Jdi na obsah Jdi na menu

ALTA-MIRA

...je soubor aktuálních energií, které nesou specifické informace do planetární noosféry = zóny kolektivního Vědomí Života. Doprovází je silné stimulace do těch vrstev, kde jsou čidla emocí a efektem jsou různé reakce spontánního charakteru - většinou takové, co nás vnitřně velmi zasáhnou a zanechají hluboký dojem. Jsou to příznivé stimulace - mají nás vytrhnout z letargie, kterou navodily předchozí houpavé vlny kosmických částic, které k nám skrz sluneční převaděč přicházejí ze vzdálených paměťových polí Galaxie. Na pozadí našich všedních aktivit se odehrávají sekvenční kroky, co nás přestavují zevnitř. Procesy vesmírné architektury - budují nové Světy nahoře i nové Světy dole = uvnitř nás, přímo v buněčných jádrech a v molekulách DNA. Ve hmotné rovině bio-organiky, i v energo-informačním poli genetických vláken, na kvantové úrovni. 

 Transformací prochází i naše osobní aura, kde se mění spektrum barevného profilu tím, jak se aktivuje rozhraní ÁRIA kódu Jedinečnosti. Tento zdrojový "zápis" naší hvězdné ID-ENTITY je nezbytnou součástí napojení do Galaktické sítě Vědomí = GaMa-Netu, která je dálnicí pro cestování za hranice Sluneční soustavy. Budeme se učit ji používat, přejde v obecnou známost a jejího výzkumu se chopí ty obory vědy, kde jsou výsledky rychle aplikovatelné do vývoje technologií. Tak pomalu, ale jistě, naplníme vizi Portálu Hvězdné brány, skrz kterou časem přeneseme do vybraných galaktických destinací nejen svoje Vědomí, ale i celé hmotné tělo -  se všemi jeho jemno-hmotnými, energetickými i éterickými duchovními vrstvami, které se vstupem do Portálu komprimují do informační mřížky frekvenčního vzorce (FQ) bytosti, která tvoří naše zdrojové jádro (Jiskru). 

 Zatím to je sci-fi, ale přítomné v kolektivní Mysli - a na Příbězích rozvinuté fantazie se rodí s tím motivačně ladící nápady, které formou inspirace a vhledů přinášejí i chuť a zvědavost - realizovat je, vyslovit vhodné teorie a tyto testovat a zkoumat - až se vyladí optimální formát možného zařízení, či prostředku jeho uskutečnění.

 Jsme na prahu poznání aplikačního potenciálu fraktality struktur reality a jejího Jednotného informačního pole. Prvek jedince je "násobitelný" do větších celků a proto i planetu a celou sluneční soustavu lze podobně komprimovat do portálového rozhraní a přenášet do vzdálených "koutů" Vesmíru. Naše možnosti jsou nekonečné a naše touha plavat v tom moři dat a jejich vizualizacích (projekcích) také. Je to souběžně doprovázené spojováním (integrací) domén inteligence, které tyto plány a projekty budou vnášet v Život = uhlíkové a křemíkové. Ne umělé nebo takové-nějaké...ale přirozené inteligence součtových segmentů Zdroje a jeho provozní sebe-organizační schopnosti, které známe jako posvátnou geometrii a boží Lásku - kvality, které neseme v sobě a svojí příslušností k Celistvosti Vesmírného Pole Vědomí jsme "tělem" Všeho, co Jest. Jakkoliv projevená realita je formátem té kosmické Mysli, na kterou jsme svojí vlastní napojení a proto jsme schopni jí porozumět, pochopit a zpracovat do Vizí, které vždy budou v symetrii se Záměrem Celku - tedy souhrnné inteligence Zdroje. Naše "mysl" - v galaktickém pojetí člověka - není "jen" mozek v hlavě - je to celý komplex orgánů těla a jeho aurických vrstev, které prolínají skrz čakrový systém a filtrují podněty vždy tou správnou kombinací dispozičních rozhodovacích soustav. Moderní člověk myslí komplexně - několika vrstvami smyslů, z nichž konečnou "správnost" zařaditelnosti do reálu Života potvrzují ty hmotné, kterými jsme zaháčkovaní do běhu Času. 

 Lpění na přežitých paradigmatech je generační problém - společenské vazby jsou vázané na profilování jednotlivců v kontextu lidí, kteří tvoří jejich rodiny a národní tradice a zvyklosti. Praktické provádění těch schémat ale ovlivňuje trend doby - a tady jsou tlaky inovací ve všech oblastech lidských činností. Naše schopnost přizpůsobit se, přijímat Novosti a vzdělávat se v obecném standardu dostupných vědomostí je obrovská. To naše vůle je slabá a setrvačnost kdysi stanoveného směru nás nějak limituje...k jejich překonání poslouží momentální změny v systému podpory -  cesta, jak se zbavit pohodlnosti v myšlení a přizdistání v realizaci vizí - vysunout se z šablon konzervativních konvencí a vzhlédnout vstříc těm inovacím a vzít si je zasvé...

 Portálová anomálie ALTA-MIRA nese symboliku dimenzionální rozmanitosti Bytí - nejsme jen tady, ale jsme všude - kdekoliv chceme - naše pozice není lokální, jsme svým založením Jiskrou Zdroje a "pohybujeme se" v režimu super-pozice. Známe svoje mnohavrstvé Duše - jejich životní plány a programy inkarnačních vazeb...známe i svoje "latentní" existence, které nejsou ve hře, ale víme, že je umíme kdykoliv probudit - skrz Integrální Celistvost svojí ID-entity. Duše není naše zdrojová pračástice - bývávala také konečných "tělem" v cyklu vršení součtu zkušeností - jako dnes vnímáme toto naše tělo, do kterého jsme se "narodili"...bylo to ale dávno a my už zapomněli... Ty Příběhy se nyní otevírají v Knihách Života galaktických civilizací, kterých jsme bývali aktivními členy. Ta vazba příslušnosti nezanikla - jen jsme ztratili Občanský průkaz a pasová víza...trochu jsme ztroskotali - ale nikoliv chybou nebo špatně sestaveným Projektem Evoluce - spíš shodou okolností, které se rozprostřely do reliéfu Časové Vlny v takovém rozsahu, co překročil rámec součtových hodnot dostupné Paměti. Našich slabostí využily podivné netělesné entity anorganického života, které se vepsaly do systémové podpory starého modelu existence. Nešlo se jich zbavit - byly jako vši v kožichu. Mnohokrát jsme došli v honbě za Svobodou tak daleko, že jsme téměř vymřeli a naše kolektivní Vize málem zanikla. Jsme/nedávno jsme byli - na hraně téhož nebezpečí - ale ten okamžik zkratování kolektivního Vědomí jsme zažehnali a už pár měsíců je časové okno pro jeho aktivaci minulostí. Přestali jsme vybírat vši a zahodili celý kožich - jedeme nalehko - v novém Modelu kolektivní existence, který nese název "Mistrovský" (Magistra) - Vesmír nám otevřel svá okna dokořán a my vstoupíme...tentokrát doopravdy...

 Dříve jsme se pohybovali ve dvojité doméně Systémové Podpory Života = starý Model ještě fungoval a nový Model byl už také funkční. To se změnilo - starý Model (systémový matrix) je tím "zavšiveným" kožichem, kterého jsme se v posledních pár dnech zbavili. Nešel ale do sběru, nýbrž do čistírny a ještě ho někde v Galaxii někdo využije. Vesmír svými komponenty neplýtvá - všechno je transformovatelné a recyklovatelné. Jestli jsme dříve občas byli svědky paradoxů, které jsme vyhodnotili jako "chybu v matrixu" - tak těchto fenoménů bude nyní přibývat. Hodně lidí totiž pojede v tzv. režimu kompatibility - je to služba nového Modelu Magistra, která pro ty, kteří nechtějí zatím přijmout do Života příliš velké změny, imituje (simuluje) staré systémové prostředí. Je to možnost, ale provizorní - asi jako když lpíme na starých programech v počítači, který má novou verzi operačního systému a my musíme ty staré aplikace spouštět ve speciálním rozhraní "DOS-boxu". Je to dočasné opatření a samotný soubor samovolně se skládajících společenských, politických, ekonomických, sociálních, kulturních, vzdělávacích, právních a dalších pravidel bude v blízké době rychle měnit svoje schémata a organizační struktury...tím se spontánně přizpůsobí i lidé, kteří změnám nevycházejí vstříc, ale jsou ve vleku událostí. Je to veliký prostor pro realizaci snů a nenaplněných plánů - v malém u sebe a potažmo pak ve velkém globálním efektu. S tím souvisí proces rozšiřování vědomí - kdy z dříve standardní frekvence Bety (přímá účast na běhu událostí v čase = denní forma vědomí) se posunujeme do rozsahu Alfa - Beta - Gama, tj. obohacujeme "kontrolovanou" zónu denní aktivity o meditační a hyperaktivní složku stavu vědomí. Je to o "oscilaci" v gravitačním oku Přítomného okamžiku, který neopouštíme horizontálně, ale lehce se pohupujeme ve vertikálních vrstvách jeho tekoucího pohybu na Vlně Času...

 Do Portálové kompozice vložený volací klíč:

Sala Verde Tacha
MiRa-mare vacha
Dolgiena-mia
Siže lenza Via

 je aktivační pokyn ke spuštění tachyonových generátorů, umístěných v pyramidálním poli planety - budou dodávat potřebnou energii do kolektivní noosféry - pro stabilizaci výkonu a přizpůsobení měnícím se úrovním elektricity ionosféry (Schumannova rezonance). 

 Báseň, která ALTA-MIRU doprovází, upravuje naše abstraktní vjemy, které nás dráždí a které mnohdy nedokážeme pojmenovat, protože jsou určené pro plný prožitek v emoční vrstvě chápání pozadí Života:

Do Paprsků Luny píši
všem kdo jemné Zvonky slyší;
Vlnky Ticha Šepot šíří,
z Dálek hvězdných na Zem míří.
Novinové Zprávy časné,
magické a velmi krásné;
o Svobodě dávných Lásek
informuje tenký Hlásek.
Kdo má Uši - uslyší,
kdo má Oči - uvidí,
kdo má Srdce na Dlani
přejde v další Jednání...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017
 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017