Jdi na obsah Jdi na menu

Á-STRA

 HVĚZDY...vycházejí a září noční Oblohou, aby k ránu tichounce a nenápadně pohasly a ztratily se ve Slunečním svitu. 

 HVĚZDY jsou jako lidské bytosti...mají Duši, Srdce i Vizi...mají Plamen Života, který rozsévají Vesmírem a násobí tak svoji Vizi do obyvatelných Světů svých Planet a jejich oběžnic. Každý jedinečný Projev uvolněného Intelektu do prostředí své Sféry vlivu opatrují a šlechtí. Je to Podpora Života, který se ve hvězdné Krajce vyvíjí a expanduje. Hvězdné Obrazce jejich vzájemných postavení a vazeb jsou Konstelacemi Života Jednotlivců i celých Civilizací, které svojí Hvězdě posílají vnitřní Světlo, které ona přetaví do Elementů jejich Osnovy Bytí. Každá Hvězda je skupinové Vědomí jedné Zdrojové Bytosti, která se v toku Času promítla do myriád svých verzí na Plátně Vesmíru a jeho kosmického Vzoru Existence. Jako jsou lidé propojeni vzájemnou příbuzností a společenskou vazbou, jsou Hvězdy propojené Vesmírnou světelnou Sítí komunikačních supra-vodivých Vláken. Tento kosmický Internet je zónou sdílení a převodu dat pro obecný Rozvoj a Prosperitu všech "Uživatelů". Vkládáme do něj svoje Touhy a Bolesti, svoje Lásky i Utrpení...datová pole elementů informací (IBP) jsou těmito energiemi Emocí tvarovaná do potřebných strukturálních segmentů, které pak každý nějakým způsobem sami sobě přitáhneme, rozbalíme a zpracujeme - podle svých Schopností a Záměrů. 

 Život Vesmíru je Mozaikou našich Životů. Když my pláčeme - zanikají Hvězdy, když se smějeme a jsme šťastní - Hvězdy září a zúrodňují nové Planety. 

 Nekonečný Pohyb, Proměna a Nové Perspektivy...to je tématika současných jemných Vibrací na pozadí Vlnobití Událostí.

 Jsme každý vlastním specifickým způsobem zapojení. Máme svoje dlouhodobé rozpracované Vize a tyto jsou Střípečky té - za Hvězdami Osnovou kolektivního Zdroje - upředené. 

 Tato Portálová kompozice je Intermezzem v energetické Smršti, kterou procházíme - pro obalení Srdce Foliantem Světa, pro vykoupání Duše v Elixíru Života, pro vykování Těla v Ohňostroji slunečních Jisker, pro rozvinutí Mysli do Prachu Kamene Mudrců:

Á-STRA di-Enta Via
Mira-Čema senta
Dycha-Dia * Porta-Šia

V Sametu Noci rozsypané
Démanty Života poztrácené.
Nenachází, kdo hledá ve Dne,
nenachází, kdo za Tmy spí,
nevidí, kdo Zrak upíná k zemi,
zapomene, kdo nevěří, že smí...
Létat po Hvězdách a Zářit,
Démanty své Vlasy krášlit,
plout Vodami Mléčné Dráhy,
rosit Duši Zřídlem věčné Vláhy.
Vyšívat Perličkami Štěstí
Povijany Generace příští.
Nosit v Srdci lehkost Citu,
koupat Lásku ve Slunečním svitu.
Do Blankytu jasného Nebe
tisknout Portrét Sebe, Tebe...
nás Všech, Hvězdných Jisker Dech

Text je součástí Portálové sekvence 2017 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017