Jdi na obsah Jdi na menu

Absurdity: Dárek ke Dni Nezávislosti

 …když se stát rozhodne věnovat svému lidu dárek ke Dni Nezávislosti…

 Nezávislost = Svoboda, Mír, Spokojenost – pozitivní proces rozvoje národa, který nakročil na cestu demokracie a prosperity. To byl 12. červen roku 1990, který známe jako Den Ruska a v okamžiku vzniku se měl stát symbolem národní jednoty. Třicet dva roků poté se vládní garnitura rozhodla, že k letošnímu státnímu svátku svému národu nadělí výjimečný dárek – dobytá území sousedního státu, který, na rozdíl od Ruska, cestu demokracie skutečně nakročil a směřoval k prosperitě. Jeho nezávislost a suverenita však byla krutě narušena vražednou invazí. 

 Kde končí klasifikace Člověka – coby božího Tvora a začíná klasifikace Člověka – coby ďábelského Netvora…

 Jak bychom definovali statut Člověka, který s Ruskem sympatizuje a schvaluje zvěrstva, která na Ukrajině páchá – který nasadil klapky na oči a poslepu se raduje ze zdánlivých úspěchů zločinného tažení, které jeho intuitivní cítění chápe jako „osvobození“…

 Co je to za „intuici“, která mu takové signály posílá a jak je možné, aby tak selhávala v pravdivosti informovat o jemném energetickém pozadí dějů…

 To nejsou otázky – jde o konstatování - toho, co se odehrává a jak na průběh událostí reagujeme – jako Lidi, jako Bytosti, které přesahují rozměr tohoto momentálního životního vyjádření. Transformační fáze, kterou procházíme, je velmi složitá a pro Člověka nesmírně obtížná – kdo nemá srovnané Hodnoty Bytí, necítí Srdcem – ale jeho stínovým otiskem v aurickém poli, které ovládly nepřátelské entity Zla – ten žije v Bludu a Lži. Nejsme všichni přímými účastníky války, která zuří na Ukrajině – jsme ale bezprostředními účastníky války informační, která běží paralelně s tou skutečnou. 

 Ti, kteří rozvinuli schopnosti Galaktického Člověka, disponují rozšířeným vhledem do zákulisí dějů – tento atribut je nekompatibilní s utrpením, vražděním a ničením – v jakékoli podobě, s jakýmkoli „omluvným“ motivem, či schématem myšlení. Galaktický Člověk neřeší míru své frekvenční hladiny, svoji připoutanost ke Světlu, či poslání, udělené mu Vyšší Mocí. Pluje Přítomným Okamžikem, který mu skýtá spektrální všesměrovou perspektivu vnímání a chápání dějů – disponuje volným napojením na Kosmickou Energii, kterou umí nasměrovat všude tam, kde se jí nedostává, kde je lidem vysávána skrze napojení na nelidské parazity.

 Na pozadí dějů běží proces restrukturalizace Kolektivního Vědomí Lidstva – proto procházíme hybridní válkou, která je prubířským kamenem naší schopnosti rozvíjet vyšší aspekty Lidskosti – postavených na inteligenci energií Srdce – na jeho ctnostech, které známe jako Soucit, Pochopení, Odpuštění, Vděčnost, Respekt a také Statečnost. V kruhu dispozičního potenciálu jde o rozvinuté Svědomí, které vytváří filtr pro naše aktivity – umožňuje relativní míru svobody v rozhodování, ve volbě taktiky při pohybu Životem, ve volbě způsobu zachování se v situacích – tak, aby následky našich činů, našeho smýšlení, či našeho cíleného vlivu na okolí nebyly v konfliktu s hodnotami, které díky napojení na Srdce vyznáváme. 

 Cesta ke všem „spícím“ schopnostem Galaktického Člověka je otevřená – nakročit na ni můžeme jen tak, že se vyrovnáme se svým Svědomím do pozice, kdy s ním nejsme v rozporu. V praxi jde o „bezpodmínečné“ chování v důležitých momentech Života = pokud smýšlíme například o válce na Ukrajině způsobem: „Těch lidí je mi líto, ale když jim budeme dodávat zbraně, tak tu válku budeme jen přikrmovat, obě strany by se měly dohodnout na ukončení konfliktu…“ – pak jde o kladení podmínek vlastnímu Svědomí, které neharmonizujeme, ale naopak – vytváříme precedens pro jeho pokřivování – ten se ukotví v podvědomí a napříště vždy zaujme svoji pozici, abychom opět stanovili podmínku pro omluvu svých postojů. 

 Člověk je složitá soustava perspektiv osobnosti – kdo nerozumí a nechápe sám sebe, nemůže rozumět a chápat ostatní lidi a není proto schopen zaujímat taková stanoviska, která by ho posunovala k vyššímu stupni Existence. Kdo rozumí a chápe sám sebe, žije v souladu se svým Svědomím, ten disponuje Silou pohnout Světem.

 Přiložená ilustrace je satelitní snímek města Rubižne v oblasti měst Severodoněck a Lysyčansk – po „úpravě“ do dárkového balení ku příležitosti blížícího se Dne Ruska.

rubezne.jpg