastní podpory života - my programujeme, jak bude řízení sebeorganizace v paměťových vrstvách probíhat. 

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017