Jdi na obsah Jdi na menu

ALL-ARMY

 ...jsme pod vlivem devíti dnů mohutné akcelerace událostí, které jsou obrazem aktuálních instalací v oblastech kolektivního Vědomí a jeho systému podpory = v procesu, který nazýváme Transformací starého Modelu existence do nové, funkčnější a optimálnější podoby, do Modelu Magistra, který podporuje tvůrčí mistrovství každé bytosti. Schéma vlivu Egregoru Moci, který se v naší sféře vnímání prezentuje jako personifikovaná entita Globálního Prediktora, se radikálně mění a staré hierarchické struktury zanikají. Jsou to především zóny gravitačních silových polí, které nás drží v magnetické "svěrací" kazajce ovládacích programů pro pohyb lidských bytostí v rámcových Plánech Duší. Je to jako při pádu "komunismu", kdy byly přetržené řetězy na sebe navazujících aktivit, které tvořily náplň existence uvnitř státních komplexů a v podobě "Pětiletek" byly sekvenční fází nějakého kolektivního dílčího plánu...tak to nyní vypadá i s individuálními programy Duší, které jsou na Zemi v inkarnaci a podílejí se na takových částech celoplanetárních plánů řídícího aparátu Modelu hierarchie, které postupně ztrácí vliv a končí. Někdo bude ještě "dojíždět" postaru - protože je to nezbytné pro udržení stability systému, někdo se už ztrácí sedmi-mílovými kroky v krajinách nových světů, které jsme dlouhé roky společně stavěli pro budoucnost lidského pokolení. 

 Název Portálové anomálie vyjadřuje tématiku momentální fáze procesů překlápění...ALL-ARMY jsou typické pro starý soubor existence = VŠE-ARMÁDY byly (a někde ještě jsou) řídícím aspektem úsilí společností národů a jejich vnitřní tendence globalizace, uniformity a jednotného systému "nového" Světového pořádku (NWO)...jak se systém rozpadá, rozeznívají se v narušených skeletech ALARMY, na které ještě hodně lidí "slyší" a spěchá starému Egregoru na pomoc. Potkáváme se s takovou aktivitou na každém kroku a nestačíme se divit, jak pevně jsou některá dogmata (především ta ideologická a náboženská) zakořeněná v podvědomí lidí. V duchovní sféře obzvlášť, protože každý člověk, který stoupal k bodu "Vzestupu", je vlastně to vytržené očko v řetízku Pětiletek a bude nyní postavený před nová rozhodnutí - Plány Duší jsou aktualizovány do nových vazeb nového Modelu existence a přijímají nové údaje z genových fondů Projektu ČLO-věk. Tyto zahrnují automatické transformace do formátu Galaktického člověka a všeobecné rozšíření frekvenčního pozadí Vědomí  pro vstup do multidimenze živosti - do blízkých i vzdálených Světů uvnitř Galaxie MD.

 Starý Model hierarchie je postavený na podpoře elitařiny = svoje "vyvolené" vybaví Egregor legendou a schopnostmi, které budí v obyčejných lidech obdiv a potřebu je uctívat - jde o umělé schéma "nadřazenosti" - okruh "podřízených" je pak držený v gravitační zóně "spasitele", jednotlivci cítí potřebu takového vyvoleného (poslaného z vyšších míst) následovat jako vzor, sloužit mu a velebit jeho činnost, ať je jakákoliv. Jde o rozvinutý archetyp Pastýře a jeho Ovečky. Skrz toto "spasitelství" jedinců s mimořádným posláním se Egregor a celý Model živí energií podpory prostých "obyčejných" lidí. Když se rozhlédneme po okolí, najdeme všude stopy takových čerpacích stanic pohonných směsí. Jsou to příspěvky v médiích, na sociálních sítích, blogách i live při speciálních akcích pro přispěvatele energie. Do této oblasti patří i plošné meditace za Vzestup a další hierarchické bonusy starého systému, také všechna ta prohlášení, která nás utvrzují v tom, jak se vzdalujeme lidem, kteří nepochopili změny a žijí v konzumním materialismu... Toto všechno jsou zase nějaké formáty elitaření, vystředění ze společnosti lidí a nadřazení svého vědomí nad to "manipulované" většiny. Přitom právě takové chování a jednání je dálkově řízené starým silovým modelem (matrixem), který tím, že tato vyjádření sklízejí díky vějičkám Vzestupu úspěch a energii nadšení, krmí Egregor potřebným palivem a v rámci celého Projektu ČLO-věk pozdržuje překlápění, protože napojené bytosti brání jeho rekonstrukci. Je to takový dočasný "začarovaný" kruh...jako když Kohoutek poslal Slepičku pro vodu...odráží to skutečnost, kde se ukazuje, jak jsou jednotlivé sféry a vrstvy existence provázané a jak je ten překlápěcí manévr složitý v realizaci. 

 V reálném životě jsou tyto momentální sekvence informačních přesunů různě vyprojektované do celospolečenských aktivit i do orientace jednotlivců v osobním jednání. Může eskalovat do dech-beroucích prezentací osobností - jak v rámci předvolebních "bojů", tak v přednesech těch, kteří jsou právě pod vlivem spasitelského syndromu a trpí iluzí, že jsou pro lidstvo nenahraditelní. Je to nyní záležitost tzv. duchovní andělské avantgardy, která drží ochrannou ruku na zásuvce, kterou proudí nová krev do žil starého systémového matrixu...pro ně možná "paradoxní" sdělení, ale pro ty, kteří pochopili princip překlápění a umí aplikovat negativní expozice variant skutečností a tím oscilovat nad-dualitním silovým schématem vlivu vzdáleného řízení, celkem zřejmá věc. Pro zpětnou vazbu (jestliže si neumíme jinak poradit) existuje jednoduchý test = spočítejme, s kolika lidmi jsme individuálně ve sporném, nepřátelském či nesnášenlivém postavení, kolika lidem jsme "museli" dát vale, protože náš osobní soubor životních hodnot je z našeho světa vymístil...a zamysleme se nad sebou...je toto cesta vystoupení na vyšší příčku existence? Vede cesta do "5D" (taky zavádějící pojem z pera New Age autorit) po hřbetech těch, kteří z mnoha důvodů jedou jiný aspekt existence tak, jak i my sami jedeme originálně ten svůj (?)... V roce 2016 jsme prošli všichni rekalibrací HOD-NOT. Byl to soubor vnitřních posunů v poli vazeb a souvislostí - integrace do paměťových médií, která podporují pochopení osobní i kolektivní minulosti a tím nově definují smysl života a existence člověka na pozadí populace. Tyto kroky byly nutné k přijetí ÁRIA kódu Jedinečnosti - osobní galaktické občanky, která nám dává Křídla a staví nás do Celistvosti ZDROJE existence Života ve Vesmíru...skrz tyto aspekty budeme působit jako solitérní a přitom jednotná tvůrčí energie pro podporu Života obecně. Tyto SNY se nesplní, budeme-li Život třídit filtry HODNOT, které jsou dojezdem staré elitní hierarchické eskalace Moci, která je nastavená tak, že většina se nachází mimo aktivní zónu - tedy v ne-moci, která hrstce zasvěcenců přináší řeky finančních prostředků a vytvářejí závratné zisky. 

 Láska k Člověku, k Životu a ke všemu, co Život vytváří - to je standardní samozřejmost bytostí, které cítí v kolektivu lidstva sounáležitost a naplnění hodnot. Skloňování těchto pojmů (frázování) za účelem získání podpory vlastního duchovního Super-Ega, zneužívání těch prostředků k získávání popularity, staví takového člověka do pozice Slepce, který usiluje stát se králem Jednookých. Cesta vede skrz pochopení souvislostí, jejich zařazení do vazeb známých skutečností a z takových okruhů orientace v prostředí pak lze vyvodit nějaké směry, kterými se budeme jednotlivě ubírat. Svoje okolí můžeme inspirovat, nikoliv však systematicky opíjet tím, co starý silový Model poskytoval těm, co měli předpoklady vést pro něj Armády a Vojska za jeho Slávu. Jde o manifestaci sebeklamu = iluzorní vyvolenost, vládnoucí schopnostmi, kterými je daná osobnost obdařená z vůle Vyšší Moci, aby dovedla lidstvo k vykoupení (ke Vzestupu...atd.). Nebuďme tedy OVCE a přemýšlejme, kam naše energie proudí, koho podporuje a je-li smysluplně zhodnocená, či sobecky znehodnocená...

 Portálová kompozice ALL-ARMY má tedy hodně "šťavnatý" obsah i rozsah. Ostatně celá tato řádka anomálií je výrazně polarizovaná a proto je potřeba popsat i to "negativní" působení na hlubší vrstvy psychiky. Vliv informačních toků kmitá ze sféry nehmotných schémat momentálně odpojovaných sekvencí starého matrixu (ty spouštějí alarmy a volají svoje vojska-armády do boje za svoji záchranu) do světa skutečností, kde aktivuje opravdové armády do stavu pohotovosti...je to však jen rezonance podstaty procesu a nebude mít významný vliv na geo-politickou scénu. Řetěz událostí vygraduje 21.6. slunovratem, bude podpořen mnoha akcemi, které se k té příležitosti chystají. Zde "zhodnocení" znamená podporu novostí v Systému Podpory Života - bez ohledu na motivace a původní záměry aktérů.

 Arianský volací klíč je koncipovaný v duchu tradic, které bývaly v lidské doméně uznávaným parametrem lidskosti a nebylo potřeba si skrz ně honit nějaké preference nebo obdiv:

Prima biente SiMa
liba-mia * Dycha Via
Trade-či - Vanta-Ši

 ...upozorňuje hráče v Posvátném Labyrintu na tu skutečnost, že každá lidská bytost má krásnou zářivou Duši, že je svojí podstatou Světlem vnitřní Ohnivé zdrojové příslušnosti k Celku Vesmíru a na Svět přišla s konkrétním úkolem = rolí, kterou přispívá k obecnému blahu. Tento aspekt je zřetelný z perspektivy součtové multi-osobnosti člověka a i když v daném okamžiku není zřejmý, či čitelný - měl by si tohoto být každý vědom do té míry, že vynaloží veškerou svoji energii a prožitky událostí k tomu, aby pro sebe (svoje osobní pochopení) odhalil nějakou část skládanky Života a tuto pak zakomponoval do celkového náhledu na společenstvo bytostí, se kterými sdílí realitu. Neznamená to podporovat zlo nebo neřádstvo - znamená to chápat jejich příčiny a svým konáním a postoji předcházet jejich šíření a rozvoji v lidské doméně. Moudrá bytost člověka, narozeného na planetě Zemi, není aktuálně ani mimozemská, ani seslaná či vyvolená nějakou vyšší radou duchovní elity - je Tady a Teď Sama za Sebe = otevřená a vstřícná svému prostředí, nenadřazuje se nad domnělé "neznalé" a je si vědomá toho, že svět se mění fázovými posuny v rovině kolektivního vědomí - nikoliv skrz jediného spasitele, který podlehl vábničce mocenského Egregoru a spadl do pasti iluze osobní oběti, bez které by lidstvo zaniklo. 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň - jde o inspiraci z pohádek Tisíce a jedné noci:

Jak v Tisíci a jedné noci,
kdy se mi ten Příběh zdál,
jak v tisících dalších dnech,
kdy se doopravdy stal...
Tudy běží Život - spěchaje
linkovým spojem přímo do Ráje.
Tam, kde Šeherezády zahrady
vypráví všeliké Záhady...
...o Lidských Duších - Ztracených
v záhybech Vesmírů vzdálených 

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017