Jdi na obsah Jdi na menu

AB-RA-KA

...další vhled do portálového okna VALERIAN, který jsem nazvala AB-RA-KA...jako asociaci k magickým formulkám v říkankách, které ale ve skutečnosti mohou být mnemotechnickou pomůckou pro dekódování jinak těžko čitelných binárních relací datového toku. Spektrální obraz Portálu již doznívá a tak je v názvu AB-RA-KA také zakomponovaný symbol Raka, kterého Dům v astrologických souvztažnostech právě opouštíme. 

 Motiv, vložený do volacího klíče a do jeho volného překladu:

Bra-Če Živa Tor-Cha liba
grada Duša-Mia siva
longa Dycha
draga vicha
Dolgiena Dana-Ána

Za Lesem Hlubokým,
za Duby Prastarými,
kde Bludný Kořen býval,
rozkvetla Zahrada Snů...
Vejdi a Poznávej

 se týká překonání paradigmat starých mentálních vzorců, kterými jsme si okolo sebe stavěli "ploty". Z mnoha důvodů a také pro různé účely - hlavně jako bariéru před nepřátelským vnějším světem, kterému jsme občas nedokázali uspokojivě čelit. Většina toho byly iluze a klamy, které jsme převzali jako společenský standard, jako samozřejmosti, nad kterými nepřemýšlíme, prostě je máme zaryté v podvědomí a tvoří automatiku našeho chování. To je nyní předmětem změny. Už jen lehké dotyky Novostí v těchto oblastech jsou hodně stimulující - jsou to exploze nápadů a vizí - fantazie, rozvinutá do nejvyššího stupně představivosti, hyperaktivita v pocitech a v reakcích, do kterých je zpracováváme. 

 Jde o progresivní trend v procesu globální Transformace Kolektivního Vědomí - přináší odreagování od závažných témat, která ve své podstatě Portál Valerian přestavuje - jak jsem zmiňovala v předchozích dílčích popisech. Nové systémové aplikace bourají základy Víry a celý komplex ovládání skrz Hierarchii Moci, kterou tato sféra byla nasáknutá. Jsou to také syntézy protikladů, které se tím uvolnily do přímého Světla Poznání. Zjišťujeme, že jsme byli naivní a důvěřiví - že nás tahali na vařených nudlích a my jim za to byli ještě vděční a revanšovali se tím nejcennějším, co máme - budoucností našich Duší. Jsou to často trpká zjištění - ale potřebujeme je zakomponovat do vlastního Obrazu Světa - do naší názorové roviny, do souvislostí s tím, co nám přichází jako zpětná vazba v podobě mnoha situačních konfrontací - v běžném životě, v kontaktech s rodinou a blízkými, v interakcích s lidmi, se kterými pracujeme, v prostředí, kde se pohybujeme... 

 Je to Směr, kterým jdeme a Cesta, na které nás čekají ještě další "překvapení".

 Popis je součástí MAPY CEST

 Portálová skica je v negativní expozici - její "pozitiv" je k nahlédnutí v albu schémat na Google Disku

 ab-ra-ka1-2.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST