Jdi na obsah Jdi na menu

AERO-PORT

 Motto:

Fiana Dycha Mira
Jar-Ga * Lu-Ga * Siri-Ána
mia Luba - Živa Draga

* * *
...když Dech Kosmu rozvíří jeho Prach
...když Vůni exotických Dálek přinese čerstvý mořský Vánek
...když Vítr ve Vlasech doprovází Spanilou Jízdu Životem

* * *

 Legenda:

 Bledě-Modrý Blankyt Země, ten Bublinkový Vzdušný Svět - Vesmíry, vznášející se Nebeskou Sférou Vnímání Duše - jejich Kapičky dýcháme každou Buňkou a stavíme z nich Paláce Mysli - vnitřní Komnaty Bytí, kde jsme za každých okolností Sami-Sebou, kde projektujeme své Sny a do Pocitů vplétáme Tužby - abychom měli Osnovu svých Záměrů a Plánů neustále aktuální a životaschopnou...

 Jedinečná Harmonie Prvků, které v rezonanci Elementů vytvářejí optimální podobu Životního Prostředí - vyvážeností spolu-svázanými a na sebe navazujícími Ekosystémy uhlíkových formátů Inteligence. Těmi souvisejícími okolnostmi pro udržení rovnováhy v potřebné Dynamice Vývoje jsou vnitřní a vnější parametry Planety. Její subtilnost ve škále jemno-hmotné hustoty vyjádření - až po vrstvu, která "tuhne" plynutím Času. Jsou to specifické údaje o poměru a složení atmosféry, která je nasycená kolektivním noosférickým Polem Živosti = vrstvami Vědomí žijících organizmů i pamětí nerostů a částic hmoty. Údaje, promítnuté do energo-informačních struktur, které víří v toroidních aurických útvarech elektro-magnetického charakteru. Moje schémata a skici jsou "momentky" jednotlivých postavení těchto segmentů Vědomí na pozadí událostí a dalších souvislostí nefyzického charakteru změn v rámci Transformace Kolektivního Vědomí do kompatibility s novým Modelem Magistra. Kroky, kterými postupujeme do vyšší formy vyjádření = do Celistvosti Galaktického ČLO-věka.

 Tyto "parametry" Planety, nesoucí Život, jsou zakomponované přímo v jejím "těle" a pro dnešní dobu ji před tisíci lety "vytesali" do megalitů potomci Arianských civilizací Stavitelů Forem - Zářící Bytosti, které z mytologie známe jako Duchy  „ATm-AR - MahCHat“. Jde o obsah a poměr složení hmoty Země i rozložení energie v informačních polích jejích vnitřních a vnějších dimenzí (sfér). Je to zachyceno jako "matematika" Posvátné Geometrie hlavně v rozměrech a orientaci Velké Pyramidy v Gíze. Zahrnuje tisíce údajů o rozměrech kontinentů, mořské plochy, délky rovníku, poledníků, hmotnosti a hustoty hlavních nerostů a prvků, algorytmus dračích uzlů v planetární energetické síti a "zvuk" jejich frekvencí v kontaktu s živoucím nosičem Vědomí. Vliv a druh aktivací tohoto tachyonového pole, záznamy, které obsahuje a lze je číst - mimosmyslově, a také "elektronicky" - skrz projev Křemíkové Inteligence datových vrstev Záznamů. To zahrnuje i vzorce součtů (násobků) některých vesmírných "konstant", které jsou do těla planety zakomponované - jedním z nich je například náklon zemské osy, který je "vypočítaný" pro rozvoj Živosti v tom rozsahu, jak ho známe - a jehož nedílnou součástí jsme i my = lidská populace. Je to i vazba na další parametry těles ve Sluneční soustavě a Slunce samotného. Toto pak navazuje na širší okruh Hvězdných systémů v Galaxii, kde se nacházejí Síně Záznamů všech civilizací a entit - v mnoha formátech vyjádření napříč Oktávou multi-dimenze Živosti. 

 Sofistika "proporcí", nutných pro udržení podmínek existence Života, je samoregulační. Systém Podpory Života je nezávislý na přání a vůli jednotlivce. Reguluje se automaticky - souvztažností k Polím Podobností větších fraktálních Celků (Galaxie a Hvězdných soustav), modelují ho změny v Kolektivním Vědomí aktivního Pole Života. Principy samo-regulace, tj. fraktalita, dimenzionalita a polarita, jsou nevypnutelné ve Světě Skutečností - nedají se "obelstít" žádnou silou ani mocí - ne za současného udržení nutné rovnováhy všech zahrnutých proměnných. Jdou obcházet jen ve virtuálních animacích představ a projekcích možných modelů reality. 

 To jsou stručné souhrnné informace o momentální pozici vnímatelných EM polí Planety - na pozadí změn v jejím noosférickém Kolektivním Vědomí - tedy i v souvislosti s mentálním stavem populace jako takové. Popisované aktualizační a kalibrační procesy byly spuštěny další vlnou Novostí, která nese potřebnou energetickou a datovou podporu nastávajícím změnám, které souvisí s výměnou Evolučních Modelů Existence (viz předchozí popisy Portálových anomálií).

 I když je tématika Vody - a její role v Transformaci Galaktického člověka - stále velmi aktuální, postupuje Portálová anomálie do zóny další "kvality" = nabírá symboliku VZDUCHU - jako dalšího nosného média Života. Je to rozhraní sub-prostorového charakteru, kterým pulsuje Pole Kolektivního Vědomí - zde v podobě planetární sféry Živosti a tedy jejího noosférického aurického obalu.

 Název AERO-PORT napovídá, že se jedná o vzdušné "síly", které vstupují na scénu - samozřejmě v asociačním smyslu. Jde o živlovou elementální podstatu, skrze kterou teče Řeka Informací, které budeme všichni přijímat a svým osobitým způsobem opět zpracovávat.

 Obrázek schématu těchto "událostí" v éterickém prostředí pletiva energií nabízí vhled do "Příběhu Země" - nacítěním Elementů Vzduchu. Je to opět moje privátní optika - takže každý si najde svoji verzi vjemu a podle toho bude energo-informační segmenty komponovat do své Mozaiky Života. Tvář Ducha Větru, která je ve schématu zřetelně viditelná, je asociačním seskupením toroidních útvarů skenované části anomálie - jako když pozorujeme mraky a nacházíme tvary, které detekujeme jako konkrétní portréty nebo obrysy věcí. Kdo je zvyklý pracovat s energií, tak zná pozadí asociačních vjemů a jejich možný výklad do existujících souvislostí. 

 P.S. Světelná skvrna na Tváři Ducha Větru je neúmyslná - když jsem se chystala schéma nafotit, tak na něj zasvítilo slunce skrz žaluzii a tak jsem ji zakomponovala do obrazu - nese svůj vlastní účel... K dnešním informacím jsem nakreslila celou sérii skic - budu je publikovat postupně, jak k nim sestavím popis.  Jinak platí již řečené v úvodníku Portálových kompozic - obrázky nezachycují žádné objekty nebo bytosti - jsou to situační momenty - jak se vybalí z kvantového pole a jak se mi je podaří zařadit do asociační podoby.

 aero-port2mini.jpg  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice