Jdi na obsah Jdi na menu

ALABASTRA-FINE

 ...znamená JEMNOU PRŮZRAČNOST, PRŮZRAČNOU ČISTOTU nebo prostě energie šarže FINE - s puncem nejvyšší kvality. Jde o další dávkový soubor Novostí, které velmi silně rezonují do naší Přítomnosti. Vybalují se skrz "negativní-expozici" - to pro většinu lidí znamená nějaké potíže, nepohodlí, výlevy emocí, zbrklé, neuvážené reakce, podrážděnost, přecitlivělost a další symptomy nespecifických odpovědí na nespecifické podněty. Překlápěním významů, které v nás startují takové nepříjemné reakce, dojdeme úplně do jiné sféry energo-informačního pozadí událostí a situací, kterým jsme vystaveni. Jsou to jemné mezi-vrstvičky, schované v tom, co považujeme za zřejmé a přímočaré v daném schématu souvislostí, které se nabízejí ve vjemech prvních dojmů. Vyžaduje vstřícné postavení se tomu, co přijímáme - neútočit, ale hledat další skryté vazby, které většinou chápeme jako cosi podřadného, druhotného nebo pozornosti nehodného - je to chyba, protože v takových nenápadnostech bývá vstup do dalších pater informací dané tématiky. Uvidíme jiné (komplexnější) významy a tyto postupně dokážeme zpracovat bez toho, abychom ubližovali sobě, nebo svým bližním. Neznamená to kývat a souhlasit s nějakými věcmi, se kterými se bytostně neztotožňujeme - o tom princip "negativní expozice" není. Jde o systematické vybírání "perliček" na smetištích toho, čemu jsme dříve nehodlali věnovat pozornost. Budou zapadat do mozaiky našeho obrazu Světa, budou vysvětlovat nesrovnalosti, kterým jsme nerozuměli, nebo dlouhodobě kroutili hlavou nad jejich neustálou přítomností v našem mentálním okruhu zájmů - a ve finále vykreslí úplně nový úhel pohledu do dění, kterého jsme součástí. Jsou to záplavy synchronicit, o jakých se nám nesnilo - vyvolávají euforické vlny štěstí a hrdosti na to, jak nám jde Vesmír na ruku. 

 Naším velkým stigmatem jsou různá tabu = témata, kterým se vědomě vyhýbáme, protože v hloubi Duše znamenají nějakou bolest nebo nepříjemnou zkušenost či vzpomínku. Často se nám stane, že když už není vyhnutí a je potřeba v té souvislosti nějak reagovat, že se dopouštíme nelogických zkratových odpovědí, které nás pak mrzí nebo zanechají pocit hořkosti. Zvykat si na náhledy z odstupu - z té vzdálenosti, kdy je zřetelně vidět celý kontext a linie návazností - to jsou aktuální trendy, pro které přijímáme specifickou energetickou podporu. Jde také o nové formulace a definice - soubory osobních klasifikací přijímaných podnětů - obecně to je o přestavbě asociačních řad smýšlení a cítění, bourání paradigmat a výstavba nových struktur reality - nacházení jiných variací prožitků a tím měnit tabuizované oblasti na pochopené a zpracované zkušenosti. 

 Takový je telegrafický výčet motivů, které jsem vnímala při kresbě schématu - mám jich opět několik - tentokrát nejen barevných variant, ale i náčrtů. Budu je postupně publikovat a přidávat popisy - podle vývoje v energo-informačním toku, který proudí z portálových rozhraní.

 P.S. Negativní expozice je jako rentgenový snímek reality - jejího strukturálního uspořádání v síti informačního pole. Odhaluje (vykreslí) skryté kontury významů, které naše senzorická soustava (smyslové a mimosmyslové skenery) neodhalí, protože jsou v záhybech a zákrytech toho, co nám při povrchním vjemu odpoutá pozornost. Intuitivně sice cítíme cosi navíc, ale je to natolik nespecifické, že to většinou nezařadíme. Převrácením toho, co se nabízí, docílíme holografické projekce celku a ten nese prvky fraktální podobnosti - většinou se nám podaří vjem zasadit do obrazu reality tak, že nám dá vyšší smysl (má potenciál otevřít cestu do dalších skrytých zákoutí). Je to "stopařina" (my ze Síria ji máme v krvi).... :-)   

 alabastra-fine2-mini.jpgalabastra-fine3-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice